HomeOświataSzkolenia „Ja – Lider” dla polskiej młodzieży z Kresów

Szkolenia „Ja – Lider” dla polskiej młodzieży z Kresów

Ostatnie w tym roku szkolenia w ramach szkoły lidera polonijnego „Ja – Lider” odbyły się w dniach 16 – 25 sierpnia w ośrodku hotelowym „Lipowy Most” w Supraślu. W szkoleniach obok rówieśników z Litwy i Mołdawii udział wzięli młodzi Polacy z Białorusi – z Mińska i z Małej Brzostowicy.

zdjecie_pamiatkowe

Zdjęcie pamiątkowe uczestników szkoleń

Mińsk na warsztatach był reprezentowany przez dwie grupy młodzieżowe – tak zwaną „ bardziej doświadczoną” i „młodszą”. Dwie grupy wysłała na warsztaty Litwa. Naszych północnych sąsiadów reprezentowała młodzież, działająca w Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie oraz działacze Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej. Mołdawia wysłała tylko jedną grupę.

Małgorzata Aleksandrowicz, koordynator projektu "Ja - Lider" z ramienia Fundacji "Wolnośc i Demokracja"

Małgorzata Aleksandrowicz, koordynator szkoły lidera polonijnego „Ja – Lider” z ramienia Fundacji „Wolnośc i Demokracja”

Zajęcia, w których udział wzięło ogółem trzydziestu młodych Polaków z trzech krajów, miały charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.

Młodzi ludzie uczyły się podstaw skutecznej komunikacji, efektywnego kierowania zespołem, roli lidera, motywowania siebie i kolegów do działania. Poznali sposoby asertywnego reagowania na trudne sytuacje i zarządzania projektem społecznym. Każda z grup miała za zadanie sporządzić projekt społeczny i przedstawić szczegóły jego realizacji.
Prace grup oceniało kompetentne jury, w skład którego wchodzili doświadczeni liderzy, działający w różnych organizacjach i inicjatywach pozarządowych. To oni właśnie oceniali, jak młodzież biorąca udział w szkoleniach przyswoiła wiedzę teoretyczną i zrealizowała ją w praktyce, sporządzając projekt. Każdy z przedstawionych na osąd jurorów projektów był niezwykle ciekawy i potrzebny Nasi reprezentanci ze stolicy Białorusi opracowali projekt nakręcenia filmu o miejscach w Mińsku, związanych z polskością. Inne grupy planowały Koncert Bożonarodzeniowy, stworzenie portalu dla Polaków, popularyzującego Mołdawię, czy projekt renowacji wileńskiego cmentarza na Rossie.

Konkursowy projekt społeczny prezentuje młodzież z Mińska

Konkursowy projekt społeczny prezentuje młodzież z Mińska

Swój projekt prezentują młodzi Polacy z Mołdawii

Swój projekt prezentują młodzi Polacy z Mołdawii

Prezentacxja zwycięskiego projektu przez młodzież ze Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie

Prezentacja zwycięskiego projektu Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie

Zdaniem jury jednak najlepiej spisała się w rywalizacji z rówieśnikami z Białorusi, Mołdawii i kraju swojego pochodzenia, czyli Litwy – grupa, reprezentująca Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie. Harcerze w szczegółach opracowali projekt zorganizowania koncertu charytatywnego na rzecz wileńskiego hospicjum, lepiej od innych rywali uwzględniając w projekcie wszystkie kryteria, którym powinna odpowiadać skuteczna inicjatywa społeczna.

Jurorzy i uczestnicy szkoleń uważnie obserwują prezentację projektów konkursowych

Jurorzy i uczestnicy szkoleń uważnie obserwują prezentację projektów konkursowych

Anna Kietlińska, prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Jedna z jurorek – Anna Kietlińska, prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Oprócz zajęć teoretycznych i praktycznych treningów, pozwalających na  odnalezienie w sobie i wykorzystywanie w działalności społecznej zdolności liderskich, a także – pracą nad konkursowym projektem, uczestnicy warsztatów „Ja – Lider” w ciągu dziesięciu dni pobytu w Supraślu zgłębiali znajomość języka polskiego i polskiej historii, uczestnicząc w specjalnie zorganizowanych zajęciach. Dla uczestników warsztatów zorganizowane zostały wycieczki krajoznawcze po Białymstoku i Supraślu, w trakcie których młodzież miała okazję nie tylko poznać historię i specyfikę wielonarodowego i wielowyznaniowego regionu Polski, jakim jest Podlasie, lecz także zwiedzić miejsca, stanowiące dowód wielowiekowej pokojowej współegzystencji, zamieszkujących ten region narodów, na przykład zwiedzić meczet, w którym modlą się miejscowi Tatarzy.

Podczas wycieczki krajoznawczej po Podlasiu - przy meczecie w Kruszynianach

Podczas wycieczki krajoznawczej po Podlasiu – przy meczecie w Kruszynianach

Podczas wizyty w meczecie

Podczas wizyty w meczecie

Projekt szkoleń dla młodzieży „Ja – Lider” ma na celu wspomaganie rozwoju polskich środowisk młodzieżowych na Litwie, Lotwie, Białorusi, Ukrainie i w Mołdawii. Ma on kształtować umiejętności liderskie i postawy obywatelskie młodych, mieszkających na Kresach, Polaków. Projekt został zainicjowany w 2014 roku i jest realizowany przez Fundację „Wolność i Demokracja”.
W tym roku w ramach projektu „Ja – Lider” odbyły się trzy turnusy dla młodzieży z Kresów. Projekt jest dofinansowywany ze środków Senatu RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. Koordynatorem projektu z ramienia Fundacji „Wolność i Demokracja” jest Małgorzata Aleksandrowicz.

Ludmiła Burlewicz z Mińska, zdjęcia autorki

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content