HomeOświataPomoc w organizacji „grup polskich” w przedszkolach Grodna

Pomoc w organizacji „grup polskich” w przedszkolach Grodna

Z niezwykle cenną inicjatywą wystąpiła Polska Macierz Szkolna na Białorusi z siedzibą w Grodnie. Na swojej stronie internetowej organizacja ta apeluje do rodziców o zgłaszanie się po konsultacje w kwestii organizowania nauczania języka polskiego w przedszkolach Grodna.

apel_PMS_str

Jak czytamy na stronie PMS, mieszkający w Grodnie młodzi rodzice polskiego pochodzenia, chcący aby ich pociechy pobierały naukę języka polskiego już w przedszkolu, zgodnie z ustawodawstwem Republiki Białoruś mają prawo domagać się organizacji takich zajęć i tworzenia tzw. „grup polskich” od administracji instytucji wychowania przedszkolnego.

Doradztwo prawne i praktyczne rodzicom, zainteresowanym w tworzeniu w przedszkolach Grodna „grup polskich”, zapewni Zarząd Główny Polskiej Macierzy Szkolnej w osobie członkini zarządu Teresy Kryszyń.

W komunikacie zachęcającym do skorzystania z doradztwa PMS czytamy, że warunkiem stworzenia w przedszkolu grupy z nauczaniem języka polskiego są podania od rodziców lub prawnych opiekunów dzieci. Do „grupy polskiej” można zapisać dziecko już w wieku 3-4 lat, co pozwoli mu na uczenie się języka polskiego w przedszkolu w ciągu kilku lat do momentu oddania dziecka do szkoły. PMS przypomina, że wychowankowie „grup polskich” będą mogły kontynuować naukę języka polskiego w Polskiej Szkole w Grodnie, zainteresowanie nauczaniem w której w ciągu kilku ostatnich lat nieustannie rośnie, bądź w innych szkołach, w których wykładany jest język polski.

Osoby zainteresowane organizacją nauczania języka polskiego w przedszkolach Grodna proszone są o kontakt z koordynator inicjatywy, członkini Zarządu Głównego PMS Teresą Kryszyń:

Tel.: +375152 – 773400
E-mail: [email protected]

Znadniemna.pl za pmsgrodno.org

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content