HomeOświataWarsztaty dla nauczycieli w Polsce

Warsztaty dla nauczycieli w Polsce

W dniach 20-21 października w Roskoszy ok. Białej Podlaskiej przy wsparciu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie odbył się kurs metodyczny dla nauczycieli języka polskiego obwodu brzeskiego. Obejmował on zagadnienia w zakresie wykładania języka polskiego jako obcego, zintegrowane metody nauczania języka polskiego, nauczanie w klasach dwujęzycznych oraz metody kształcenia sprawności językowych.

Nauczyciele języka polskiego z obwodu brzeskiego

Nauczyciele języka polskiego z obwodu brzeskiego

W kursie uczestniczyło dwudziestu dwuch nauczycieli języka polskiego z Brześcia i obwodu brzeskiego oraz wysokowykwalifikowana kadra lektorów z Polski. Program kursu obejmował wykłady i warsztaty w zakresie metodyki wykładania języka polskiego jako obcego. Dr Anna Butcher z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu im. M. Curi-Składowskiej w Lublinie przeprowadziła wykłady w zakresie kształcenia rozumienia ze słuchu z rozwijaniem sprawności kulturowej i warsztaty z przygotowania materiałów do zajęć z rozumiena tekstu pisanego.

Mgr Barbara Giziuk- Świca z tejże placówki przedstawiła nauczycielom z Białorusi metody wykorzystania malarskich tekstów kultury, oraz metody wykorzystania treści kulturowych z zakresu muzyki polskiej w kształceniu sprawności językowych. Na wykładach mgr Madaleny Żaboklickiej z XV Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie uczestnicy kursu zapoznali się z rolą zajęć terenowych, wycieczek, wymian uczniów i projektów międzynarodowych w nauczaniu dwujęzycznym.

Przepiękne otoczenie zespołu pałacowo-parkowego w Roskoszy i polska złota jesień zachęcały uczestników do dłuższych spacerów po parku, a miła atmosfera podczas wspólnych zajęć do głębszej integracji pomiędzy uczestnikami kursu. Na zakończenie uczestnicy kursu mieli zaszczyt gościć prezesa Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza Józefa Adamskiego, od którego wszyscy dostali wspaniałe komplety podrzęczników oraz pomocy metodycznych.

Olga POPOWICZ

 

 

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content