HomeHistoriaDelegacja ZPB na uroczystościach 95. rocznicy Bitwy Niemeńskiej w Sejnach i Berżnikach

Delegacja ZPB na uroczystościach 95. rocznicy Bitwy Niemeńskiej w Sejnach i Berżnikach

Kilkuosobowa delegacja Związku Polaków na Białorusi na czele z kpt. Weroniką Sebastianowicz, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi, uczestniczyła w dniach 19-20 września w obchodach 95. rocznicy Bitwy Niemeńskiej w Sejnach i podsejneńskich Berżnikach.

Sejny_Bitwa_Niemenska_Uroczystosc_18

Sesja historyczna w Sejnach

Sejny_Bitwa_Niemenska_Konferencja_4

Członkowie Związku Piłsudczyków RP

W pierwszym dniu obchodów 95. rocznicy Wiktorii Niemeńskiej, która przesądziła o ostatecznej treści porozumień pokojowych w Rydze we wrześniu 1920 roku i zdecydowała o wschodnich granicach II Rzeczypospolitej Polskiej, Polacy z Białorusi wzięli udział w sesji historycznej, podczas której o Bitwie Niemeńskiej i jej znaczeniu opowiadali wybitni znawcy tematu prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki – Honorowy Obywatel Sejn, prof. dr hab. Grzegorz Nowik – harcmistrz, historyk, zastępca dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, płk Związku Piłsudczyków RP Julian Aleksander Michaś – sekretarz Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.

Sejny_Bitwa_Niemenska_Konferencja_2

Prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki

Sejny_Bitwa_Niemenska_Konferencja_1

Prof. dr hab. Grzegorz Nowik

Sejny_Bitwa_Niemenska_Konferencja

Płk Związku Piłsudczyków RP Julian Aleksander Michaś

Rozpoczęcie sesji historycznej poprzedziły wzruszającym wykonaniem piosenek o „dziadku Józefie” wychowankowie Przedszkola Miejskiego im. Józefa Piłsudskiego w Sejnach.

Sejny_Bitwa_Niemenska_Konferencja_3

Grupa dzieci z Przedszkola Miejskiego im. Józefa Piłsudskiego w Sejnach

Podczas sesji historycznej jej uczestnicy opowiedzieli o przygotowaniach i przebiegu Bitwy nad Niemnem, która trwała od 20 do 26 września 1920 roku i była kolejnym wielkim sukcesem militarnym Polski w trakcie wojny polsko – bolszewickiej.

Sejny_Bitwa_Niemenska_Konferencja_6

W roku 1920, po przegranej bitwie o Warszawę, bolszewickie wojsko wycofywało się z terenu Polski. Armia ta liczyła na wykorzystanie umocnień twierdzy Grodno w celu obrony i utrzymania linii frontu wzdłuż rzeki Niemen.

Sejny_Bitwa_Niemenska_Konferencja_8

Proboszcz parafii Berżniki ks. Władysław Napiórkowski

Leżące kilka kilometrów od granicy z Litwą Sejny to miejscowość w Polsce, która niezwykle pieczołowicie pielęgnuje pamięć o Bitwie nad Niemnem i jej bohaterach. Wiąże się to między innymi z tym, że jednym z epizodów tej bitwy był bój sejneński z Litwinami, będącymi sprzymierzeńcami ZSRR w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Do boju doszło w dniach 22 i 23 września 1920 roku w okolicach Berżnik i Sejn. Zginęło w nim wielu żołnierzy polskich i litewskich. Były to najbardziej krwawe polsko-litewskie walki w historii obu narodów.

Sejny_Bitwa_Niemenska_Konferencja_7

Mimo operacyjnego i strategicznego znaczenia Bitwa nad Niemnem wciąż pozostaje przysłonięta w świadomości społecznej przez „Cud nad Wisłą”.

Sejny_Bitwa_Niemenska_Konferencja_5

Członkowie Związku Piłsudczyków RP z kpt. Weroniką Sebastianowicz

Memoriał Bitwy Niemeńskiej w Berżnikach

Sejny_Bitwa_Niemenska_Uroczystosc_1

Główne uroczystości drugiego dnia obchodów 95. rocznicy Bitwy nad Niemnem odbyły się na cmentarzu parafialnym w podsejneńskich Berżnikach, gdzie znajduje się memoriał, upamiętniający wydarzenia z września 1920 roku.

Sejny_Bitwa_Niemenska_Uroczystosc_12

Sejny_Bitwa_Niemenska_Uroczystosc

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć, w ramach obchodów 95. rocznicy Bitwy Niemeńskiej, była „Sztafeta Niepodległości”, której uczestnicy wyruszyli z Sokółki, a w niedzielę dobiegli do Berżnik, gdzie na cmentarzu, przy pomniku poświęconym ofiarom bitwy, została złożona ziemia z pól bitewnych oraz odprawiono Mszę Świętą dziękczynną za ofiarę życia bohaterów tamtych walk.

Sejny_Bitwa_Niemenska_Uroczystosc_5

Krzysztof Matczak z Sokółki, uczestnik Rajdu Katyńskiego

Sejny_Bitwa_Niemenska_Uroczystosc_4

Sztafeta Niepodleglosci

Sejny_Bitwa_Niemenska_Uroczystosc_3

Wychowankowie Przedszkola Miejskiego im. Józefa Piłsudskiego w Sejnach

Sejny_Bitwa_Niemenska_Uroczystosc_6

Sejny_Bitwa_Niemenska_Uroczystosc_7

Sejny_Bitwa_Niemenska_Uroczystosc_8

Sejny_Bitwa_Niemenska_Uroczystosc_10

Sejny_Bitwa_Niemenska_Uroczystosc_33

Sejny_Bitwa_Niemenska_Uroczystosc_14

Liturgia Mszy świętej, wyrażenie wdzięczności za ofiarę życia złożoną na ołtarzu Niepodległości

Sejny_Bitwa_Niemenska_Uroczystosc_30

Proboszcz parafii Berżniki ks. Władysław Napiórkowski składa ziemie z pól bitewnych

Sejny_Bitwa_Niemenska_Uroczystosc_29

Sejny_Bitwa_Niemenska_Uroczystosc_28

Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński

Po nabożeństwie dziękczynnym głos zabrali honorowi goście uroczystości, między innymi kpt. Weronika Sebastianowicz. – Przybywam tu z polskich Kresów, tymczasowo okupowanych przez Białoruś – przywitała zgromadzonych na cmentarzu pani kapitan, wywołując prowokacyjnym oświadczeniem entuzjastyczny aplauz, zwłaszcza wśród zgromadzonej na uroczystościach młodzieży.

Sejny_Bitwa_Niemenska_Uroczystosc_26

Sejny_Bitwa_Niemenska_Uroczystosc_27

Przemawia kpt. Weronika Sebastianowicz

W swoim wystąpieniu Weronika Sebastianowicz przypomniała, iż Wiktoria Niemeńska we wrześniu 1920 roku i zwycięstwo Polski w wojnie z bolszewikami pozwoliły na wychowanie w poczuciu patriotyzmu całego pokolenia Polaków, zamieszkujących Kresy Wschodnie, które to pokolenie bez wahania ofiarowało życia w obronie Ojczyzny, kiedy bolszewicka zaraza w porozumieniu z hitlerowskimi Niemcami najechała na Polskę w 1939 roku. – Przeżyłam straszne chwile w życiu, byłam wśród tych, którzy zazdrościli zmarłym i błagali Boga o śmierć – opowiadała o swoim pobycie w łagrach Workuty i Syberii po zakończeniu wojny legendarna „Różyczka” (akowski pseudonim Weroniki Sebastianowicz – red.). – Cieszę się, że dzisiaj mogę otwarcie mówić to, co mi leży na sercu w wolnej i niepodległej Polsce! – zakończyła wystąpienie pani kapitan. Reakcją na jej przemówienie stało się skandowanie przez zgromadzonych na uroczystości w Berżnikach: „Chwała Bohaterom!”

Sejny_Bitwa_Niemenska_Uroczystosc_22

Salwa honorowa

Sejny_Bitwa_Niemenska_Uroczystosc_25

Rocznicowe pamiątki

Sejny_Bitwa_Niemenska_Uroczystosc_24

Kpt. Weronika Sebastianowicz przyjmuje rocznicową pamiatkę z rąk ks. Władysława Napiórkowskiego

Sejny_Bitwa_Niemenska_Uroczystosc_23

Kpt. Weronika Sebastianowicz z pamiątką

Sejny_Bitwa_Niemenska_Uroczystosc_21

Sejny_Bitwa_Niemenska_Uroczystosc_20

Kpt. Weronika Sebastianowicz, Artur Konrad, prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej i Barbara Kuklewicz, prezes Koła Sybiraków w Sejnach oddają hołd

Sejny_Bitwa_Niemenska_Uroczystosc_19

Eugenia Milewska, prezes Sejneńskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami i kpt. Weronika Sebastianowicz oddają hołd

Sejny_Bitwa_Niemenska_Uroczystosc_11

Sejny_Bitwa_Niemenska_Uroczystosc_15

Ilona Gosiewska, prezes Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN i kpt. Weronika Sebastianowicz

Sejny_Bitwa_Niemenska_Uroczystosc_17

Pamiątkowe zdjęcie delegacji Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN z kpt. Weroniką Sebastianowicz

Sejny_Bitwa_Niemenska_Uroczystosc_18

Pamiątkowe zdjęcie z uczestnikami Sztafety Niepodległości

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content