HomeSpołeczeństwoPolacy z Białorusi – pierwszymi gośćmi wiceministra spraw zagranicznych Jana Dziedziczaka po jego nominacji na wiceszefa MSZ

Polacy z Białorusi – pierwszymi gośćmi wiceministra spraw zagranicznych Jana Dziedziczaka po jego nominacji na wiceszefa MSZ

Kilka ważnych spotkań odbyli wczoraj, 18 listopada, w Warszawie przewodnicząca Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys i redaktor portalu Znadniemna.pl Andrzej Pisalnik.

Spotkanie_Dworczyk_Dziedziczak_02

Redaktor portalu Znadniemna.pl Andrzej Pisalnik, wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak, przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB Andżelika Borys i przewodniczący sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Michał Dworczyk

Mimo tego, że środa, 18 listopada, była dniem, w którym przed posłami VIII kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej program swojego rządu zaprezentowała, uzyskując wotum zaufania, premier Rządu RP Beata Szydło, Polakom z Białorusi udało się spotkać i omówić ważne kwestie, dotyczące sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi, z ważnymi polskimi politykami, między innymi – posłem Michałem Dworczykiem, przewodniczącym sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz z wiceministrem spraw zagranicznych Janem Dziedziczakiem, odpowiedzialnym w polskim resorcie dyplomatycznym za wspieranie Polonii i Polaków za Granicą.

Spotkanie_Dworczyk_Dziedziczak

Przewodniczący Michał Dworczyk, rozmawiając z Andżeliką Borys i Andrzejem Pisalnikiem interesował się sytuacją Polaków na Białorusi, w szczególności planami działalności ZPB w bliższej i dalszej perspektywie czasowej. Uzyskując od działaczy ZPB wyczerpujące informacje na temat sytuacji w reprezentowanej przez nich organizacji oraz perspektywach jej funkcjonowania, przewodniczący Dworczyk przyjął zaproszenie Andżeliki Borys, aby być gościem najbliższego posiedzenia Rady Naczelnej ZPB, które odbędzie się jeszcze w tym roku i będzie dotyczyło perspektyw rozwoju ZPB i miejsca organizacji w ruchu polskim na Białorusi.

Sytuacja Polaków na Białorusi i Wschodzie bardzo leży na sercu także wiceministrowi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Janowi Dziedziczakowi, który ma swoje korzenie na Kresach Wschodnich, a konkretnie na Wileńszczyźnie i Brasławszczyźnie. Andżelika Borys przedstawiła Janowi Dziedziczakowi sytuację w szkolnictwie polskim na Białorusi. Pan minister żywo się interesował też wychowaniem patriotycznym polskiej młodzieży za wschodnią granicą Polski, zwłaszcza ruchem harcerskim, który jest mu bliski, jako byłemu instruktorowi harcerskiemu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Spotkanie_Dworczyk_Dziedziczak_01

Swoich gości z Białorusi Jan Dziedziczak zapewnił, iż Polacy za wschodnią granicą Polski mogą liczyć na mocne wsparcie ze strony nowego Rządu RP i MSZ, mającego względem Polaków na Wschodzie ambitne plany wspierania wartościowych inicjatyw. O niektórych z nich opowiedziała wiceministrowi Andżelika Borys.

Prezentując wizję rozwoju ruchu polskiego na Białorusi przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB zaznaczyła, iż w ramach swoich kompetencji zrobi wszystko, aby działacze ZPB współuczestniczyli w realizowaniu wartościowych inicjatyw polskich w kraju zamieszkania, a Rząd RP – miał na Białorusi wiarygodnego i sprawnego partnera, potrafiącego realizować zadania na rzecz rozwoju ruchu polskiego w tym kraju.

Spotkanie_Dworczyk_Dziedziczak_03

Jan Dziedziczak i Andżelika Borys

Pan minister wyraził zadowolenie z powodu tego, że to Polacy z Białorusi okazali się jego pierwszymi gośćmi po tym jak objął niezwykle ważną dla Polonii i Polaków za Granicą funkcję w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP.

Znadniemna.pl

Najnowsze komentarze

  • Serdecznie dziękuję za umożliwienie niniejszych publikacji…Zawsze chętnie umieszczę je na m ojej stronie.. i podam do publicznej wiadomości…Serdecznie serdecznie Was pozdrawiam Nasi Niezawodni Patrioci…

  • Bardzo dobrze! Aby te rozmowy byly pozyteczne dla dla obydwych stron!

Skomentuj

Skip to content