HomeOświataKlub Inteligencji Polskiej

Klub Inteligencji Polskiej

Na początku maja odbyło się kolejne posiedzenie Klubu Inteligencji Polskiej, na które jak zawsze licznie przybyli nauczyciele z całej Grodzieńszczyzny.

Podczas kolejnego spotkania ks. Antoni Gremza kontynuował temat podjęty na poprzednim posiedzeniu Klubu. Tego dnia słuchacze mieli możliwość poznać wiele ciekawych faktów o chrystianizacji naszych terenów. Zdaniem lektora, na Białorusi obecnie brakuje opracowań historycznych, które w sposób obiektywny odzwierciedlałyby wydarzenia sprzed wieków, szczególnie jeżeli chodzi o historię Kościoła katolickiego. Stąd pomysł, aby przybliżyć nauczycielom wydarzenia sprzed stuleci, które miały ogromny wpływ na historię Litwy, a nie są powszechnie znane.

Po wykładzie wiceprezes ds. kultury ZPB Renata Dziemianczuk wręczyła wychowawcom dyplomy i nagrody, które będą przekazane zwycięzcom plastycznego konkursu wielkanocnego.

Tradycyjnie podczas majowego posiedzenia Klubu omówiono również kwestię wyjazdu dzieci na kolonie.

WK

Tagi

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content