HomeSpołeczeństwoSpotkanie opłatkowe prezesów oddziałów ZPB

Spotkanie opłatkowe prezesów oddziałów ZPB

Blisko stu prezesów oddziałów terenowych Związku Polaków na Białorusi i działaczy organizacji zjechało się 29 grudnia do Grodna, aby podzielić się opłatkiem i złożyć życzenia świąteczne.

Grodno_oplatek_prezesow_23

Grodno_oplatek_prezesow_27

Spotkanie prezesów, reprezentujących oddziały z większości obwodów Białorusi zaczęło się od narady z prezesem ZPB Mieczysławem Jaśkiewiczem. Szefa Związku Polaków interesowało w jaki sposób i w jakich terminach oddziały terenowe planują organizować w swoich miejscowościach spotkania świąteczno-noworoczne dla lokalnych społeczności Polaków. – Musimy o tym wiedzieć, aby zaplanować świąteczne wizyty do was przedstawicieli Zarządu Głównego – mówił Jaśkiewicz. Prezes ZPB przypomniał zebranym o odpowiedzialności za opiniowanych przez nich kandydatów do otrzymania Karty Polaka, gdyż wśród opiniowanych przez ZPB obywateli białoruskich zdarzają się tacy, którzy o swojej przynależności do Narodu Polskiego i związanych z tym zobowiązaniach wobec wspólnoty rodaków zapominają od razu po otrzymaniu upragnionego dokumentu.

Grodno_oplatek_prezesow_26

Po naradzie z prezesem ZPB wszyscy jej uczestnicy udali się do jednej z grodzieńskich restauracji, w której czekał na nich świąteczny program artystyczny w wykonaniu uczniów działającej przy ZPB Polskiej Szkoły Społecznej w Grodnie i, oczywiście, opłatki.

Na spotkanie opłatkowe, poza blisko stuosobową reprezentacją działaczy ZPB i prezesów oddziałów terenowych organizacji, przybyła niemal w pełnym składzie reprezentacja Konsulatu Generalnego RP w Grodnie na czele z pełniącym obowiązki szefa placówki – konsulem RP Zbigniewem Pruchniakiem.

Grodno_oplatek_prezesow_20

Obecni byli też współpracujący z ZPB księża katoliccy – proboszcz parafii Świętej Rodziny w Lidzie ksiądz Józef Hańczyc oraz ksiądz Andrzej Radziewicz, kapelan działającego przy ZPB Stowarzyszenia Sybiraków Ofiar Represji Politycznych.

Spotkanie Polaków, przybyłych z różnych zakątków Białorusi, zainaugurowały jasełka w wykonaniu uczniów Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Grodnie. W przedstawienie teatralizowane było wplecione wykonanie najpiękniejszych polskich kolęd, co wprawiło zebranych w nastrój świąteczny, przypominając o jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach ludzkości – Narodzinach Zbawcy.

Grodno_oplatek_prezesow_25

Grodno_oplatek_prezesow_24

Grodno_oplatek_prezesow_22

Grodno_oplatek_prezesow_23

Po występie uczniów zebranych przywitał prezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz.

Grodno_oplatek_prezesow_21

Po nim z życzeniami świątecznymi wystąpił konsul RP Zbigniew Pruchniak.

Grodno_oplatek_prezesow_19

Grodno_oplatek_prezesow_18

Dyplomata odczytał między innymi list do uczestników spotkania opłatkowego od wiceministra MSZ Jana Dziedziczaka, który miał być obecny na spotkaniu z rodakami w Grodnie, ale z powodu obowiązków państwowych nie mógł skorzystać z zaproszenia. Wiceminister Dziedziczak w swoim liście do Polaków na Białorusi zapewnił ich o bezwarunkowym poparciu dla ich działalności na rzecz krzewienia polskości w kraju zamieszkania ze strony resortu dyplomatycznego i Rządu RP. Obiecał też, że przy pierwszej sposobności odwiedzi rodaków na Białorusi, którzy są mu osobiście bardzo bliscy. Przypomnijmy, że korzenie przodków wiceministra Dziedziczaka pochodzą z terenów Brasławszczyzny.

Grodno_oplatek_prezesow_16

Po uroczystych przemówieniach do dzieła przystąpili obecni na spotkaniu księża. Ze wzruszającym przemówieniem, przesiąkniętym refleksją o znaczeniu wiary katolickiej w dziejach Narodu Polskiego oraz o przetrwaniu dzięki wierze polskości za wschodnią granicą współczesnej Polski, zwrócił się do zebranych ksiądz Andrzej Radziewicz.

Grodno_oplatek_prezesow_14

Grodno_oplatek_prezesow_13

Potem kapłani poświęcili opłatki i rozdali je zgromadzonym, którzy pokrzepieni duchowo z entuzjazmem zaczęli łamać się opłatkiem po kolei z każdym obecnym na spotkaniu, składając i przyjmując życzenia świąteczno-noworoczne.

Grodno_oplatek_prezesow_12

Grodno_oplatek_prezesow_11

Grodno_oplatek_prezesow_3

Grodno_oplatek_prezesow_8

Grodno_oplatek_prezesow

Grodno_oplatek_prezesow_1

Grodno_oplatek_prezesow_4

Grodno_oplatek_prezesow_2

Grodno_oplatek_prezesow_5

Grodno_oplatek_prezesow_7

Grodno_oplatek_prezesow_6

Grodno_oplatek_prezesow_9

Grodno_oplatek_prezesow_10

Grodno_oplatek_prezesow_12

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content