HomeSpołeczeństwoPomoc Polski dla Polaków na Białorusi i na Litwie

Pomoc Polski dla Polaków na Białorusi i na Litwie

Minister spraw zagranicznych Polski Grzegorz Schetyna przedstawił 23 kwietnia w Sejmie RP założenia polskiej polityki zagranicznej w 2015 roku. Wystąpieniu szefa dyplomacji przysłuchiwali się prezydent Bronisław Komorowski oraz premier Ewa Kopacz i ministrowie.

Grzegorz_Schetyna_str

Grzegorz Schetyna, fot.:pap.pl

Mówiąc o najważniejszych zadaniach, stojących przed polską polityką zagraniczną szef polskiej dyplomacji między innymi powiedział o tym, że pomoc dla Polaków na Białorusi i Litwie należy do spraw priorytetowych.

Schetyna zaznaczył w wystąpieniu poświęconym zadaniom polskiej polityki w 2015 roku, że jego resort finalizuje prace nad rządowym programem określającym założenia współpracy z Polonią do 2020 roku.

„Polska dyplomacja skutecznie zapewnia wsparcie i opiekę ponad 20-milionowej Polonii rozsianej po całym świecie” — mówił Schetyna.

Podkreślił, że priorytetem pozostaje pomoc dla Polaków na Białorusi i Litwie. „Pamiętamy także o Polakach na Ukrainie, nie ograniczając się do jednostkowych akcji, jak ewakuacja z Donbasu” — mówił minister SZ.

Zaznaczył, że rozpoczyna się budowę Domu Polskiego we Lwowie i jest wzmacniane szkolnictwo polskie.

„Szczególną uwagę poświęcamy tym rodakom, którzy w ostatnim czasie wyjechali do państw Unii Europejskiej” — podkreślił.

MSZ pracuje też nad uznaniem praw Polaków mieszkających na terytorium Republiki Federalnej Niemiec.

„Odnotowujemy tu pewien postęp, między innymi w sprawie szkolnictwa oraz Domu Polskiego w Bochum” — poinformował minister.

„Dążymy do tego, aby zgodnie z duchem i zapisami Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy Polonia w Niemczech otrzymywała takie samo wsparcie i mogła korzystać z takich samych instrumentów podtrzymywania tożsamości, jak to ma miejsce w przypadku mniejszości niemieckiej w Polsce” — dodał Schetyna.

Zapewnił, że resort nie traci również z pola widzenia największej Polonii świata w Ameryce Północnej, gdzie wspiera „realizację coraz większej liczby ważnych dla niej projektów”.

„Instrumentarium finansowe, jakim dysponuje MSZ, tworzy dogodne warunki do prowadzenia skutecznej, nowoczesnej, konsekwentnej i aktywnej polityki polonijnej” — mówił Schetyna.

Podkreślił, że łącznie, w ramach konkursów dotacyjnych oraz innych projektów wspierania Polonii, MSZ przeznacza na ten cel blisko 90 mln zł rocznie.

Szef MSZ Grzegorz Schetyna powiedział w Sejmie, że dalszemu pogłębieniu kontaktów z Litwą służyłoby podjęcie przez stronę litewską konkretnych działań na rzecz przestrzegania Traktatu Polsko-Litewskiego z 1994 r. w punktach odnoszących się do respektowania praw mniejszości etnicznych.

„Dalszemu pogłębieniu kontaktów z Litwą służyłoby podjęcie przez stronę litewską konkretnych działań na rzecz przestrzegania Polsko-Litewskiego Traktatu dwustronnego z 1994 roku w punktach odnoszących się do respektowania praw mniejszości etnicznych” — powiedział szef MSZ.

Znadniemna.pl  za PAP

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content