HomeOświataUroczyste zakończenie roku szkolnego w Paryżu

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Paryżu

Delegacja nauczycielek języka polskiego z Białorusi na czele z przewodnicząca Rady Naczelnej Związku Polaków Andżeliką Borys i Moniką Franaszek z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) w ostatnim dniu wizyty studyjnej w Paryżu, 27 czerwca, była obecna na zakończeniu roku w dwóch ośrodkach oświatowych: w Polskiej Szkole im. Adama Mickiewicza w Paryżu i w Oddziale Szkoły Polskiej im. Adama Mickiewicza przy Parafii św. Genowefy.

Paryz_Szkola_La_Monde_5

Przemawia Konrad Leszczyński, dyrektor Szkoły Polskiej w Paryżu

Podczas pobytu w Polskiej Szkole im. Adama Mickiewicza delegacja obejrzała prezentację multimedialną o szkole, poznała system kształcenia i wychowania uczniów w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych w Paryżu oraz specyfikę pracy w tych placówkach.

Paryz_Szkola_La_Monde_4

– Realizujemy uzupełniający program nauczania w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, który obejmuje język polski, historię Polski, geografię Polski, wiedzę o społeczeństwie. Kształcenie w naszych placówkach jest nieodpłatne. Dla uczniόw, mieszkających w znacznej odległości od szkoły, organizujemy nauczanie w systemie kształcenia na odległość. Dbamy o to, aby uczniowie mieli świadomość związków polsko-europejskich jak i odrębności narodowej – powiedział dyrektor Szkoły Polskiej w Paryżu Konrad Leszczyński.

Paryz_Szkola_La_Monde

Szkoła ta podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej RP i realizuje uzupełniające programy nauczania z poszczególnych przedmiotów w oparciu o podstawę programową dla uczniów polskich uczących się za granicą i obowiązujące ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych. Rok szkolny trwa od września do czerwca. W tym okresie przewidziane są ferie jesienne, świąteczne, zimowe i wiosenne. Uczniowie uczęszczają na zajęcia w środy, piątki lub w soboty. Szkoła prowadzi nauczanie tylko z tych przedmiotów, których nie ma w szkole francuskiej, gdzie uczniowie spełniają obowiązek szkolny.

Paryz_Szkola_La_Monde_2

W szkole działają Rada Rodziców (Lamandé) oraz Komitet Rodzicielski. Organizują one wiele zajęć pozaszkolnych, imprez i wycieczek opłacając je ze zbieranych, co roku, składek. Na zakończenie roku szkolnego uczniowie otrzymują polskie świadectwa ukończenia szkoły.

Paryz_Szkola_La_Monde_1

Przemawia Andżelika Borys, przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB

Naszym gospodarzom – uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum oraz nauczycielom Szkoły Polskiej im. Adama Mickiewicza w Paryżu – nauczycielki z Polskiej Szkoły Społecznej przy Związku Polaków na Białorusi Anna Zagdaj i Agnieszka Moroz zaprezentowały multimedialną lekcję pokazową pt. „Polacy na Białorusi”.

Paryz_27

Nauczycielka Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB Anna Zagdaj prowadzi lekcję pokazową pt. „Polacy na Białorusi”

Paryz_Szkola_La_Monde_6

Nauczycielka z Polskiej Szkoly Społecznej przy ZPB Agnieszka Moroz opowiada o sławnych Polakach, urodzonych na terenie dzisiejszej Białorusi

Goście z Białorusi mieli okazję przyjrzeć się uroczystościom zakończenia roku szkolnego w dwóch punktach nauczania. W trakcie obchodów oprócz podziękowań, życzeń, wyróżnień i rozdania świadectw uczniom, nie zabrakło występów artystycznych, podczas których nie raz kręciła się łezka w oku.

Paryz_Szkola_La_Monde_3

Andżelika Borys i dr Barbara Borowska

Obecne na uroczystościach nauczycielki z Białorusi nawiązały kontakty i wymieniły się doświadczeniami ze swoimi koleżankami z Paryża. Andżelika Borys z kolei zaprezentowała gospodarzom sytuację oświaty polskiej na Białorusi, odbyła też spotkania z dr. Barbarą Borowska z KUL-u i prof. Leszkiem Kolankiewiczem, dyrektorem Ośrodka Kultury Polskiej na Sorbonie.

Paryz_parafia_sw_Genowefy_3

Podczas koncertu uczniów z parafii św. Genowefy

Paryz_parafia_sw_Genowefy_1

Występ nauczycielek z Białorusi

W parafii św. Genowefy w Paryżu nauczycielki spotkały się z księdzem proboszczem Józefem Musiałem, którego bardzo interesowała sytuacja kościoła katolickiego na Białorusi. Obejrzały też koncert muzyczno-wokalny przygotowany przez uczniów tej szkoły.

Paryz_parafia_sw_Genowefy_4

Przemawia ks. proboszcz Józef Musiał

Paryz_parafia_sw_Genowefy

Podczas uroczystej kolacji w parafii św. Genowefy

Podczas pobytu w stolicy Francji delegacja z Białorusi odbyła wycieczkę po Paryżu śladami Adama Mickiewicza, zwiedzając miejsca historycznie, związane z Polską i Polską Emigracją. Przewodniczkami grupy z Białorusi były: Wanda Adamska, Agnieszka Sygowska, Małgorzata Młynarczyk, Anna Kotarzewska Dos Santos i Maria Barbara Półtorak. Opowiadały one o wybitnych osobach, które swoją działalnością i twórczością zasłużyli na miano wielkich Polaków: Adamie Mickiewiczu, Fryderyku Chopinie, Marii Skłodowskiej-Curie, Jerzym Giedroyciu.

Paryz_26

Biblioteka Polska w Paryżu

Nauczyciele zwiedzili ulice, po których spacerowali nasi przodkowie. Na wyspie św. Ludwika delegacja zwiedziła Muzeum Adama Mickiewicza w Bibliotece Polskiej.

Paryz_25

Ta najstarsza polska instytucja poza granicami kraju została założona w 1838 roku, po klęsce powstania listopadowego, przez Adama Jerzego Czartoryskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza, oraz Karola Sienkiewicza w reakcji na płomienny artykuł Mickiewicza o grabieży polskich bibliotek pod zaborami.

Paryz_21

Muzeum Adama Mickiewicza w Bibliotece Polskiej w Paryżu

Paryz_24

Misją Biblioteki od samego początku było archiwizowanie i ochrona książek, archiwów i pamiątek narodowych.

Paryz_23

Paryz_22

Paryz_19

Paszport Adama Mickiewicza

Paryz_18

Biurko Adama Mickiewicza

Paryz_17

Szuflada biurka Adama Mickiewicza

Paryz_16

W Bibliotece Polskiej goście z Białorusi zwiedzili Muzeum Adama Mickiewicza, które posiada rękopis „Pana Tadeusza” oraz Salon Fryderyka Chopina. Zobaczyli także dzieła Bolesława Biegasa, Olgi Boznańskiej i Tadeusza Makowskiego.

Paryz_13

Portret Fryderyka Chopina w Salonie Chopina, który jest jedyną stałą wystawą poświęconą kompozytorowi we Francji

Paryz_15

Fortepian Pleyel z 1845 roku z paryskiego mieszkania Fryderyka Chopina, który został odrestaurowany z okazji 200-lecia urodzin kompozytora

Paryz_14

Odlew gipsowy dłoni Fryderyka Chopina

W siedzibie redakcji paryskiej „Kultury” i Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte naszą grupę przyjęli następcy Jerzego Giedroycia – Wojciech Sikora i Leszek Czarnecki, którzy pokazali gościom pomieszczenia biblioteczne i prywatne – między innymi biurko Jerzego Giedroycia i salonik Zofii Hertzowej, a także bogate zbiory: książki, korespondencję Jerzego Giedroycia z Czesławem Miłoszem, Witoldem Gombrowiczem i Melchiorem Wańkowiczem, dokumenty, oryginalne pamiątki oraz zdobiące ściany domu obrazy sławnych malarzy m.in. Czapskiego i Lebensteina, portrety Hłaski i Kisiela.

Paryz_Giedroyc_9

Paryz_Giedroyc_8

Paryz_Giedroyc_7

W siedzibie paryskiej „Kultury” – w Maisons-Laffitte pod Paryżem

Paryz_Giedroyc_2

Paryz_Giedroyc_4

Leszek Czarnecki opowiada o Jerzym Giedroyciu i utworzonym przez niego Instytucie Literackim

Paryz_Giedroyc_5

Paryz_Giedroyc_6

Gabinet Jerzego Giedroycia

Paryz_Giedroyc_1

Andżelika Borys wpisuje się do księgi pamiątkowej

Paryz_Giedroyc

Pamiątkowe zdjęcie przed siedzibą Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte pod Paryżem

Także delegacja z Białorusi poznała historię, zabytki oraz architekturę wyspy Ile de la Cite, która stanowi serce miasta. To właśnie na niej narodził się Paryż, założony przez lud Paryzjów. Grupa zwiedziła też Katedrę Notre Dame oraz Conciergerie – najstarsze więzienie miasta i Pałac Sprawiedliwości, w którym odbywały się posiedzenia Trybunału Rewolucyjnego.

Paryz_12

Katedra Notre Dame

Paryz_11

Paryz_10

Paryz_7

Conciergerie – najstarsze więzienie miasta i Pałac Sprawiedliwości

Paryz_6

Wieża Zegarowa, gdzie polski Orzeł Biały i Pogoń litewska znajdują się obok lilii Burbonów

Zobaczyła także Łuk Triumfalny, który został wybudowany po zwycięstwie Napoleona pod Austerlitz. Na ścianach Łuku widnieją nazwy napoleońskich bitew i nazwiska generałów biorących w nich udział. Nie brakuje na nim i polskich miejscowości jak Pułtusk czy Ostrołęka oraz polskich nazwisk jak Dąbrowski, Kniaziewicz czy Poniatowski.

Paryz

Bazylika Sacré-Cœur (Serca Jezusowego) na wzgórzu Montmartre

Paryz_1

Grupa z Białorusi była także na placu Trocadero, gdzie zrobiła pamiątkowe zdjęcia na tle Wieży Eiffla.

Paryz_3

Wieża Eiffla

W kościele św. Seweryna zobaczyła obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej Królowej Korony Polskiej, który ofiarował tej świątyni Andrzej Tobiański przyjaciel Adama Mickiewicza. Grupa również przeszła się Ogrodami Królewskimi pod Luwr.

Paryz_9

Kościół św. Seweryna w Paryżu

Paryz_8

Kopia wileńskiego oryginału cudownego obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej, pędzla polskiego malarza romantycznego Walentego Wańkowicza

Paryz_4

Pałac Luwr – dawna rezydencja królewska w Paryżu

Paryz_5

Zwieńczeniem pobytu była wycieczka promem po Sekwanie, która pozwoliła naszej grupie zobaczyć jeszcze raz, jak piękny jest Paryż i uporządkować wrażenia, które każdy z nauczycieli zabrał ze sobą na Białoruś.

Paryz_Sekwana_1

Wycieczka po Sekwanie

Paryz_Sekwana

Pobyt w jednym z największych miast europejskich stał się fantastycznym doświadczeniem życiowym dla każdego uczestnika wizyty studyjnej.

Paryz_2

Moulin Rouge nocą

Organizatorem wizyty studyjnej dla nauczycieli z Białorusi w Paryżu był Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG).

 

Iness Todryk-Pisalnik z Paryża

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content