HomeReligiaKolejny ksiądz z Polski pozbawiony prawa do pełnienia posługi kapłańskiej na Białorusi

Kolejny ksiądz z Polski pozbawiony prawa do pełnienia posługi kapłańskiej na Białorusi

Władze w Mińsku pozbawiły prawa do sprawowania posługi kapłańskiej na terenie Białorusi księdza Andrzeja Stopyrę, proboszcza parafii Zesłania Ducha Świętego w Brzozówce koło Lidy.

Ksiądz Andrzej Stopyra, fot.: Krynica.info

Ksiądz Andrzej Stopyra, fot.: Krynica.info

W niedzielę, 15 maja, pozbawionego prawa do pracy duszpasterskiej na Białorusi księdza masowo żegnali parafianie z Brzozówki, księża z innych parafii Diecezji Grodzieńskiej oraz dwojga biskupów – biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz oraz sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Białorusi biskup piński Antoni Dziemianko.

Pożegnanie księdza Andrzeja Stopyry z parafianami i odprawienie przez niego pożegnalnej na Białorusi Mszy świętej odbyło się w święto parafialne – Dniu Zesłania Ducha Świętego.

Jak poinformował portal Krynica.info odpowiedzialny w diecezji grodzieńskiej za kontakty z mediami ksiądz Paweł Sołobuda: „Księża-obcokrajowcy powinni otrzymywać pozwolenie na sprawowanie posługi kapłańskiej na terenie Białorusi. Ksiądz Andrzej Stopyra zwrócił się z prośbą o przedłużenie takiego pozwolenia, ale niestety nie otrzymał go. Co się tyczy przyczyn odmowy, rozumiem, że nie są one ujawniane”.

Ksiądz Andrzej Stopyra był proboszczem parafii w Brzozówce od momentu jej odrodzenia się w 1991 roku. Był też dziekanem dekanatu nowogródzkiego, do którego należy parafia w Brzozówce. W diecezji grodzieńskiej duchowny odpowiadał za sprawy rodziny oraz Młodzieżowy Ruch Eucharystyczny.

Rozczarowania decyzją państwowych władz białoruskich o pozbawieniu księdza Andrzeja Stopyry prawa do pracy duszpasterskiej na Białorusi nie kryli parafianie z Brzozówki. Jeden z nich, historyk i krajoznawca Mieczysław Supron oświadczył: „25 lat ksiądz Andrzej poświęcił odbudowie kilku kościołów, wybudował świątynię w Brzozówce, wychował całe pokolenie wiernych. A dzisiaj jest wypędzany. Podle, zuchwale”.

Wydalanie z Białorusi księży katolickich, będących obywatelami polskimi, jest nagminnie praktykowane przez władze w Mińsku. Przypadek księdza Andrzeja Stopyry jest jednak o tyle skandaliczny, że jego posługa kapłańska na Białorusi liczy 25 lat – tyle samo, co obchodząca w tym roku Jubileusz ćwierćwiecza powstania diecezja grodzieńska.

Znadniemna.pl na podstawie Krynica.info

Najnowsze komentarze

  • Niestety, Białoruś jeszce nie jest państwem niezależnym. Z Grodzieńszczyzny wydalają polskich księży, a popy rosyjskie uczęstniczą na Grodzieńszczyznie w militarnym prorosyjskim szkoleniu młodzieży Białoruskiej.

Skomentuj

Skip to content