HomeKulturaMiński dziennikarz wydał książkę o wieloetnicznym Wilnie

Miński dziennikarz wydał książkę o wieloetnicznym Wilnie

„Od Mińska do Wilna. Historia Białorusi w notatkach dziennikarskich” – taki jest tytuł najnowszej książki białoruskiego dziennikarza i przewodnika Wiktora Korbuta, prezentowanej niedawno w Mińsku.

Ksiazka_o_Wilnie

Książka Wiktora Korbuta „Od Mińska do Wilna. Historia Białorusi w notatkach dziennikarskich”

Wiktor Korbut

Wiktor Korbut

Mińska prezentacja książki odbyła się po tym, jak Wiktor Korbut zaprezentował swoją pracę, określaną przez niego jako popularno-naukową, w stolicy Litwy. Białoruska prezentacja książki odbyła się w jednej z mińskich kawiarni, do której zawitała między innymi nasz korespondent, aby porozmawiać z autorem.

Wiktor Korbut udziela wywiadu telewizji Biełsat

Wiktor Korbut udziela wywiadu telewizji Biełsat

Oto jak w rozmowie z naszą dziennikarką określił on przesłanie swojej książki o Wilnie:

«Białorusini mieszkali tu wraz z Litwinami i Polakami, Żydami, i osobami innych narodowości, razem tworząc to miasto… Niektórzy mówią, że Wilno jest miastem białoruskim, inni, że polskim, jeszcze inni – wyłącznie litewskim. Uważam, że żadna z tych opinii nie jest słuszna. Już od XIV wieku tutaj mieszkają Litwini, Białorusini, Polacy, Żydzi. Jest to miasto wielu narodów i wielu kultur…» – powiedział nam podczas prezentacji autor.

Wydanie książki „Od Mińska do Wilna. Historia Białorusi w notatkach dziennikarskich” poprzedziło wydanie przez Wiktora Korbuta serii pocztówek z widokami starego Wilna. Pocztówki te opowiadają o ludziach, w tym Polakach, którzy urodzili się na ziemiach współczesnej Białorusi i mieszkali przez jakiś czas w Wilnie (Adam Mickiewicz, Ignacy Domejko, Władysław Syrokomla i inni).

Książka składa się z pięciu rozdziałów. Dzięki niej można dużo się dowiedzieć o Wielkim Księstwie Litewskim. Autor dotyka kwestii i problemów zachowania kulturalnego i historycznego dziedzictwa wielu miast, leżących obecnie na terenie Białorusi i mocno związanych z polską historią: Grodna, Nieświeża, Wołkowyska i innych. Oprócz tego jeden rozdział książki jest poświęcony stolicy Białorusi (opowiada w nim autor między innymi o tym, co wiązało z Mińskiem Stanisława Moniuszkę, Walentego Wańkowicza, Karola Czapskiego oraz o tym, jak wizytował Mińsk Józef Piłsudski).

W swojej książce Wiktor Korbut dużo uwagi poświęca również relacjom trzech narodów. «Uważam, że sprzeczki między Polakami, Litwinami i Białorusinami o to, do kogo należy to miasto, są bezsensowne, ponieważ każdy naród zostawił w nim swój ślad. Dla mnie faktem jest to, że Wilno jest historyczną i teraźniejszą stolicą Litwy i jest bardzo związane z Białorusią, a także odegrało bardzo ważną rolę w historii Polski» — mówi Wiktor Korbut.

Ksiazka_pocztowki_o_Wilnie

W książce opowiada on o znanych artystach, pisarzach i innych ludziach, czyje życie było związane z tym miastem. Możemy więc przeczytać o Adamie Mickiewiczu, Michale Kleofasie Ogińskim, Stanisławie Moniuszce i innych. W książce jest zawarta także informacja o tym, kto ze znanych Białorusinów, Polaków i Litwinów jest pochowany na wileńskich cmentarzach.
Wiktor Korbut jest znanym dziennikarzem, laureatem VІІІ Konkursu Drukowanych Środków Masowego Przekazu «Залатая ліцера» (Złota litera). Interesuje się historią, śpiewa w działającym przy Oddziale ZPB w Mińsku chórze «Polonez». O sobie mówi, że jest wielkim miłośnikiem Wilna.

Książka „Od Mińska do Wilna. Historia Białorusi w notatkach dziennikarskich” została wydana nakładem wydawnictwa “Białoruś”. Zamówić i kupić książkę można bezpośrednio u autora (tel. +375-29-3884846, e-mail: [email protected]), lub w wydawnictwie „Białoruś” u Anżeły Sadowskiej (tel. +375-29-6640891, +375-17-2039323, e-mail: [email protected]).

Ludmiła Burlewicz z Mińska, zdjęcia z archiwum Wiktora Korbuta

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content