HomeOświataKonkurs z gramatyki polskiej w Brześciu

Konkurs z gramatyki polskiej w Brześciu

Uczniowie Szkoły Społecznej, działającej przy Oddziale Związku Polaków na Białorusi w Brześciu, uczestniczyli w dniach 17-18 maja w sprawdzianie szkolnym z gramatyki języka polskiego, który odbył się pod hasłem „Gramatyka wcale nie jest nudna ”.

Konkurs_gramatyczny_w_Brzesciu_01

Uczniowie, podzieleni na dwie kategorie w zależności od zaawansowania poziomu znajomości języka polskiego, mieli do rozwiązania składający się z czterech części test pisemny. Na test złożyło się sprawdzenie następujących umiejętności: rozumienie języka polskiego ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, poprawność gramatyczna oraz wiedza o Polsce.

Sprawdzian z gramatyki stał się swoistym podsumowaniem pracy uczniów w ciągu dobiegającego końca roku szkolnego. Oceny rozwiązań testów dokona komisja, składająca się z nauczycieli Szkoły Społecznej przy Oddziale ZPB w Brześciu. Za wzorowe rozwiązanie testu można otrzymać 100 punktów.

Konkurs_gramatyczny_w_Brzesciu

O swoich wynikach uczniowie dowiedzą się już niebawem – podczas spotkania z okazji zakończenia roku szkolnego. Wtedy też zostaną ogłoszone nazwiska najlepszych znawców gramatyki polskiej, dla których Konsulat Generalny RP w Brześciu ufundował nagrody rzeczowe.

W opinii pedagogów Szkoły Społecznej przy Oddziale ZPB w Brześciu przeprowadzony na zakończenie roku szkolnego konkurs gramatyczny jest doskonałym sposobem na zmotywowanie uczniów do dalszej nauki, służy umacnianiu ich wiary we własne siły i możliwość osiągania sukcesu.

Natalia Gołubowska z Brześcia, zdjęcia autorki

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content