HomeKulturaPolacy z Kresów śpiewali na Dolnym Śląsku

Polacy z Kresów śpiewali na Dolnym Śląsku

Koncerty charytatywne na rzecz Polaków na Białorusi i Ukrainie odbyły się w trzeciej dekadzie stycznia w kilku miejscowościach na Dolnym Śląsku. W koncertach, obok rodaków z Polski i Ukrainy, udział wzięli artyści z Oddziału Związku Polaków na Białorusi w Mińsku.

Pomysłodawca i organizator koncertów charytatywnych Krzysztof Świderek i prezes Oddziału ZPB w Mińsku Helena Marczukiewicz

Pomysłodawca i organizator koncertów charytatywnych Krzysztof Świderek i prezes Oddziału ZPB w Mińsku Helena Marczukiewicz

Organizatorami spotkań artystycznych, do których dochodzi co roku od lat na Dolnym Śląsku, są władze gmin i powiatów, w których przy okazji koncertów miejscowa ludność spotyka się z rodakami zza wschodniej granicy Polski. Pomysłodawcą cyklicznego organizowania koncertów, których wymiar charytatywny polega nie tylko na zbieraniu pomocy pieniężnej i rzeczowej dla potrzebujących Polaków ze Wschodu , lecz także na umożliwieniu im obcowania z rodakami na terenie Polski, jest Konsul Generalny RP Krzysztof Świderek, doskonale znający polską społeczność na byłych Wschodnich Kresach Rzeczypospolitej, gdyż pracował zarówno na Białorusi, jak i na Ukrainie.

W Krośnicach z zespołem "Czarna Perła" śpiewa Olga Guczek

W Krośnicach z zespołem „Jednym Głosem” śpiewa Olga Guczek

Z zespołem "Czarna Perła" w Krośnicach śpiewa Tatiana Gażewska

Z zespołem „Czarna Perła” w Krośnicach śpiewa Tatiana Gażewska

W tym roku koncerty charytatywne zbierały tłumy publiczności, spragnionej obcowania z kresowianami, w trzech dolnośląskich miejscowościach – Krośnicach, Wołowie i Sycowie, przy czym Krośnice organizowały taki koncert już jedenasty rok z rzędu, a Syców – trzynasty.

Zespół "Czarna Perła" na koncercie w Sycowie

Zespół „Czarna Perła” na koncercie w Sycowie

Zespół "Jednym Głosem" śpiewa w Wołowie

Na scenie w Sycowie zespół z Ukrainy "Kwiat Podola"

Na scenie w Sycowie zespół z Ukrainy „Kwiat Podola”

Spotkania Dolnoślązaków, wśród których jest wielu potomków repatriantów z terenów współczesnych Ukrainy i Białorusi, z wciąż mieszkającymi w tych krajach rodakami chętnie odwiedzają hierarchowie Kościoła i politycy. Kościół Katolicki na Białorusi reprezentował w tym roku na koncertach w Wołowie i Sycowie Ordynariusz Diecezji Pińskiej ks. biskup Antoni Dziemianko, a z Ukrainy przybył Ordynariusz Diecezji Kamieniecko-Podolskiej ks. biskup Leon Dubrawski. Z Senatu RP przybył natomiast wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, senator Stanisław Gogacz.

Przemawia ksiądz biskup Antoni Dziemianko

Przemawia ksiądz biskup Antoni Dziemianko

Przemawia senator Stanisław Gogacz

Przemawia senator Stanisław Gogacz

Co się tyczy wchodzących podczas koncertów charytatywnych na scenę artystów, to obok muzyków z Polski, społeczność polską Ukrainy reprezentował miedzy innymi zespół „Kwiat Podola”, a Białorusi – zespoły „Czarna Perła” oraz „Jednym Głosem”, działające przy Oddziale ZPB w Mińsku.

Publiczność tłumnie przybywała na spotkania z kresowianami

Publiczność tłumnie przybywała na spotkania z kresowianami

Podczas zbiórek prowadzonych w czasie koncertów charytatywnych, na rzecz Polaków na Ukrainie i Białorusi udało się uzbierać kilkanaście tysięcy złotych.

Podziękowanie od społeczności Wołowa dla zespołu "Jednym Głosem" trzyma Olga Guczek

Podziękowanie od społeczności Wołowa dla zespołu „Jednym Głosem” trzyma Olga Guczek

Zespół "Czarna Perła" z podziękowaniem od społeczności Wołowa

Zespół „Czarna Perła” z podziękowaniem od społeczności Wołowa

Największą wartością spotkań artystycznych nie były jednak uzbierane pieniądze, lecz zwyczajna radość Polaków z Kresów i Dolnego Śląska z kolejnego spotkania, któremu towarzyszył śpiew i utwierdzenie się w przekonaniu, iż polskość pielęgnuje się w sercu, a więc bycie Polakiem nie zależy od miejsca zamieszkania.

Znadniemna.pl, zdjęcia Aleksandra Wasilenki

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content