HomeOświataRuszyło zbieranie podpisów pod listem do Ministra Edukacji Republiki Białoruś

Ruszyło zbieranie podpisów pod listem do Ministra Edukacji Republiki Białoruś

Wolontariusze akcji „Uczmy się polskiego!”, zainicjowanej przez przewodniczącą Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi Andżelikę Borys, będą zbierać podpisy pod listem do Ministra Edukacji Republiki Białoruś Michaiła Żurawkowa.

Borys_spotkanie_wolontariuszy_1

Andżelika Borys na spotkaniu z wolontariuszami akcji „Uczmy się polskiego!”

Potrzebę interwencji u ministra edukacji Białorusi – w związku z dyskryminacyjną polityką władz oświatowych Grodna wobec miejscowych Polaków – zgłosił na ostatnim posiedzeniu Rady Naczelnej ZPB w Białymstoku członek Rady Andrzej Poczobut. Działacz zwracał uwagę na to, że władze oświatowe nie tylko wbrew woli rodziców zlikwidowali grupę polską w przedszkolu nr 83 miasta Grodna, lecz także sztucznie ograniczają nabór uczniów do pierwszych klas Szkoły Polskiej w Grodnie. – Wiąże się to z tym, że rodzice musieli przez całą noc czekać na rozpoczęcie przyjmowania podań do pierwszej klasy w Polskiej Szkole, ale wielu z nich odmówiono przyjęcia podań, gdyż liczba miejsc w szkole dla pierwszoklasistów okazała się ograniczona. Nie jest to zła wola administracji szkoły. Na zakładanie większej liczby pierwszych klas, niż dwie, w Szkole Polskiej nie pozwala grodzieńskie kuratorium oświaty – ujawnił Poczobut podczas posiedzenia Rady Naczelnej ZPB. Zdaniem członków Rady sytuacja ta jest krokiem ewidentnie nieprzyjaznym ze strony władz oświatowych wobec mieszkańców Grodna polskiego pochodzenia i wymaga interwencji na najwyższym szczeblu.

Andżelika Borys odczytuje treść listu do ministra

Andżelika Borys odczytuje treść listu do ministra

Andżelika Borys, jako inicjator akcji „Uczmy się polskiego!”, polegającej na informowaniu mieszkańców Grodna o możliwościach pobierania przez ich dzieci nauki języka polskiego w ramach państwowego systemu edukacji Republiki Białoruś, stwierdziła, że zaproponuje grupie wolontariuszy, zaangażowanych w akcję „Uczmy się polskiego!”, dodatkowe zadanie – zbieranie podpisów pod listem do Ministra Edukacji Republiki Białoruś Michaiła Żurawkowa, w którym mieszkańcy Grodna wnioskują o zapewnienie przez resort, którym kieruje, wykonywania norm białoruskiej Konstytucji oraz zobowiązań międzynarodowych Republiki Białoruś w zakresie zagwarantowania przedstawicielom polskiej mniejszości narodowej pobierania nauki w języku ojczystym.

Andżelika Borys rozdaje egzemplarze listu do ministra, pod którym będą zbierane podpisy Grodnian

Andżelika Borys rozdaje egzemplarze listu do ministra, pod którym będą zbierane podpisy Grodnian

– Wolontariusze, którzy już rozdają ulotki z informacją o tym, jak rodzice mogą wyegzekwować od administracji szkół i władz oświatowych Grodna zakładanie nauki języka polskiego w szkołach, do których uczęszczają dzieci grodnian, chętnie się podjęli misji zbierania podpisów pod listem do Ministra Edukacji RB – mówi portalowi Znadniemna.pl Andżelika Borys.

Przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB zwraca się z prośbą do wszystkich nieobojętnych wobec sytuacji, dyskryminującej mniejszość polską na Białorusi w zakresie nauczania języka polskiego, do włączenia się w akcję zbierania podpisów pod listem do ministra.

Podzielając niepokój przewodniczącej Rady Naczelnej ZPB – w załączniku do tej publikacji zamieszczamy plik z listem, do pobrania przez wszystkich chętnych.

Załącznik: List do Ministra

Znadniemna.pl

Najnowsze komentarze

  • Wspieram akcję.
    Pozdrawiam.
    Zofia Wojciechowska członek Rady ds. Muzeum Kresów w Warszawie

Skomentuj

Skip to content