HomeOświataSejm przyjął uchwałę ws. wyrażenia wdzięczności nauczycielom polonijnym

Sejm przyjął uchwałę ws. wyrażenia wdzięczności nauczycielom polonijnym

Sejm przyjął w czwartek przez aklamację uchwałę w sprawie wyrażenia wdzięczności nauczycielom polonijnym. Doceniając ich szczególne zasługi Sejm określił nauczycieli polonijnych jako „ambasadorów polskości w świecie”.

 

logo_sejm_rp_str

Uchwała, którą przedstawiło Prezydium Sejmu, została przyjęta przez posłów w związku z przypadającym 14 października br. Dniem Edukacji Narodowej.

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej kieruje wyrazy najwyższego uznania do wielotysięcznej rzeszy nauczycieli polonijnych pracujących na wszystkich kontynentach. Dziękuje za ofiarne wypełnianie misji, jaką jest nauczanie poza krajem języka polskiego i przedmiotów związanych z historią i współczesnością Rzeczypospolitej Polskiej, a także utrzymywanie więzi emocjonalnych, językowych i kulturalnych z Polską” – głosi uchwała.

W uchwale Sejm wyraził także wdzięczność nauczycielom polonijnym za ich pracę, która choć często jest wykonywana w niełatwych warunkach, to jednak jest ważna dla rozbudzania i utrwalania poczucia tożsamości narodowej dzieci i młodzieży żyjących poza Polską.

„Należy pamiętać, że podejmując to zadanie, decydują się pracować społecznie lub co najwyżej za symboliczne honoraria. Nauczyciele polonijni uczący zarówno na wschodzie, jak i zachodzie Europy oraz na innych kontynentach muszą sprostać wielu przeciwnościom, aby zapewnić swym uczniom możliwość poznawania ojczystego języka i ojczystej kultury w szkołach polskich – wśród rówieśników, w rodzimym środowisku. Pokonują wiele trudności, np. aby pozyskać dla szkoły pomieszczenia lub opłacić ich podnajęcie. Nauczyciele na Wschodzie bywają także szykanowani z powodu wykonywanej pracy” – głosi uchwała.

Sejm zauważył też, że pomimo trudności i braku należytego wynagrodzenia nauczyciele konsekwentnie doskonalą umiejętności pedagogiczne, unowocześniają warsztat pracy, poszerzają wiedzę, a także coraz skuteczniej przekonują polskie rodziny, że dwujęzyczność sprzyja rozwojowi ich dzieci i wzbogaca je intelektualnie.

„Wielu nauczycieli polonijnych to sami rodzice, którzy podjęli się nauczania, pragnąc w ten sposób zapewnić swoim dzieciom odpowiednie warunki do nauki języka ojczystego. W ich działaniach dostrzec można tradycję XIX-wiecznych siłaczek – bowiem są to w znakomitej większości kobiety, które bez względu na trudności i przeszkody z pasją i wytrwałością wykonują świadomie podjęte zadanie. Takich oddanych i bezinteresownych ambasadorek polskości jest w różnych krajach świata bardzo wiele” – dodano w przyjętej uchwale.

W uchwale Sejm złożył również podziękowanie tym instytucjom i organizacjom, które wspierają rodziców i nauczycieli polonijnych. Wyraził także wdzięczność za inicjatywę ustanowienia Polonijnego Dnia Dwujęzyczności, obchodzonego w Stanach Zjednoczonych i w Europie jako święto nauczycieli polonijnych i języka polskiego.

Sejm podjął uchwałę – jak podkreślono – w przekonaniu „o szczególnych zasługach nauczycieli polonijnych jako ambasadorów polskości w świecie”.

Znadniemna.pl za PAP

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content