HomeSpołeczeństwoPolscy lekarze w Brześciu wznawiają działalność

Polscy lekarze w Brześciu wznawiają działalność

Spotkanie organizacyjne Stowarzyszenia Lekarzy Polskich przy Oddziale Brzeskim ZPB odbyło się w nowej siedzibie oddziału Związku w mieście nad Bugiem.

Św. Łukasz - patron Służby zdrowia, fot.: diecezja.rzeszow.pl

Św. Łukasz – patron Służby Zdrowia, fot.: diecezja.rzeszow.pl

W Brześciu Stowarzyszenie Lekarzy Polskich od kilku lat nie prowadziło aktywnej działalności, ale postanowiło ją „zreanimować” w związku ze wznowieniem działalności Oddziału Brzeskiego ZPB, który do wiosny tego roku, kiedy odbyły się wybory nowego prezesa, przebywał w stagnacji.

Lekarze polscy z Brześcia wykorzystali możliwość spotkania do tego, żeby porozważać i podyskutować o aspektach zawodu lekarza, o roli i aktywizacji udziału lekarzy w życiu społeczności polskiej rodzimego miasta, a także nakreślić kierunki działalności stowarzyszenia. W celu realizacji zgłaszanych planów lekarze wybrali władze stowarzyszenia i z entuzjazmem przyjęli zaproszenie do uczęszczania na zajęcia języka polskiego w prowadzonej przez Oddział Brzeski ZPB szkole społecznej.

Wśród celów polskiego środowiska lekarskiego w Brześciu uczestnicy spotkania wymieniali: podniesienie umiejętności zawodowych i kwalifikacji członków stowarzyszenia. Będzie temu sprzyjać zarówno wymiana doświadczeń we własnym środowisku, jak i planowana przez lekarzy polskich z Brześcia współpraca z kolegami w Polsce, a mianowicie: wyjazdy na staże dokształcające, udział w konferencjach naukowych oraz reaktywacja dotychczasowych i zawiązanie nowych kontaktów z Izbami Lekarskimi w Polsce, a także medycznymi stowarzyszeniami wśród Polonii.

Anna Adamczyk z Brześcia

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content