HomeSpołeczeństwoKonsulat Generalny RP w Grodnie gotowy do pobierania odcisków palców

Konsulat Generalny RP w Grodnie gotowy do pobierania odcisków palców

Mogli o tym się przekonać we wtorek, 9 czerwca, grodzieńscy dziennikarze, dla których polska placówka konsularna zorganizowała konferencję prasową poświęconą wprowadzonemu przez Komisję Europejską wymogowi pobierania od 23 czerwca od obywateli, ubiegających się o wizę Schengen, danych biometrycznych, czyli – odcisków palców.

Skaner do pobierania odcisków palców, zainstalowanmy przy okienku w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie

Skaner do pobierania odcisków palców, zainstalowany przy okienku w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie

O nowej procedurze wydawania wiz Schengen opowiedzieli dziennikarzom Konsul Generalny RP w Grodnie Andrzej Chodkiewicz i szef sekcji wizowej Konsulatu Generalnego RP w Grodnie konsul Piotr Lewczuk.

Piotr Lewczuk, szef sekcji wizowej w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie i szef placówki Konsul Generalny RP Andrzej Chodkiewicz

Konsul Piotr Lewczuk, szef sekcji wizowej w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie i Konsul Generalny RP Andrzej Chodkiewicz, szef placówki

Obaj dyplomaci podkreślali, że wymóg pobierania odcisków palców dla ubiegających się o wizę Schengen, nie wydłuży dotychczas obowiązującego w polskich placówkach konsularnych czasu (10 dni roboczych) oczekiwania na wizę. – Nieco się wydłuży czas składania wniosku, gdyż wnioskodawca będzie musiał za pomocą urządzeń, które widzicie państwo przy okienkach, oddać odciski palców – tłumaczył dziennikarzom Andrzej Chodkiewicz.

Piotr Lewczuk zaznaczył z kolei, iż odciski palców, pobrane podczas składania wniosku na wizę Schengen, będą przechowywane w Wizowym Systemie Informacyjnym Schengen (VIS) przez okres 59 miesięcy, czyli przez pięć lat. – W tym okresie, przy składaniu wniosku na każdą kolejną wizę, każdego kraju, wchodzącego w strefę Schengen, wnioskodawca będzie zwolniony z obowiązku oddawania odcisków palców – mówił szef sekcji wizowej konsulatu. Podkreślił, że podczas ubiegania się o kolejną wizę Schengen wnioskodawca będzie musiał okazać oryginał wizy biometrycznej (będzie zawierała napis „VIS”, oznaczający, że dane biometryczne osobnika znajdują się w systemie VIS), wydanej w okresie nieprzekraczającym 59 miesięcy do momentu złożenia kolejnego wniosku wizowego. W przypadku braku takiej wizy wnioskodawca będzie musiał poddać się procedurze skanowania palców.

Jak zaznaczył Andrzej Chodkiewicz, rozpowszechniony przez podległą mu placówkę komunikat o jednodniowej przerwie w przyjmowaniu wniosków wizowych przed 23 czerwca nie powinien budzić obaw. – Przerwa nie oznacza, że nastąpią jakieś dodatkowe utrudnienia w uzyskaniu wizy poza prostą procedurą skanowania palców wnioskodawcy, którego zapozna z nią współpracownik konsulatu, przyjmujący wniosek wizowy – mówił konsul generalny.

Procedura oddawania odcisków palców przewiduje skanowanie na specjalnym urządzeniu wszystkich, posiadanych przez ubiegającą się o wizę osobę, palców na dłoniach obu rąk. Skaner zeskanuje najpierw cztery palce na jednej dłoni, potem – na drugiej, a na samym końcu wnioskodawca położy na urządzeniu oba kciuki. Zwolnieni z oddawania odcisków palców zostaną tylko dzieci w wieku do 12 lat. Otrzymana przez nie, na przykład, wiza pięcioletnia nie utraci ważności po osiągnięciu wieku, w którym muszą być poddane procedurze skanowania palców przy składaniu wniosku wizowego.

Ważna informacja dla posiadaczy Karty Polaka, ubiegających się o polską wizę krajową: jej uzyskanie nie wymaga oddawania odcisków palców!

Uczestniczący w konferencji prasowej dziennikarzy interesowało zapowiadane przez polską dyplomację na Białorusi otwarcie Centrów Wizowych między innymi w Grodnie i Lidzie.

Według Andrzeja Chodkiewicza obecnie trwa przetarg na świadczenie usług pośredniczenia w przyjmowaniu wniosków wizowych na zlecenie polskich placówek konsularnych na Białorusi. Otwarcie Centrów Wizowych, których zadaniem będzie przyjmowanie paszportu i wniosku wizowego, pobranie od wnioskodawcy odcisków palców, dostarczenie wszystkich uzyskanych danych do konsulatu oraz odebranie i przekazanie zainteresowanemu paszportu z ważną wizą, odbędzie się prawdopodobnie w listopadzie tego roku.

– Nie wiemy ile będzie kosztowała ta usługa. Zasadą przetargu jest, iż prawo do świadczenia usługi zostanie przyznane podmiotowi, który przedstawi najkorzystniejszą, także dla wnioskodawców, ofertę – mówił Andrzej Chodkiewicz.

Niedogodnościądla zainteresowanych, wynikającą z nowej procedury składania wniosków wizowych,  będzie to, że wobec wymogu pobierania danych biometrycznych, wnioskodawcy będą musieli osobiście składać wniosek w konsulacie, bądź w Centrum Wizowym (po ich otwarciu). Wyjątek dotyczy dzieci do 12 lat oraz obywateli, ubiegających się o wizę krajową, między innymi – posiadaczy Karty Polaka.

18 czerwca Konsulat Generalny RP w Grodnie wspólnie ze Strażą Graniczną RP zorganizuje dla dziennikarzy grodzieńskich wyjazd na przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej, aby pokazać, jak po 23 czerwca będzie wyglądała procedura odprawy paszportowej dla posiadaczy wiz biometrycznych.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content