Pro Patria

W piątek 30 marca w Grodnie p.o. kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan S. Ciechanowski wręczył medale „Pro Patria” najbardziej zasłużonym członkom ZPB – żołnierzom AK oraz Sybirakom.

Jan S. Ciechanowski wręczył kilkudziesięciu osobom medale "Pro Patria"

Jan S. Ciechanowski wręczył kilkudziesięciu osobom medale „Pro Patria”

Członkowie Stowarzyszeń Żołnierzy Armii Krajowej oraz Polaków – Ofiar Represji Politycznych, działających przy ZPB zostali odznaczeni medalami „Pro Patria” za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Polski. W rzeczywistości barwny życiorys każdej odznaczonej tego dnia osoby jest najlepszym przykładem kultywowania pamięci o walce o niepodległość.

Cała uroczystość miała miejsce w Konsulacie Genaralnym RP w Grodnie, który użyczył swych pomieszczeń na potrzebe tak wzniosłej chwili.

Wiktoria KOZŁOWSKA

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content