HomeHistoriaDziałacze Związku Polaków nawiedzili ślady polskości na ziemi brzeskiej

Działacze Związku Polaków nawiedzili ślady polskości na ziemi brzeskiej

Licząca około sto osób grupa działaczy Związku Polaków na Białorusi z Grodna, Obuchowa, Skidla, Wołkowyska, Mińska i Brześcia zwiedzała w niedzielę, 26 lipca, miejsca polskiej pamięci narodowej w obwodzie brzeskim.

Rozana_09

Różana. Wyremontowana brama główna i odbudowane kordegardy pałacu rodu Sapiehów

Pierwszym punktem zwiedzania stała się Różana i pięknie restaurowany, jeden z najokazalszych w Wielkim Księstwie Litewskim, siedemnastowieczny pałac Sapiehów, będący rezydencją najwybitniejszego przedstawiciela rodu – hetmana i kanclerza wielkiego litewskiego Lwa Sapiehy.

Rozana_012

Mimo tego, że korpus główny pałacu wciąż przebywa w ruinie, władze białoruskie w ramach programu „Zamki Białorusi” przepięknie odremontowały bramę główną rezydencji i kordegardy po obu jej stronach, w których mieści się Muzeum „Różański Kompleks Pałacowy Sapiehów”.

Rozana_014

Zrujnowany korpus główny pałacu, galerie arkadowe, prawa oficyna mieszcząca niegdyś teatr

Rozana_010

Rozana_011

Przewodnik wycieczki, znany krajoznawca i publicysta Witold Iwanowski, przy okazji zwiedzania pałacu Sapiehów przypomniał zwiedzającym o barwnej i bogatej historii niezwykle zasłużonego dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów książęcego rodu.

Rozana_01

Rozana_03

Rozana_08

Ruiny korpusu głównego pałacu (bez sklepień) z mocno wysuniętym ryzalitem ozdobionym dwiema parami doryckich kolumn na potężnych cokołach, pilastrami i trójkątnym frontonem

Rozana_02

Rozana_07

Lewa galeria arkadowa na parach kolumn toskańskich

Opowiedział też o osobistym spotkaniu z ostatnim żyjącym potomkiem magnackiej dynastii, który odwiedzał rodzinne strony swoich przodków na przełomie minionego i bieżącego stuleci.

Rozana_06

Rozana_04

Rozana

Prawa oficyna mieszcząca niegdyś teatr

Rozana_016

Z Różany trasa wycieczki poprowadziła do znanej każdemu polskiemu patriocie na Białorusi, miejscowości Kosów Poleski. W tej niedużej miejscowości mieści się odnowiona staraniami rządów Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rzeczypospolitej Polskiej siedziba rodu Kościuszków, i najwybitniejszego syna tej zasłużonej dla Polski dynastii Andrzeja Tadeusza Bonawentury Kościuszki, który jest bohaterem narodowym Polski i USA, honorowym obywatelem Francji, a od niedawno, jak wynika z napisu na kamieniu z tablicą pamiątkową w dworku Kościuszków, także „synem ziemi białoruskiej”.

Kosow_014

Mereczowszczyzna (Kosów). Dwór Kościuszków

 

Kosow_011

Kosow_013

Kosow_010

Kosow_012

Kosow_06

Budynek, w którym Naczelnik powstania spędził tylko pierwsze 12 lat życia, spłonął w 1942 r. Na początku XXI w. podjęto decyzję o jego odbudowie przy finansowym wsparciu ambasady amerykańskiej w Mińsku

Kosow_08

Kosow_09

– Po prawie dwustu latach zapomnienia Białoruś wreszcie usynowiła postać, będącą jedną z najwybitniejszych w historii nie tylko Polski, czy USA, lecz Europy i świata – zjadliwie komentował napis na tablicy pamiątkowej Witold Iwanowski.

Kosow_05

Kosow_04

Kosow_01

Kosow_07

Kosow_02

Kosow

Widok z dworu

W Kosowie wycieczkowicze mieli okazję obejrzeć odnawiany, największy z zachowanych na terenie współczesnej Białorusi we względnie nienaruszonym stanie, pałac rodu Pusłowskich.

Kosow_palac_Puslowskich_06

Pałac Pusłowskich

Kosow_palac_Puslowskich_04

Neogotycki pałac zbudowany w 1838 roku przez hrabiego Wandalina Pusłowskiego według projektu zdolnego architekta Franciszka Jaszczołda, jednego z prekursorów neogotyku na ziemiach polskich. W budowie brał udział także inny znany architekt – Władysław Marconi

Kosow_palac_Puslowskich

Widok fasady głównej

Kosow_palac_Puslowskich_05

Kosow_palac_Puslowskich_03

Kosow_palac_Puslowskich_02

Kolejnym punktem wyprawy Polaków stał się Kobryń, gdzie działacze ZPB nawiedzili polskie nekropolie wojskowe – kwatery wojskowe z 1920 i 1939 roku przy kościele Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, oraz cmentarz przy świątyni prawosławnej na ulicy Pierwszomajskiej, gdzie także spoczywają żołnierze walczący w wojnie polsko-bolszewickiej oraz znajduje się grób rodziny Mickiewiczów.

Kobryn_06

Kościół Zaśnięcia NMP w Kobryniu

Kobryn_09

Kobryn_013

Mały cmentarz wojskowy z grobami żołnierzy polskich poległych w latach I wojny światowej, polsko-bolszewickiej w 1920 oraz w latach 1939-45

Kobryn_012

Kwatera żołnierzy polskich poległych w wojnie 1920 r. Nagrobki wydobyte z ziemi i odrestaurowane w 2000 r. staraniem proboszcza kościoła

Kobryn_011

Kobryn_010

Kobryn_07

Cmentarz żołnierzy polskich poległych w latach 1914-1920

Kobryn_08

Kobryn_05

Grób prof. Aleksandra Mickiewicza i jego rodziny

Kobryn_04

Kobryn_03

Kobryn_02

Kobryn

Kobryn_01

Ostatnim punktem trasy zwiedzania miejsc polskiej pamięci narodowej na ziemi brzeskiej stał się Wołczyn – miejscowość, w której się urodził ostatni król Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław August Poniatowski.

Wolczyn_012

Kościół Św. Trójcy w Wołczynie

Wolczyn_09

Wolczyn_011

Wolczyn_010

W Wołczynie Polacy obejrzeli pięknie odnawiany między innymi przez Fundację Polska Miedź, ufundowany jeszcze przez ojca króla – Stanisława Poniatowskiego kościół Najświętszej Trójcy.

Wolczyn_01

Wolczyn

Wolczyn_03

Wolczyn_02

W kościele Najświętszej Trójcy przez kilka dziesięcioleci w minionym stuleciu spoczywały szczątki ostatniego króla Polski. O perypetiach, związanych z ich transportem z Leningradu, złożeniem w krypcie kościoła i przekazaniem do Polski w szczegółach opowiedział uczestnikom wycieczki Witold Iwanowski.

Wolczyn_06

Ksiądz proboszcz Andrzej Borodzicz

Wolczyn_05

Niedzielna podróż Polaków nie mogła się obejść bez udziału w Mszy świętej, którą na schodach przy wejściu głównym do świątyni, w której środku trwa renowacja, odprawił miejscowy proboszcz ksiądz Andrzej Borodzicz. Po nabożeństwie kapłan otworzył kościół, zapraszając wiernych, aby obejrzeli, na jakim etapie są prace renowacyjne jego wnętrza. Ksiądz Andrzej zapewnił, że zgodnie z założeniem już we wrześniu ma odbyć się rekonsekracja kościoła w Wołczynie, którego odbudowa i oddanie do użytku było marzeniem jeszcze śp. kardynała Kazimierza Świątka.

Wolczyn_08

Wolczyn_04

Po zakończeniu zwiedzania miejsc polskiej pamięci narodowej na ziemi brzeskiej działacze ZPB udali się nad malowniczy brzeg stawu w leżącej koło Wołczyna miejscowości Katery.

Zabawa_03

Zabawa_06

Zabawa_04

Zabawa_05

Zabawa_02

Zabawa

Zabawa_01

Na łonie natury odbył się improwizowany koncert polskiej piosenki w wykonaniu artystów z Oddziału ZPB w Mińsku, wyróżniającego się bogactwem talentów muzycznych. Z zaproszenia prezesa ZPB Mieczysława Jaśkiewicza do udziału we wspólnej z działaczami organizacji zabawie nad jeziorem, wieńczącej nasyconą wrażeniami i przeżyciami podróż, skorzystał ks. Andrzej Borodzicz.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content