HomeSpołeczeństwoDziałaczka ZPB z Lidy odznaczona za zasługi dla Województwa Dolnośląskiego!

Działaczka ZPB z Lidy odznaczona za zasługi dla Województwa Dolnośląskiego!

Odznakę Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego odebrała uroczyście we Wrocławiu dnia 20 lipca bieżącego roku działaczka Związku Polaków na Białorusi w Lidzie, doświadczona pedagog i organizator Swietłana Worono.

Swietłana Worono

Swietłana Worono

Ceremonia wręczenia wysokiego odznaczenia działaczce polskiej z Białorusi odbyła się przy okazji wizyty wakacyjnej we Wrocławiu i w siedzibie władz samorządowych Dolnego Śląska grupy dzieci i młodzieży z Grodzieńszczyzny. Na Swietłanę Worono, będącą organizatorem tej wizyty, przy jej okazji czekała miła niespodzianka. Podejmowali w Sali Sejmiku Województwa Dolnośląskiego goście z Białorusi dowiedzieli się, że jedna z nich – wieloletnia działączka ZPB w Lidzie Swietłana Worono – została odznaczona wysoką nagrodą przez władze Dolnego Śląska – Złotą Odznaką Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski wręcz wysokie odznaczenie Swietłanie Worono

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski gratuluje  Swietłanie Worono wysokiego odznaczenia

Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Julian Golik wygłasza laudację na cześć odznaczonej

Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Julian Golik wygłasza laudację na cześć odznaczonej

Wysokie odznaczenie Swietłana Worono otrzymała z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego. Laudację pod adresem bohaterki ceremonii, wygłosił natomiast jej wieloletni partner, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Julian Golik, który wymienił liczne zasługi odznaczonej, między innymi w zakresie organizowania wakacji edukacyjnych młodzieży i dzieci z rodzin polskich Grodzieńszczyzny na Dolnym Śląsku. Współpraca między odznaczoną a samorządem dolnośląskim trwa już od siedemnastu lat. Za te lata Swietłana Worono wykazała się jako niestrudzona działaczka na rzecz krzewienia polskości w kraju zamieszkania oraz inspiratorka i organizator wielu wspólnych z partnerami z Dolnego Śląska przedsięwzięć dla dzieci i młodzieży.

Cezary Przybylski, Julian Golik i Swietłana Worono

Cezary Przybylski, Julian Golik i Swietłana Worono

Odznaka Honorowa Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego, którą odznaczono naszą związkową koleżankę Lidy, jest wyrazem szczególnego wyróżnienia za zasługi dla rozwoju oraz promowania Województwa Dolnośląskiego w kraju i na świecie.

Gratulujemy wysokiego odznaczenia i życzymy dalszych sukcesów w działalności społecznej na rzecz krzewienia polskości na Białorusi!

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content