HomeSpołeczeństwoWizy do Polski w Mińsku – bez opłat!

Wizy do Polski w Mińsku – bez opłat!

Dowiedz się, jak uzyskać wizę narodową do Polski w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Mińsku. To proste i nic nie kosztuje.

Polska_str

Wiza krajowa typu „D” uprawnia do przebywania na terytorium Polski powyżej 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu liczonego od daty pierwszego wjazdu należy.

Wiza krajowa typu D upoważnia do przebywania:

  • na terytorium Polski na czas pobytu oraz okres ważności, na jaki została wydana;
  • oraz dodatkowo do poruszania się po terytorium pozostałych państw Schengen do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Bez rejestracji:

Dla złożenia dokumentów o wizę krajową przez mieszkańców Mińskiego Okręgu Konsularnego (Obwód Miński, Homelski, Mohylewski, Witebski) nie jest wymagana rejestracja. Dokumenty można złożyć w okienku numer 1 w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Mińsku przy ul. Krapotkina 91 A.

Uwaga: Osoby zameldowane poza Mińskim Okręgiem Konsularnym są zobowiązane do dokonania rejestracji w systemie internetowym na stronie https://by.e-konsulat.gov.pl/

Bez opłat:

Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Zagranicznych od 1 stycznia 2011 roku od obywateli Białorusi nie jest pobierana opłata za złożenie i rozpatrzenie wniosku o wizę krajową typu D.

Bez biometrii:

Od osób ubiegających się wydanie wizy krajowej typu „D” nie są pobierane odciski palców.

W celu otrzymania wizy krajowej typu D należy złożyć komplet wymaganych dokumentów w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Mińsku:

  • Dokument podróży (np. paszport) razem z fotokopią strony z danymi personalnymi

Dokument podróży powinien być ważny minimum 3 miesiące po planowanej dacie wyjazdu ze Strefy Schengen, zawierać minimum dwie wolne strony oraz być wydany w ciągu ostatnich 10 lat (dokumenty podróży o dłuższej ważności, nawet jeżeli są akceptowane przez miejscowe prawo, nie będą przyjmowane).

  • Aktualną, kolorową fotografię o wymiarach 4.5 cm x 3.5 cm, wykonaną zgodnie z rekomendacjami ICAO;
  • Podróżne ubezpieczenie medyczne dla osób wyjeżdżających za granicę.

Ubezpieczenie powinno pokrywać wszelkie wydatki, jakie mogą wyniknąć w związku z nagłym powrotem z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub śmiercią podczas pobytu. Ubezpieczenie powinno być ważne we wszystkich państwach członkowskich Układu z Schengen przez cały okres zaplanowanego pobytu lub tranzytu. Minimalna kwota pokrycia ubezpieczenia powinna wynosić 30 000 EUR;

  • Dokumentację potwierdzającą zgodność deklarowanego celu podróży z celem faktycznym – szczegółowy wykaz dokumentów znajduje się w zakładce „Wykaz dokumentów”

W wyjątkowych przypadkach konsul ma prawo wezwać do uzupełnienia wniosku o dodatkowe dokumenty nie wymienione powyżej, bądź zaprosić na rozmowę.

Znadniemna.pl za minsk.msz.gov.pl

Najnowsze komentarze

  • Chyba jakiś żart, proszę wskazać osobę która tak sobie przychodzi z ulicy i chce jeździć do Polski bo chce zakupy zrobić, bo chce poznać miejsca turystyczne, zabytki, lub inne – i jasno pisze w ankiecie że będzie odwiedzać i zostawiać pieniądze w Polsce; temat rzeka…..ale jako poważni ludzie nie podawajcie nie sprawdzonych informacji

Skomentuj

Skip to content