HomeSpołeczeństwo10-lecie działalności ZPB w warunkach nieuznawania przez władze białoruskie

10-lecie działalności ZPB w warunkach nieuznawania przez władze białoruskie

Konferencja, koncert artystów, działających przy oddziałach Związku Polaków na Białorusi z Mińska i Grodna oraz zaproszonych białoruskich artystów, a także wystawa malarska, prezentująca dorobek malarzy zrzeszonych w Towarzystwie Plastyków Polskich przy ZPB z okresu ostatnich 10-ciu lat i dostępna do zwiedzania wszystkim mieszkańcom i gościom Warszawy wystawa fotograficzna, przedstawiająca działalność największej organizacji mniejszości polskiej na Białorusi…

10_lecie_ZPB_konferencja_Komolowski_przemawia

Przemawia Longin Komołowski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Te i inne wydarzenia złożyły się na uroczystości, które odbyły się w dniach 18-19 kwietnia w Domu Polonii w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu.

Zgodnie z programem obchodów goście uroczystości, reprezentujący największych partnerów ZPB ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Fundacji Wolność i Demokracja, Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN, Senatu i Sejmu RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz innych polskich organizacji i instytucji współpracujących z Polakami na Białorusi, wzięli udział w uroczystym otwarciu obchodów 10-lecia działalności ZPB de facto w podziemiu, podczas konferencji z udziałem kierownictwa ZPB i kierowników najważniejszych struktur organizacji w Sali Lustrzanej Domu Polonii.

10_lecie_ZPB_konferencja_Jaskiewicz

Mieczysław Jaśkiewicz, prezes ZPB

Konferencja rozpoczęła się od wyświetlenia około 10-minutowego reportażu, będącego wideo relacją o warunkach, w jakich jest zmuszony działać ZPB po tym, jak władze Białorusi po VI Zjeździe organizacji w marcu 2005 roku zdelegalizowały demokratycznie wybrane kierownictwo ZPB i zmusiły członków organizacji do podjęcia działań w podziemiu, z narażeniem na szykany i represje ze strony władz Białorusi.

Otwierając konferencję na prawach gospodarza Domu Polonii i współorganizatora uroczystości rocznicowych przemówił prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski. Przypomniał on, że współpraca „Wspólnoty Polskiej” z ZPB ma już 25-letnią historię, w której ostatnie dziesięciolecie zapisało się jako okres niezwykle trudny, ale też niezwykle owocny w sukcesy, odnoszone wbrew niechęci władz białoruskich.

10_lecie_ZPB_konferencja_Borys_obraz

Andżelika Borys, przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB

– W 2005 roku eksperci prognozowali, że w podziemiu ZPB przetrwa najdłużej pół roku. Okazało się jednak, że dzisiaj obchodzimy już 10 lat tej działalności. ZPB nie tylko zachował strukturę, ale mimo niesprzyjających warunków potrafił rozwijać najważniejsze kierunki działalności, zapisane w Statucie organizacji – mówiła przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB, była prezes Andżelika Borys.

– Oczywiście nie przetrwalibyśmy, gdyby nie wsparcie naszych przyjaciół i partnerów z Polski, których niezwykle przyjemnie jest nam gościć na tych uroczystościach zorganizowanych we współpracy z naszym strategicznym partnerem Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” – mówił prezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz. Wspomniał on o roli, jaką odegrali w podtrzymaniu ZPB byli prezesi Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” śp. prof. Andrzej Stelmachowski oraz śp. Maciej Płażyński.

10_lecie_ZPB_konferencja_Porzecki

Przemawia Józef Porzecki, prezes Komitetu Ochrony Polskich Miejsc Pamięci Narodowej przy ZPB

10_lecie_ZPB_konferencja_Kiewlak

Przemawia Wiesław Kiewlak

Szczegółowo o dokonaniach organizacji w ostatnim dziesięcioleciu opowiedzieli zgromadzonym czołowi działacze ZPB, między innymi Józef Porzecki, prezes działającego przy ZPB Komitetu Ochrony Polskich Miejsc Pamięci Narodowej, Wiesław Kiewlak, działający na rzecz obrony praw Polaków na Białorusi do nauki w języku ojczystym w państwowym systemie edukacji, Andrzej Pisalnik, odpowiedzialny za rozwój wydawanych przez ZPB mediów polskich.

10_lecie_ZPB_konferencja_Pisalnik

Przemawia Andrzej Pisalnik, redaktor portalu Znadniemna.pl

10_lecie_ZPB_konferencja_Grzelczyk_Gosiewscy

Goście obchodów rocznicowych z Wrocławia: Krzysztof Grzelczyk, były wojewoda dolnośląski, Ilona Gosiewska, prezes Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN i Eugeniusz Gosiewski, sekretarz Zarządu Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN

Podsumowując wystąpienia kolegów Andżelika Borys zaznaczyła, że największym sukcesem jest fakt, iż mimo licznie podejmowanych prób, władzom białoruskim nie udało się skłócić, podzielić i zmarginalizować środowiska Polaków, zmuszonych do prowadzenia działalności na rzecz prawdziwego, nie zaś deklarowanego, rozwoju polskich inicjatyw oświatowych, kulturalnych i skierowanych na zachowanie polskiego dziedzictwa historycznego na ziemi białoruskiej.

10_lecie_ZPB_konferencja_Person

Andrzej Person, przewodniczący Komisji ds. Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP

Swojego podziwu dla Polaków na Białorusi, potrafiących wypracować skuteczny model działalności w warunkach podziemia, nie ukrywali obecni na konferencji goście uroczystości rocznicowych. Mówił o tym między innymi przewodniczący Komisji ds. Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP senator Andrzej Person.

10_lecie_ZPB_konferencja_Jaskiewicz_Truskolaski

Mieczysław Jaśkiewicz i prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski deklarował wszelkie wsparcie dla inicjatyw ZPB na terenie stolicy Podlasia, i zapraszał do kontynuacji dotychczasowej owocnej współpracy z Białymstokiem.

10_lecie_ZPB_konferencja_Zeszko_Kietlinska

Maria Żeszko, była prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Anna Kietlińska, prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Mieczysław Jaśkiewicz i Andżelika Borys

Miłym akcentem stało się przyznanie ZPB i personalnie Andżelice Borys wyróżnienia „Polskie kwiaty”, nadawanego przez Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Wyróżnienie w postaci obrazów z kwiatami polnymi wręczyły była i obecna kierowniczki Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” panie Maria Żeszko i Anna Ketlińska.

10_lecie_ZPB_konferencja_Tycinski

Wojciech Tyciński, wicedyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Z życzeniami przetrwania w trudnych warunkach, doczekania się lepszych czasów i wielu sukcesów dla ZPB wystąpili także: były sekretarz stanu w MSZ RP i poseł do Parlamentu Europejskiego Paweł Kowal, wicedyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Wojciech Tyciński, konsul generalny RP w Grodnie Andrzej Chodkiewicz oraz inni goście.

10_lecie_ZPB_konferencja_Chodkiewicz

Andrzej Chodkiewicz, konsul generalny RP w Grodnie, były dyrektor Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Zasłużeni dla społeczności polskiej na Białorusi goście obchodów rocznicowych otrzymali od ZPB na znak wdzięczności pamiątki  z widokami zabytków Grodna.

10_lecie_ZPB_konferencja_Komolowski_obraz

Pamiątkę z Grodna otrzymuje Longin Komołowski

10_lecie_ZPB_konferencja_Zeszko_obraz

Pamiątkę z Grodna otrzymuje Maria Żeszko

10_lecie_ZPB_konferencja_Kowal_obraz

Pamiątkę z Grodna otrzymuje Paweł Kowal

10_lecie_ZPB_konferencja_Person_obraz

Pamiątkę z Grodna otrzymuje Andrzej Person

10_lecie_ZPB_konferencja_Gosiewska_obraz

Pamiątkę z Grodna otrzymuje Ilona Gosiewska

10_lecie_ZPB_konferencja_Chodkiewicz_obraz

Andrzej Chodkiewicz z pamiątką z Grodna

10_lecie_ZPB_konferencja_Semeniuk

Pamiątkę z Grodna w imieniu prezesa Fundacji Wolność i Demokracja Michała Dworczyka otrzymuje Olga Semeniuk, działaczka fundacji

10_lecie_ZPB_konferencja_Kirstain

Pamiątkę z Grodna otrzymuje Roman Kirstain z Opola, działacz opolskiej „Solidarności” w czasach PRL

Poza konferencją inaugurującą obchody 10-lecia ZPB w warunkach nieuznawania przez władze białoruskie w warszawskim Domu Polonii odbyło się wiele wydarzeń potwierdzających tezę, iż nawet w trudnych warunkach ZPB potrafi prowadzić działalność na rzecz rozwoju na Białorusi polskiej kultury, oświaty oraz dbać o zachowanie przez mieszkających na Białorusi Polaków własnej tożsamości narodowej. Były to między innymi koncert działających przy ZPB w Mińsku i Grodnie artystów i zespołów z udziałem artystów białoruskich, wykazujących solidarność z ZPB i niezależnym środowiskiem polskim w swoim kraju.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, z warszawskich obchodów 10-lecia działalności ZPB w warunkach nieuznawania przez władze Białorusi.

Zdjęcia z koncertu artystów

10_lecie_ZPB_koncert_08

Chóry „Tęcza”, „Polonez” i „Społem” śpiewają Gaude Mater Polonia

10_lecie_ZPB_koncert_zakonczenie_03

10_lecie_ZPB_koncert_07

Zespół „Wiosna”

10_lecie_ZPB_koncert_publicznosc_01

10_lecie_ZPB_koncert_01

Ludmiła Kuceja i zespół „Czarna Perła”

10_lecie_ZPB_koncert_02

Śpiewa Olga Guczek

10_lecie_ZPB_koncert_03

Zespół rodzinny Baranowskich i solistka Olga Guczek

10_lecie_ZPB_koncert_06

Chór „Tęcza”

10_lecie_ZPB_koncert_Mlode_Babcie

Zespół „Młode Babcie”

10_lecie_ZPB_koncert_05

Zespół „Loreleja” i solistka Tamara Remez

10_lecie_ZPB_koncert_Nadzieja_Bronska

Śpiewa Nadzieja Brońska

10_lecie_ZPB_koncert_publicznosc

10_lecie_ZPB_koncert_Recha

Śpiewa solista białoruskiego zespołu „Recha” Andruś Takіndang

10_lecie_ZPB_koncert_Recha_02

Białoruski zespół „Recha”

10_lecie_ZPB_koncert_Woronko

Białoruski śpiewak i wirtuoz-akordeonista Witalij Woronko

10_lecie_ZPB_koncert_lyzki

Zespół „Niegrzeczne łyżeczki”

10_lecie_ZPB_koncert_Helena_Abramowicz

Śpiewa Helena Abramowicz

10_lecie_ZPB_koncert_czarna_perla

Zespół „Czarna Perła”

10_lecie_ZPB_koncert_Polska_Szkola

Teatrzyk Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB pod kierownictwem Wiktora Szałkiewicza

10_lecie_ZPB_koncert_zakonczenie_02

Zespoły „Tęcza”, „Polonez” i „Społem” śpiewają piosenkę „Polsko moja”, dyryguje autorka Helena Abramowicz

10_lecie_ZPB_koncert_zakonczenie_01

Publiczność na stojąco słucha białoruskiego hymnu religijnego „Mahutny Boża” w wykonaniu artystów z Mińska, dyryguje Aleksander Szugajew

10_lecie_ZPB_koncert_zakonczenie

Przemawia Helena Marczukiewicz, prezes Oddziału ZPB w Mińsku

 Drugi dzień obchodów

Niedzielę, 19 kwietnia, Polacy z Białorusi rozpoczęli od udziału w Mszy świętej w Pułtusku, odprawionej w intencji działaczy ZPB. Potem w Domu Polonii w Warszawie odbyło się otwarcie wystawy malarskiej, przygotowanej siłami Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB. A przed wejściem do Domu Polonii otwarta została dla zwiedzania przez warszawian i gości stolicy wystawa fotograficzna, przedstawiająca różnorodność działań podejmowanych przez ZPB i zadań realizowanych przez organizację.

10_lecie_ZPB_Msza_03

10_lecie_ZPB_Msza_01

10_lecie_ZPB_Msza_02

10_lecie_ZPB_Msza

10_lecie_ZPB_wystawy_09

Wystawa fotograficzna przed Domem Polonii w Warszawie

10_lecie_ZPB_wystawy_011

10_lecie_ZPB_wystawy_016

10_lecie_ZPB_wystawy_012

10_lecie_ZPB_wystawy_015

10_lecie_ZPB_wystawy_014

10_lecie_ZPB_wystawy_013

10_lecie_ZPB_wystawy_018

10_lecie_ZPB_wystawy_017

10_lecie_ZPB_wystawy_01

Piotr Kościński, prezes Fundacji Joachima Lelewela, Andżelika Borys i Mieczysław Jaśkiewicz przy planszach poświęconych wspólnie zrealizowanemu projektowi – filmowi „Krew na bruku. Grodno 1939”

10_lecie_ZPB_wystawy_06

Krzysztof Łachmański, sekretarz Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” otwiera wystawę malarską Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB

10_lecie_ZPB_wystawy_05

10_lecie_ZPB_wystawy_04

10_lecie_ZPB_wystawy_02

10_lecie_ZPB_wystawy_07

10_lecie_ZPB_wystawy_08

Znadniemna.pl

Najnowsze komentarze

  • Wygląda tak że pracujecie w Polsce i dla Polski. A jak nakąt pracy w Białorusi na odrodzienie Polskości.

    • Któż zabrania Pani, Pani Natalio, zająć się tym, do czego Pani apeluje? Co się tyczy bliżej nieokreślonych „nas”, to działamy na rzecz odrodzenia Polskości zarówno w Polsce, jak i na Białorusi.

Skomentuj

Skip to content