HomeOświataPierwsze spotkanie Klubu Inteligencji w 2012 roku

Pierwsze spotkanie Klubu Inteligencji w 2012 roku

W dniu 1 lutego odbyło się kolejne posiedzenie Klubu Inteligencji Polskiej, na które, mimo dużych mrozów, przybyli uczestnicy również spoza Grodna. Głównym tematem lutowego spotkania był temat wywózek Polaków na nieludzką ziemię.

Na początku posiedzenia Klubu Anżelika Orechwo, p.o. prezesa ZPB, złożyła gratulacje nauczycielom, uczniowie których uczestniczyli w konkursie „Pocztówka Bożonarodzeniowa”. W konkursie wzięło udział 55 uczniów z Grodna, Werenowa, Zabłocia, Wołkowyska. Na ręce nauczycieli prezes przekazała dyplomy i prezenty dla ich wychowanków. Anżelika Orechwo odpowiedziała również na pytania uczestników Klubu.

Józef Porzecki wystąpił z odczytem o wywózkach ludności polskiej, które rozpoczęły się 72 lata temu w dn. 10 lutego, następna była w kwietniu 1940 r., a ostatnia przedwojenna – w czerwcu 1941 r. Według danych IPN, z terenów dzisiejszej Białorusi wywieziono 570 tys. obywateli II Rzeczypospolitej. Praktycznie nie ma polskiej rodziny na naszej ziemi, którą by ominęły represji stalinowskie.

Nauczyciele opowiedzieli, że młodzież szkolna nie zna tego tematu, na lekcjach historii tego nie uczą. W białoruskiej historiografii temat II wojny światowej rozpoczyna się czerwcem 1941 r. Jeżeli nie ma przekazu w rodzinie, podkreślali uczestnicy Klubu, to młodzież o temacie martyrologii nic nie wie. Dyskutowano, co można zrobić, by to zmienić.

IB

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content