HomeOświataAndżelika Borys – na czele Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich przy ZPB

Andżelika Borys – na czele Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich przy ZPB

Założone  we wrześniu tego roku przy ZPB Stowarzyszenie Nauczycieli Polskich w minioną niedzielę wybrało Radę Programową, na czele której stanęła Andżelika Borys, będąca jednocześnie szefową Rady Naczelnej ZPB.

Grodno_Zakonczenie_Roku_Borys_01

Andżelika Borys

Nowa organizacja nauczycielska zrzesza działaczy oświatowych, reprezentujących blisko 100 lokalnych ośrodków nauczania języka polskiego i polskiej historii z całej Białorusi. Przyłączyła się do niej część lokalnych oddziałów ZPB, jak również organizacje Polaków z Obwodu Brzeskiego, które w ubiegłych latach oddzieliły się od ZPB.

Akces do organizacji zgłosili m.in. polscy nauczyciele i działacze z Grodna, Brześcia, Mińska, Mohylewa, Wołkowyska, Baranowicz, Borysowa i dziesiątków innych miejscowości, zarówno z Grodzieńszczyzny, Polesia, Brasławszczyzny, jak i z innych regionów Białorusi.

„Nasze Stowarzyszenie nie zamierza rywalizować ze Związkiem Polaków na Białorusi, gdyż będzie działać przy ZPB, tak jak inne niezależne polskie stowarzyszenia w tym kraju – lekarzy, artystów, muzyków, Sybiraków” – wyjaśnia wybrana w niedzielę przewodnicząca Stowarzyszenia Andżelika Borys, która jest jednocześnie szefową Rady Naczelnej ZPB.

„Naszym celem jest skonsolidowanie nauki języka polskiego na Białorusi, pomoc polskim szkołom i nauczycielom, często w małych odległych ośrodkach. Chcemy pomagać im w zaopatrzeniu w polskie podręczniki, programy nauczania, ułatwić pozyskiwanie środków i pomocy dydaktycznych z Polski” – wylicza Andżelika Borys, która od lat odpowiada m.in. za działalność oświatową ZPB.

„Nie chcemy tworzyć silnie scentralizowanej struktury, każdy z ośrodków zachowa swoją autonomię, ale razem będą skuteczniej walczyć o rozwój nauczania języka polskiego na Białorusi i wsparcie finansowe na ich lokalne inicjatywy” – zastrzega szefowa nowej organizacji.

Wiadomo już, że do kierownictwa Stowarzyszenia wejdzie też Alina Jaroszewicz – od lat czołowa działaczka ZPB w Obwodzie Brzeskim, wokół której skupia się wiele działających tam dziś polskich inicjatyw. W najbliższym czasie zostanie też ostatecznie dopracowany statut Stowarzyszenia.

Nie ulega wątpliwości, że powstanie Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich jest największą od wielu lat niezależną inicjatywą na Białorusi ponad podziałami, integrującą wszystkie środowiska, nauczycieli i społeczne placówki działające w tym kraju na rzecz krzewienia polskiej oświaty – języka, kultury i historii.

Pozostaje mieć nadzieję, że na fali obecnej odwilży w stosunkach Polski z Białorusią władze Aleksandra Łukaszenki nie tylko zalegalizują ZPB, które od 2005 r. jest zmuszone działać nielegalnie, ale przychylnie odniosą się też do nowej inicjatywy edukacyjnej Polaków, a przynajmniej nie będą tych działań utrudniać.

Znadniemna.pl za Reporters.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content