HomeSpołeczeństwoDo Grodna bez wizy – zarządzenie prezydenta Białorusi

Do Grodna bez wizy – zarządzenie prezydenta Białorusi

Na mocy zarządzenia prezydenta RB Aleksandra Łukaszenki obszar na którym turyści z Polski będą mogli poruszać się bez wizy został powiększony o Grodno – największy ośrodek miejski przy granicy Polski i główne skupisko Polaków na Białorusi.

Grodno1

Na oficjalnym portalu prawnym Republiki Białoruś opublikowano zarządzenie jej prezydenta wydane 23 sierpnia 2016 r. „O ustanowieniu bezwizowego porządku wjazdu dla obywateli zagranicznych”. Definiuje ono obszar „parku rekreacyjno-turystycznego Kanał Augustowski” wraz „z przylegającymi do niego terenami” na które wjechać można będzie bez wizy. Jako „tereny przylegające” zdefiniowane zostały miasto Grodno oraz gminy – sielsowiety rejonu grodzieńskiego: odelski, hożski, kopciowski, sopoćkiński, podłabieński. W reżimie bezwizowym będzie można na nie wjechać przez przejścia graniczne Kuźnica Białostocka-Bruzgi, Rudawka-Lesnaja, a także dwa przejścia graniczne z Republiką Litewską.

W ramach bezwizowego wjazdu „w celach turystycznych” na terytorium Białorusi będzie można przebywać przez okres pięciu dni. Aby przekroczyć granicę obywatel innego państwa będzie musiał posiadać paszport oraz specjalny dokument uprawniający, którego formę w ciągu dwóch miesięcy ma określić białoruski rząd. Okres działania dekretu ograniczony został do 31 grudnia 2017 r. Najprawdopodobniej będzie go można wykupywać na granicy.

Poza oczywistymi walorami turystycznymi Kanału Augustowskiego i Grodna podkreślić należy, że Grodno pozostaje głównym ośrodkiem wspólnoty polskiej na Białorusi. W mieście tym żyje 81,2 tysiące narodowych Polaków co oznacza, że stanowią niemal 25 proc. jego zaludnienia. Miasteczko Sopoćkinie, do którego również będzie można wjechać bez wizy, jest jedną z najbardziej polskich miejscowości na Białorusi – Polacy stanowią 79 proc. jej mieszkańców. Polacy stanowią większość mieszkańców także w gminach: odelskiej, hożskiej, podłabieńskiej.

Znadniemna.pl za pravo.by/kresy.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content