HomeOświataNauczyciele języka polskiego założyli Stowarzyszenie

Nauczyciele języka polskiego założyli Stowarzyszenie

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Nauczycieli odbyło się w trakcie przebiegających w dniach 23-25 września w Grodnie VI Szkoleń Metodycznych dla nauczycieli języka polskiego.

warsztaty_zalozenie_stowarzyszenia

Przemawia przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB i koordynatorka pomocy metodycznej i dydaktycznej dla nauczycieli Andżelika Borys

warsztaty_zalozenie_stowarzyszenia2

warsztaty_zalozenie_stowarzyszenia1

W szkoleniach, organizowanych przez przewodniczącą Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi Andżelikę Borys w ramach projektu „Exercitia”, finansowanego przez Fundację Wolność i Demokracja ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej RP, uczestniczyło blisko 40 nauczycieli z różnych zakątków Białorusi, między innymi: Grodna, Mińska, Witebska, Mohylewa, Lidy, Wołkowyska, Rosi, Wojstomia, Lachowicz, Nowej Myszy.

warsztaty_zalozenie_stowarzyszenia_i_dzien4

Warsztaty prowadzi mgr Katarzyna Zawojska-Dominiak

warsztaty_zalozenie_stowarzyszenia_i_dzien3

warsztaty_zalozenie_stowarzyszenia_i_dzien1

warsztaty_zalozenie_stowarzyszenia_i_dzien2

warsztaty_zalozenie_stowarzyszenia_i_dzien

W drugim dniu szkoleń ich uczestnicy, skorzystali z dłuższej przerwy między zajęciami, prowadzonymi przez mgr Katarzynę Zawojską-Dominiak, wicedyrektor białostockiej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Zygmunta Glogera oraz jej koleżankę z tejże szkoły mgr Ewę Sokolińską, aby przeprowadzić zebranie, odbiegające nieco od tematyki warsztatów. Na zebraniu nauczyciele języka polskiego omówili kwestie kontynuacji projektów, niosących pomoc metodyczną i dydaktyczną nauczycielom języka polskiego na Białorusi. Nauczycielka z Porzecza Aleksandra Korec zaproponowała nauczycielom założenie przy Związku Polaków na Białorusi Stowarzyszenia Nauczycieli. Argumentowała to tym, że przy ZPB już istnieją struktury, zrzeszające Polaków, wykonujących jednakowe zawody, takie jak Stowarzyszenie Lekarzy, Towarzystwo Plastyków i inne.

warsztaty_zalozenie_stowarzyszenia_ii_dzien1

Warsztaty prowadzi mgr Ewa Sokolińska

warsztaty_zalozenie_stowarzyszenia_ii_dzien

warsztaty_zalozenie_stowarzyszenia_ii_dzien4

warsztaty_zalozenie_stowarzyszenia_ii_dzien2

warsztaty_zalozenie_stowarzyszenia_ii_dzien3

warsztaty_zalozenie_stowarzyszenia_ii_dzien5

Propozycję Aleksandry Korec poparła koordynatorka pomocy metodycznej i dydaktycznej, trafiającej z Polski do pracujących na Białorusi nauczycieli Andżelika Borys. Opowiedziała ona, że jeszcze w 1999 roku zakładała przy ZPB Klub Nauczycieli. – Tamta struktura nie obejmowała jednak całej Białorusi. Jeśli zdecydujemy się na założenie organizacji w tym gronie, w którym zebraliśmy się obecnie, to taka struktura będzie miała zakres republikański, gdyż są wśród nas nauczyciele z większości obwodów Białorusi – mówiła Borys. Jako pierwszy krok do założenia organizacji zaproponowała powołanie Rady Programowej Stowarzyszenia Nauczycieli, która zajmie się przygotowaniem kwestii statutowo-organizacyjnych przyszłej organizacji nauczycielskiej. W skład Rady Programowej, będącej de facto grupą założycieli nowej struktury, weszli wszyscy obecni na zebraniu, chętni do pracy w nowym stowarzyszeniu. Akces wstąpienia do skład Rady Programowej Stowarzyszenia Nauczycieli własnoręcznym podpisem pod protokołem zebrania wyraziło trzydziestu czterech nauczycieli z większości obwodów Republiki Białorusi.

Członkowie Rady Programowej Stowarzyszenia Nauczycieli umówili się, iż na kolejnym spotkaniu członków Stowarzyszenia Nauczycieli, które odbędzie się w szerszym gronie, zostaną szczegółowo omówione kwestie organizacyjno-statutowe nowej struktury. Zebranie to mają przygotować Aleksandra Korec i Andżelika Borys.

Znadniemna.pl, zdjęcia Marka Zaniewskiego

Najnowsze komentarze

  • Jestem nauczycielką w przedszkolu, chętnie nawiąże kontakt z nauczycielką z RADUNIA ,LUB LIDY. Moja mama urodziła się w Raduniu.

Skomentuj

Skip to content