HomeSpołeczeństwoKoniec anonimowych kart SIM w Polsce. Rejestracja już obowiązkowa

Koniec anonimowych kart SIM w Polsce. Rejestracja już obowiązkowa

Od 25 lipca w Polsce obowiązuje wymóg rejestacji kart prepaid – to efekt wchodzącej w życie tzw. ustawy antyterrorystycznej. Użytkownicy kart muszą je zarejestrować do 1 lutego 2017 roku. Po tym dniu zostaną wyłączone karty, których użytkownicy nie podadzą swoich danych.

Karty_SIM_str

Jak wynika z zapisów ustawy, abonenci muszą podać imię, nazwisko i PESEL albo serię i numer dokumentu tożsamości, a cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej – numer paszportu lub karty pobytu. Jeśli karty będzie kupowała firma, będzie musiała podać swoją nazwę i jeden z numerów – REGON, NIP, KRS albo numer ewidencji działalności gospodarczej. Dostawca nie ma prawa rozpocząć świadczenia usług, zanim nie potwierdzi tożsamości osób lub zgodności danych firmy w odpowiednim rejestrze.

Rejestracja numeru w wielu przypadkach oznaczać będzie zmianę operatora. Bardzo prawdopodobne, że klienci zmuszeni do rejestracji idąc za ciosem poszukają lepszej oferty na rynku, albo – co operatorów powinno akurat ucieszyć – przejdą na abonament we własnej sieci.

Według operatorów rejestracja może dotyczyć ponad 20 mln kart.

Znadniemna.pl za TVP.INFO/mswia.pl/spidersweb.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content