HomeOświataKlub Inteligencji Polskiej

Klub Inteligencji Polskiej

W ostatnim dniu lutego członkowie Klubu Inteligencji Polskiej z Lidy, Wołkowyska, rejonu werenowskiego, Grodna i okolicznych miejscowości spotkali się przy okazji kolejnego posiedzenia Klubu. Trwający od tygodnia post wielkanocny w pewnym stopniu podyktował główny temat spotkania – „Chrześcijańskie korzenia Europy”.

Tym razem w roli lektora wystąpił ks. Antoni Gremza, który przypomniał fundamentalne wartości, na które dziś opiera się cywilizacja europejska, i które swoje początki biorą w chrystianizacji Europy. Przyjęcie chrześcijaństwa przez poszczególne plemiona prowadziło do narodzin narodu i państwowości. Religia chrześcijańska wprowadzała rozsądne prawa, którymi mogli rządzić się w swoim życiu narody, wprowadzała kanony moralne i społeczne, a także poszanowanie godności i praw każdego człowieka. Część wykładu była poświęcona początkom chrześcijaństwa na naszych terenach. Ksiądz Antoni wspomniał o różnicach w tradycji lacińskiej i bizantyjskiej chrześcijaństa, lecz podkreślał, iż są to „gałęzie jednego drzewa”.

Przykładem, godnym naśladowania, dla współczesnych Europejczyków są życiorysy i zasługi w jednoczeniu i rozwoju Europy patronów kontynentu: św. Benedykta z Nurcji, świętych Cyryla i Metodego, św. Brygidy Szwedzkiej, św. Katarzyny ze Sieny, św. Teresy Benedykty od Krzyża (w życiu świeckim Edyty Stein) i błogosławionego Jana Pawła II. Ksiądz Antoni wygłosił wykład, który spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy i pobudził do wymiany zdań.

IE

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content