HomeKulturaPo miejscach wielkiej miłości Wieszcza

Po miejscach wielkiej miłości Wieszcza

Modlitwą przy grobie muzy i miłości Adama Mickiewicza Maryli Puttkamerowej z Wereszczaków i jej córki Karoliny Rychlewiczowej, uczestniczki powstania styczniowego, uczcili 24 maja pamięć legendarnych postaci polskiej literatury i historii, członkowie Oddziału ZPB w Bieniakoniach.

Beniakonie_spotkanie_mickiewiczowskie_wiersz_19

Modlitwa przy grobach Maryli Puttkamerowej z Wereszczaków i jej córki Karoliny Rychlewiczowej

Zwiedzanie przez Polaków Bieniakoń miejsc przypominających o nieszczęśliwej miłości Wieszcza do mężatki, gdyż Maryla, zgodnie z zobowiązaniem zaręczynowym, wyszła za mąż za hrabiego Wawrzyńca Puttkamera, odbywało się w obecności delegacji Zarządu Głównego ZPB na czele z prezesem Mieczysławem Jaśkiewiczem oraz konsula RP w Grodnie Zbigniewa Pruchniaka z małżonką.

Beniakonie_spotkanie_mickiewiczowskie_wiersz_23

Beniakonie_spotkanie_mickiewiczowskie_wiersz_24

Pierwszym punktem niedzielnego programu zwiedzania miejsc mickiewiczowskich na ziemi bieniakońskiej, odbywającego się w ramach obchodów 160-lecia śmierci Wieszcza, stał się udział Polaków i przybyłych z Grodna gości w Mszy świętej w bieniakońskim zabytkowym kościele św. Jana Chrzciciela. Po nabożeństwie działacze ZPB i goście złożyli wieńce, zapalili znicze oraz odmówili modlitwę Anioł Pański przy znajdujących się obok świątyni grobach matki i córki – Maryli z Wereszczaków Puttkamerowej oraz Karoliny z Puttkamerów Rychlewiczowej.

Beniakonie_spotkanie_mickiewiczowskie_wiersz_22

Składanie kwiatów na grobach Maryli z Wereszczaków Puttkamerowej oraz Karoliny z Puttkamerów Rychlewiczowej

Beniakonie_spotkanie_mickiewiczowskie_wiersz_16

Beniakonie_spotkanie_mickiewiczowskie_wiersz_21

Beniakonie_spotkanie_mickiewiczowskie_wiersz_20

Beniakonie_spotkanie_mickiewiczowskie_wiersz_17

Teresa Garbina opowiada o historii kościoła św. Jana Chrzciciela w Beniakoniach

Beniakonie_spotkanie_mickiewiczowskie_wiersz_18

Goście z Grodna: konsul RP Zbiegniew Pruchniak z małżonką i prezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz

Z grobów postaci literackich i historycznych Polacy udali się na miejscowy cmentarz gdzie przy grobie obrońców ojczyzny z września 1939 roku oddali hołd polskim żołnierzom.

Beniakonie_spotkanie_mickiewiczowskie_wiersz_14

Przy grobie żołnierzy polskich z września 1939 roku

Beniakonie_spotkanie_mickiewiczowskie_wiersz_13

Beniakonie_spotkanie_mickiewiczowskie_wiersz_15

Beniakonie_spotkanie_mickiewiczowskie_wiersz_11

Beniakonie_spotkanie_mickiewiczowskie_wiersz_12

Z Bieniakoń miejscowi Polacy poprowadzili gości do leżącej obok miejscowości Bolcienniki. Tu grupa miejscowych i przybyłych z Grodna Polaków zwiedziła budynek, w stylu neogotyckim, stojący w miejscu dawnego dworu rodziny Puttkamerów, gdzie mieszkała miłość Adama – Maryla, którą wieszcz odwiedzał w tym właśnie miejscu.

Beniakonie_spotkanie_mickiewiczowskie_wiersz_10

Kiedyś znajdował się w tym miejscu dwór Puttkamerów, w którym zamieszkała Maryla po ślubie z Wawrzyńcem. Dzisiaj już go nie ma. W jego miejsce Wawrzyniec Puttkamer, wnuk Maryli i Wawrzyńca, wzniósł w latach 1890-96 dwór w stylu gotyku angielskiego, który zachował się do naszych czasów

Z dworu Puttkamerów działacze polscy udali się do pobliskiego lasu, w którym znajduje się kamień, na którym, jak głosi legenda, Maryla wyryła krzyż, symbolizujący śmierć jej miłości do Adama.

Beniakonie_spotkanie_mickiewiczowskie_wiersz_08

Beniakonie_spotkanie_mickiewiczowskie_wiersz_09

Adam Mickiewicz w 1822 roku  gościł w Bolcienikach, przeżywając szczęśliwe chwile z ukochaną Marylą. Miejscem spotkań kochanków był lasek, szczególnie pielęgnowany przez Marylę, który ocalał do naszych czasów jako „gaik Maryli” wraz z kamieniem, na którym wyżłobiony krzyż upamiętnia ból rozstania

Przy kamieniu, przypominającym o podejmowanych przez Adama Mickiewicza próbach romansowania z mężatką, odbyło się czytanie poezji samego Wieszcza, jak i miejscowego poety Michała Wołosewicza nawiązującego w swojej twórczości do dziedzictwa mickiewiczowskiego.

Beniakonie_spotkanie_mickiewiczowskie_wiersz_07

Beniakonie_spotkanie_mickiewiczowskie_wiersz_05

Beniakonie_spotkanie_mickiewiczowskie_wiersz_01

Beniakonie_spotkanie_mickiewiczowskie_wiersz_03

Beniakonie_spotkanie_mickiewiczowskie_wiersz_02

Wiersze, w tak romantycznym miejscu, czytali uczniowie nauczycielki języka polskiego z Bieniakoń Teresy Garbiny. Tu też przemówienia wygłosili do miejscowych Polaków przybyli z Grodna goście. Konsul RP w Grodnie Zbigniew Pruchniak dziękując dzieciom i ich nauczycielce za przepiękne czytanie poezji, poinformował zebranych, że akurat w tym samym dniu, w Grodnie w sali Konsulatu Generalnego RP, przy dużym skupisku grodzieńskich Polaków i gości z Polski, w ramach wspieranego przez placówkę konsularną projektu „Mickiewicz. Reaktywacja” też brzmią wiersze, napisane przez Adama Mickiewicza.

Beniakonie_spotkanie_mickiewiczowskie_slider

Prezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz, dziękując Polakom z Bieniakoń i Bolciennik za pielęgnowanie pamięci o wspaniałych postaciach, związanych z ziemią na której mieszkają, w sposób szczególny dziękował młodemu pokoleniu miejscowych Polaków, wręczając im nagrody rzeczowe, przywiezione z Grodna z okazji wizyty na ziemi bieniakońskiej i bolciennickiej.

Beniakonie_spotkanie_mickiewiczowskie

Prezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz wręcza nagrody młodym Polakom

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content