HomeOświataWarsztaty metodyczne w Brześciu

Warsztaty metodyczne w Brześciu

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli odbyły się 15 października na bazie Polskiej Szkoły Społecznej im. Ignacego Domejki w Brześciu, pod patronatem Związku Polaków na Białorusi.

warsztaty_brzesc1

Warsztaty prowadzi Anna Kietlińska

Uczestnikami szkoleń, które poprowadziła Anna Kietlińska – prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, wykładająca język polski w III Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku – stali się nauczyciele języka polskiego i przedmiotów ojczystych z Brześcia i obwodu brzeskiego.

warsztaty_brzesc

Andżelika Borys, Anna Kietlińska, Sławomir Misiak i Alina Jaroszewicz

W szkoleniach, obok nauczycieli z Brześcia i ziemi brzeskiej, udział wzięła przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB Andżelika Borys.

warsztaty_brzesc2

Przemawia konsul RP Sławomir Misiak

Zajęciom przyglądali się także przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Brześciu. Na inauguracji warsztatów obecny był wicekonsul Jerzy Grymanowski, odpowiedzialny w konsulacie za współpracę z Polakami, mieszkającymi na terenie brzeskiego okręgu konsularnego. Natomiast na podsumowaniu warsztatów oraz wieczorowym spotkaniu integracyjnym ich uczestników pojawił się także kierownik placówki konsularnej w Brześciu i spotkaniu integracyjnym w godzinach wieczornych również kierownik Konsulatu Generalnego RP w Brześciu – konsul RP Sławomir Misiak.

Dyplomata złożył uczestnikom warsztatów życzenia z okazji Dnia Nauczyciela i podziękował organizatorom i uczestnikom spotkania za zaangażowanie w krzewieniu kultury polskiej i nauczaniu języka polskiego. Sławomir Misiak także życzył nauczycielom sukcesów w wychowywaniu kolejnego pokolenia w duchu patriotyzmu i tradycji polskich.

Organizatorem warsztatów metodycznych po stronie polskiej był Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Znadniemna.pl za brzesc.msz.gov.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content