HomeKultura„Rakowski fest 2016” – pierwsza edycja

„Rakowski fest 2016” – pierwsza edycja

W Rakowie, pod Mińskiem, odbył się 27 sierpnia pierwszy festiwal kultur polskiej i białoruskiej „Rakowski fest 2016”, sfinansowany wspólnie przez instytucje rządowe Polski i Białorusi.

Afisz "Rakowskiego festu 2016"

Afisz „Rakowskiego festu 2016”

Inicjatorami i organizatorami nowego polsko-białoruskiego wydarzenia kulturalnego byli: organizator Festiwalu Piosenki Anny German „Eurydyka” Maryna Towarnicka i dyrektor Dziecięcej Szkoły Sztuki w Rakowie Julia Miakinka.

Obu paniom udało się przekonać do wsparcia projektu „Rakowski fest 2016”, z polskiej strony – Ambasadę RP na Białorusi i Instytut Polski w Mińsku, a ze strony białoruskiej – Wydział ds. Ideologii, Kultury i Młodzieży Wołożyńskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego oraz sielsowiet (polski odpowiednik rady gminy – red.) w Rakowie.

Ambasador RP na Białorusi Konrad Pawlik na zdjęciu pamiątkowym z organizatorkami festiwalu

Ambasador RP na Białorusi Konrad Pawlik (w centrum) na zdjęciu pamiątkowym z organizatorkami festiwalu

Wśród gości honorowych pierwszej edycji polsko-białoruskiego festiwalu „Rakowski fest” zauważeni zostali między innymi minister kultury Białorusi Borys Swietłow, ambasador RP na Białorusi Konrad Pawlik, dyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku Mateusz Adamski, a także Mieczysław Łysy, prezes uległego rządowi w Mińsku i skonfliktowanego z rządem w Warszawie Społecznego Zjednoczenia „Związek Polaków na Białorusi”.

Przemawia białoruski minister kultury Borys Swietłow

Przemawia białoruski minister kultury Borys Swietłow

Przemawia dyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku Mateusz Adamski

Przemawia dyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku Mateusz Adamski

Publiczność wita Mieczysława Łysego, prezesa skonfliktowanego z rządem w Warszawie i uległego rządowi w Mińsku Społecznego Zjednoczenia "Związek Polaków na Białorusi"

Publiczność wita Mieczysława Łysego, prezesa skonfliktowanego z rządem w Warszawie i uległego rządowi w Mińsku Społecznego Zjednoczenia „Związek Polaków na Białorusi”

Udziału w festiwalu nie wzięli artyści, działający w niezależnym od władz w Mińsku i współpracującym z Warszawą Związku Polaków na Białorusi. Nie było 27 sierpnia w Rakowie także przedstawicieli władz niezależnego ZPB.

Reprezentanci Białorusi i Polski Borys Swietłow i Mateusz Adamski zasadzili drzewa w Alei Pamięci śp. Michała Hruszwickiego, związanego z Rakowem i pochowanego na miejscowym cmentarzu kompozytora, zasłużonego dla kultury polskiej i białoruskiej.

wyroby_tworcow_ludowych

Wyroby twórców ludowych z Rakowa

Improwizowane warsztaty, prowadzone przez twórczyni ludową z Rakowa

Improwizowane warsztaty, prowadzone przez twórczyni ludową z Rakowa

Na zorganizowanym w ramach „Rakowskiego festu 2016” kiermaszu wyrobów ludowych można było obejrzeć i kupić dzieła miejscowych twórców. Zorganizowano także liczne konkursy i gry m.in. rysunku oraz inscenizacje na podstawie prozy związanego z Rakowem polskiego pisarza Sergiusza Piaseckiego. Działały także place zabaw i stoiska z licznymi atrakcjami. – Raków jest dziś stolicą polskiej i białoruskiej muzyki – mówił otwierając imprezę szef białoruskiego resortu kultury Borys Swietłow.

Ambasador RP w Mińsku Konrad Pawlik podziękował stronie białoruskiej za pomoc w organizacji przedsięwzięcia i podkreślił, że pozwala ono lepiej poznać się naszym narodom oraz przekonać o licznych związkach między nami. Wręczył także okolicznościowe dyplomy dla zespołów, biorących udział w imprezie.

Dyrektor Instytutu Polskiego Mateusz Adamski, przemawiając do uczestników i gości festiwalu w języku białoruskim, przypomniał, że Raków ma bogatą historię i tradycję kulturalną. Nawiązując do nazwy jednego z najbardziej znanych dzieł Sergiusza Piaseckiego, dyrektor Instytutu Polskiego życzył, aby organizatorom, uczestnikom i gościom festynu „towarzyszyło światło Wielkiej Niedźwiedzicy”.

Na program koncertowy festiwalu złożyły się występy zespołów i artystów z Polski oraz Białorusi, którzy wykonywali utwory w dwóch językach – polskim i białoruskim, potwierdzając tym samym tezę, iż miejsce, w którym odbywa się impreza jest mocno osadzone w kulturze i tradycji zarówno polskiej, jak i białoruskiej. Widzowie mieli okazję wysłuchać występu zespołów „Ars Longa”, „Majowy Kwiat”, będącego laureatem zeszłorocznej edycji Festiwalu Piosenki Anny German „Eurydyka”, a także grup wokalno-instrumentalnych „Kresowiacy”, „Wierbica” i innych.
Program koncertowy festiwalu zakończył się występem polskiego zespołu muzyki etnicznej z Łodzi „Dzikie Jabłka”.

Ludmiła Burlewicz z Rakowa, a.pis., zdjęcia autorki i Julii Miakinki

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content