HomeOświataKonferencja oświatowa w Ostródzie

Konferencja oświatowa w Ostródzie

Kierownicy polskich i polonijnych ośrodków oświatowych zza granicy w dniach 3 – 6 grudnia w Warszawie i Ostródzie podsumowali roczny dorobek swojej pracy, opartej na współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Uroczyste rozpoczęcie konferencji odbyło się w Domu Polonii w Warszawie, będącym siedzibą główną Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (SWP). Na inauguracji byli obecni uczestnicy konferencji, czyli kierownicy powołanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska ” (ODNSWP) Lokalnych Ośrodków Metodycznych (LOM) z Włoch, krajów Beneluksu, Anglii, USA oraz dyrektorzy polskich szkół społecznych, a także prezesi polskich organizacji oświatowych z Białorusi, Ukrainy, Rosji, Austrii, Irlandii i Niemiec.

WP_Komolowski_Bonislawski

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski i jego zastępca Dariusz Piotr Bonisławski

Białoruś była reprezentowana na konferencji przez dwie największe w tym kraju organizacje, zajmujące się polskim szkolnictwem – Związek Polaków na Białorusi oraz Polską Macierz Szkolną.

Białoruś na konferencji reprezentowała między innymi wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi Teresa Kryszyń

Białoruś na konferencji reprezentowała między innymi wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi Teresa Kryszyń

Słowa powitania do uczestników konferencji wygłosił prezes SWP Longin Komołowski. Kierownik największej organizacji, wspierającej Polaków rozsianych po całym świecie, przypomniał zgromadzonym o misji SWP, podzielił się wizją pracy Stowarzyszenia i przedstawił priorytetowe aspekty jego współpracy z Polonią i Polakami za granicą.

Podczas otwarcia konferencji w Domu Polonii w Warszawie

Podczas otwarcia konferencji w Domu Polonii w Warszawie

O najnowszych projektach SWP, między innymi o ostatnim projekcie inwestycyjnym, jakim jest budowa Domu Polskiego we Lwowie, opowiedział członek Zarządu Krajowego SWP Marek Różycki. Według niego Dom Polski we Lwowie powinien stać się nie tylko ośrodkiem kultury, nauki oraz promocji języka polskiego i polskich tradycji narodowych, lecz także nowoczesnym centrum medialnym i konferencyjnym, sprzyjającym dialogowi między Ukrainą, a Unią Europejską.

Gościem honorowym otwarcia konferencji była poseł na Sejm RP Joanna Fabisiak. Parlamentarzystka od wielu lat zajmuje się Polonią i Polakami za granicą, a także jest założycielką Fundacji „Świat na Tak”, realizującej między innymi inicjatywy, skierowane do rodaków, mieszkających poza granicami Polski. Jedną z inicjatyw Fundacji, skierowanych do młodych Polaków za granicą jest Konkurs „Być Polakiem”, którego szósta edycja odbyła się w tym roku.

Poseł na Sejm RP i Dariusz Piotr Bonisławski,gospodarz konferencji

Joanna Fabisiak, poseł na Sejm RP i Dariusz Piotr Bonisławski, gospodarz konferencji

Po części inauguracyjnej, pracę konferencji rozpoczął Dariusz Piotr Bonisławski, wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, będący dyrektorem ODNSWP. Jego współpracowniczka, trener ODNSWP Elżbieta Raginiak zaprezentowała zgromadzonym strukturę i zadania programowe reprezentowanej przez nią instytucji doskonalenia nauczycieli polonijnych, opowiedziała o skutecznych sposobach budowania wizerunku instytucji oświatowej, a także o specyfice tworzonych z inicjatywy ODNSWP w różnych krajach Lokalnych Ośrodków Metodycznych. Według pani trener LOM mają pełnić rolę integracyjną oraz wspomagającą merytorycznie polskie środowiska nauczycielskie za granicą. LOM powinny też umacniać zarówno istniejące, jak i dopiero powstające struktury edukacyjne i zajmujące się oświatą polską organizacje w poszczególnych krajach świata.

Zdjęcie pamiątkowe uczestników konferencji w Domu Polonii w Warszawie

Zdjęcie pamiątkowe uczestników konferencji w Domu Polonii w Warszawie

Celem powoływania LOM-ów jest podniesienie stopnia samodzielności lokalnych środowisk nauczycielskich poprzez przygotowanie profesjonalnej kadry, spełniającej rolę doradców w szkołach i ośrodkach nauczania.

Po spotkaniu inaugurującym pracę konferencji jej uczestnicy przenieśli się na trzy dni do Domu Polonii w Ostródzie, będącym siedzibą ODNSWP.
Tu polscy pedagodzy z różnych krajów świata mieli okazję odbyć szkolenia z trenerami Ośrodka, między innymi z Jarosławem Kordzińskim, który się specjalizuje w kształceniu kompetencji społecznych, komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole, rozwijaniu umiejętności przywódczych, wywierania wpływu na innych itp. Jarosław Kordziński jest autorem licznych książek i programów szkoleniowych z zakresu zarządzania szkołą, pracy zespołowej, kształcenia i wychowania, a także rozwoju zawodowego nauczycieli. Uczestników konferencji uczył tworzenia i prowadzenia nauczycielskiej sieci współpracy i samokształcenia, wyjaśniając między innymi na czym polega funkcja i obowiązki koordynatora takiej sieci.

Otwarcie pracy konferencji w Domu Polonii w Ostródzie

Otwarcie pracy konferencji w Domu Polonii w Ostródzie

Trener ODNSWP Jarosław Kordziński

Trener ODNSWP Jarosław Kordziński

W kolejnym dniu konferencji szkolenia z jej uczestnikami poprowadziły Katarzyna Czyżycka i Magdalena Grześkiewicz. Trenerki opowiedziały między innymi o tym, jak można korzystać z pomocy ODNSWP w reżimie on-line. Podzieliły się wiedzą z zakresu wykorzystywania Internetu i serwisów społecznościowych w pracy kierownika szkoły, bądź organizacji oświatowej.

Trener ODNSWP Magdalena Grześkiewicz

Trener ODNSWP Magdalena Grześkiewicz

W ramach zajęć uczestniczący w konferencji kierownicy LOM-ów z różnych krajów mieli okazję zaprezentować swoje ośrodki. W wymiarze praktycznym była to jedna z najciekawszych części konferencji, gdyż okazało się, iż mimo różnic polegających na specyfice różnych krajów problemy, z którymi stykają się w nich polscy i polonijni nauczyciele, są bardzo podobne. Po prezentacjach LOM-ów wśród uczestników konferencji zawiązała się ożywiona dyskusja, w trakcie której mogli oni wymienić się praktycznymi poradami, dotyczącymi pokonywania trudności, napotykanych w codziennej pracy.

Halina Żurawski z Chicago (USA) prezentuje tamtejszy LOM

Halina Żurawski z Chicago (USA) prezentuje tamtejszy LOM

LOM w krajach Beneluksu prezentują Gabriela Drwal i Ewa Wasińska-Stok

LOM w krajach Beneluksu prezentują Gabriela Drwal i Ewa Wasińska-Stok

O perspektywach rozwojowej sieci LOM-ów rozmawiał z uczestnikami konferencji doświadczony trener i pedagog Zdzisław Hofman. W dniach 12-13 grudnia ten wybitny specjalista wraz z koleżanką Elżbietą Raginiak poprowadzi szkolenia dla nauczycieli języka polskiego z Białorusi w ramach konferencji nauczycielskiej, organizowanej przez przewodniczącą Rady Naczelnej ZPB Andżelikę Borys w Grodnie.

Prezentacja strony internetowej ODNSWP

Podczas prezentacji strony internetowej ODNSWP

Zakończenie konferencji w Ostródzie było poświęcone zasadom składania wniosków i rozliczania dotacji na działalność LOM. Te zajęcia poprowadziła z kierownikami LOM-ów Emilia Kamińska, specjalista ds. organizacji i rozliczeń w ODNSWP.

Uczestnicy konferencji podczas szkoleń

Uczestnicy konferencji podczas treningu

Trening_1

Trening_2

Trening_3

Konferencja odbyła się dzięki dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej RP na realizację zadania „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”.

Polina Juckiewicz z Warszawy i Ostródy

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content