HomeOświata„Język polski z pomysłem”

„Język polski z pomysłem”

Taki był temat kolejnych dwudniowych warsztatów metodycznych dla nauczycieli języka polskiego na Białorusi, które odbyły się w miniony weekend, 19-21 sierpnia, w Grodnie.

Warsztaty_dla_nauczycieli_w_Grodnie

Warsztaty_dla_nauczycieli_w_Grodnie1

Koordynator projektu – przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB Andżelika Borys

Zajęcia z nauczycielami, którzy zjechali się do Grodna z całej Białorusi, m.in. Mohylewa, Brześcia, Mińska, Mołodeczna, Baranowicz, Lidy i mniejszych miejscowości, poprowadziły doświadczone nauczycielki z Białegostoku – mgr Katarzyna Dorota Zawojska, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. Zygmunta Glogera oraz jej koleżanka mgr Ewa Sokolińska, specjalistka w zakresie edukacji wczesnoszkolnej wykładająca w tej samej szkole.

Warsztaty_dla_nauczycieli_w_Grodnie2

Katarzyna Dorota Zawojska i Ewa Sokolińska

Warsztaty_dla_nauczycieli_w_Grodnie_slider

Na zajęciach z pedagogami ze stolicy Podlasia, ich koledzy i koleżanki z Białorusi poznali nowoczesne metody nauczania języka polskiego, między innymi z wykorzystaniem Internetu i podłączonych do niego urządzeń elektronicznych – laptopów, tabletów i telefonów komórkowych, którymi posługiwanie się wśród współczesnych dzieci jest rozpowszechnione już od wieku przedszkolnego, a wykorzystywanie tych urządzeń w nauce sprawia, iż dzieci z większą chęcią przyswajają materiał dydaktyczny.

Warsztaty_dla_nauczycieli_w_Grodnie3

Warsztaty_dla_nauczycieli_w_Grodnie4

Projekt warsztatów metodycznych dla nauczycieli języka polskiego z Białorusi to cykl zajęć, prowadzonych przez specjalistów w zakresie nauczania wczesnoszkolnego, gimnazjalnego i licealnego z Polski. Jego kontynuacja nastąpi już w najbliższy weekend, kiedy do Grodna przyjadą z Białegostoku kolejni wykładowcy.

Warsztaty_dla_nauczycieli_w_Grodnie5

Warsztaty_dla_nauczycieli_w_Grodnie6

Warsztaty_dla_nauczycieli_w_Grodnie7

Cykl warsztatów, który jest finansowany przez Fundację Wolność i Demokracja ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej RP i koordynowany przez przewodniczącą Rady Naczelnej ZPB Andżelikę Borys, przewiduje odbycie we wrześniu przez biorących udział w warsztatach nauczycieli, wizyty studyjnej w Warszawie. Po niej spotkania z wykładowcami z Polski na terenie Białorusi będą kontynuowane.

Warsztaty_dla_nauczycieli_w_Grodnie9

Warsztaty_dla_nauczycieli_w_Grodnie8

Warsztaty_dla_nauczycieli_w_Grodnie10

Warsztaty_dla_nauczycieli_w_Grodnie11

Warsztaty_dla_nauczycieli_w_Grodnie12

Warsztaty_dla_nauczycieli_w_Grodnie13

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content