HomeOświataMichaił Żurawkow: „Białorusini będą mogli studiować bezpłatnie w Polsce, a Polacy na Białorusi”

Michaił Żurawkow: „Białorusini będą mogli studiować bezpłatnie w Polsce, a Polacy na Białorusi”

Szczegóły podpisanego 20 lipca „Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie edukacji” ujawnił w jednej z audycji na głównej antenie Telewizji Białoruskiej minister edukacji Republiki Białoruś Michaił Żurawkow.

Minister Edukacji Republiki Białoruś Michaił Żurawkow, fot.: .youtube.com

Minister Edukacji Republiki Białoruś Michaił Żurawkow, fot.: .youtube.com

Według ministra podpisane w Warszawie porozumienie reguluje między innymi sposób i zasady rekrutacji na nieodpłatne studia dla abiturientów z Białorusi w Polsce, a polskich abiturientów – na Białorusi. Będą oni mogli starać się o studia nieodpłatne, pomijając egzaminy wstępne i konkurs kandydatów na studia na wybranej uczelni.

Akces na bezpłatne studia złożony przez abiturientów z Białorusi w Polsce i abiturientów z Polski na Białorusi będzie rozpatrywała specjalnie powołana do tego celu komisja. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na studia komisja oceni stopień znajomości języka rosyjskiego u Polaków, a u Białorusinów – polskiego oraz poziom wiedzy abiturienta w zakresie wybranego kierunku studiów.

Liczbę bezpłatnych miejsc na uczelniach dla abiturientów z Polski na Białorusi i z Białorusi w Polsce każdego roku będą ustalać na wspólnym posiedzeniu przedstawiciele Ministerstw Edukacji Białorusi i Polski.

Porozumienie przewiduje także możliwość odbywania staży naukowych przez studentów i wykładowców z obu krajów na uczelniach sąsiedniego państwa.

„Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie edukacji” przewiduje także, iż strony będą się konsultować między sobą w celu doskonalenia treści podręczników historii, obowiązujących w szkołach i na uczelniach wyższych w Polsce i na Białorusi.

– Nasze kraje są bardzo mocno powiązane historycznie, wiele wydarzeń i postaci historycznych jest przeplecionych między sobą. Czasem trudno jest nawet zidentyfikować kim była ta, czy inna postać – Polakiem czy Białorusinem. Z tego powodu umówiliśmy się, że historycy, kompetentni profesorowie będą wspólnie ustalać treść określonych rozdziałów w podręcznikach historii, żeby wydarzenia historyczne były w nich przedstawiane poprawnie. Naukowcy będą się dzielić między sobą wiedzą dokumentalną, żeby dokonywać bardziej dokładnej i poprawnej wykładni określonych faktów z naszej wspólnej historii – mówił minister Żurawkow.

Treść podpisanego 20 lipca „Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie edukacji” była negocjowana od kilku lat i parafowana jeszcze w 2014 roku. Informacje, pochodzące od ministra Żurawkowa są pierwszym publicznym ujawnieniem szczegółów regulacji, zawartych w podpisanym dokumencie.

Znadniemna.pl na podstawie TUT.BY i men.gov.pl

Najnowsze komentarze

 • Szkoda że tak późno. ale cóż może zdążymy przed…
  w w innych dziedzinach życia?
  Znieść wizy dla Białorusinów (kontrola wskazana aby nie przedostawali się inni; Rosjanie, Czeczeni, Ukraińcy, ludy kaukaskie, islamiści).
  Jak spadkobiercy I RON, powinni białorusini dostać karty Polaka, a nawet obywatelstwo polskie.
  Białorusini powinni uszczelnić granicę z Rosją i Ukrainą , ale i Litwą i Łotwą.

 • Nie żebym się czepiał, idea generalnie słuszna, ale jestem pewien, że proporcje studiujących w PL Białorusinów do studiujących na Białorusi Polaków, będą rzędu 9:1. Powinno być, że jeśli Białorusin udowodni polskie korzenie (babka, dziadek), powinien studiować za darmo, ale jeśli z dziada pradziada jest Białorusinem powinien za studia płacić. Nie może być tak, że za nasze podatników pieniądze będziemy kształcić innym krajom kadrę inżynierską czy medyczną

 • Wybitny Białorusin to np. Tadeusz Kościuszko …

  • tak dla jasności, Kościuszko nie był ŻADNYM Białorusinem z prostego powodu, Białoruś powstała w 1918 roku a wcześniej to była POLSKA. Inna sprawa, że był masonem i idea masońska była mu bliższa niż walka o wyzwolenie Rzeczypospolitej czemu dał przykład w czasie Powstania Styczniowego więc może jednak ciszej nad tą trumną.

 • bardzo dobre porozumienie !

Skomentuj

Skip to content