HomeReligiaRelikwie św. Jana Bosko w Borowlanach

Relikwie św. Jana Bosko w Borowlanach

Młodzi ludzie stali się 26 sierpnia głównymi uczestnikami uroczystości przyjęcia relikwii św. Jana Bosko przez parafię NMP Wspomożycielki w Borowlanach.

Przybycie relikwii świętego do Borowlan

Urna z relikwiami świętego w Borowlanach

Po uroczystym nabożeństwie młodzież przyniosła pod ołtarz z relikwiami świętego symboliczny drewniany krzyż, na którym chłopcy i dziewczęta umieścili płonące świece, i skierowali swoje prośby do Boga.

Szczególna rola młodzieży w uroczystościach wystawienia relikwii świętego w Borowlanach tłumaczy się tym, iż św. Jan Bosko głosił hasło, skierowane właśnie do ludzi młodych. Głosi ono: „Edukacja młodych ludzi – to jest droga do Boga, do wieczności, do zbawienia!”

Plonące świece na przyniesionym przez młodzież pod ołtarz z relikwiami drewnianym krzyżu

Plonące świece na przyniesionym przez młodzież pod ołtarz z relikwiami drewnianym krzyżu

W borowlańskich uroczystościach udział wzięła nie tylko miejscowa i mińska młodzież. Licznie przybyli tu miejscowi parafianie, a także Polacy ze stolicy Białorusi na czele z szefową Oddziału Miejskiego ZPB w Mińsku Heleną Marczukiewicz.

Święty Jan Bosko był założycielem wspólnoty salezjańskiej, opiekunem i nauczycielem młodzieży. Białoruś jest jednym ze 130 krajów na pięciu kontynentach, która przyłączyła się do światowej peregrynacji relikwii świętego,  rozpoczętej w 2009 roku i zaplanowanej do roku 2015.

Peregrynacja relikwii św. Jana Bosko jest częścią obchodów 200-lecia świętego, które przypadają na 16 sierpnia 2015 roku.

Ałła Niewierowicz z Borowlan

 

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content