HomeKulturaSolidarność Polaków ponad granicami

Solidarność Polaków ponad granicami

Polscy artyści z Białorusi wzięli udział w XII Ogólnopolskim Koncercie Charytatywnym w Sycowie na rzecz pomocy Polakom na Ukrainie i Białorusi. Doroczne przedsięwzięcie, zorganizowane przez burmistrza Sycowa Sławomira Kapicę oraz konsula generalnego RP w Winnicy (Ukraina) Krzysztofa Świderka, odbyło się 7 lutego.

sycow_pl

Koncert poprzedziło ekumeniczne nabożeństwo w kościele luterańskim w Sycowie. Msza święta została odprawiona w intencji przywrócenia pokoju na Ukrainie.

Po nabożeństwie organizatorzy koncertu charytatywnego – burmistrz Sycowa Sławomir Kapica oraz konsul generalny RP w Winnicy (Ukraina) Krzysztof Świderek – zaprosili licznie przybyłych na koncert gości do hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie, która została wypełniona przez publiczność po brzegi.

Podczas koncertu harcerze z Sycowa kwestowali na rzecz rodzin polskich na Wschodzie.

biale_skrzydla_1

Taniec-wizytówka zespołu "Białe skrzydła"

Taniec-wizytówka zespołu „Białe skrzydła”

Białoruś podczas koncertu była reprezentowana przez działające przy Związku Polaków na Białorusi zespoły artystyczne z Mołodeczna: taneczny – „Białe skrzydła” pod kierownictwem Wiktora Baranowicza oraz wokalny – „Nuty życia” pod kierownictwem Tatiany Augustynowicz. Wystąpił też miejscowy zespół Sycowiacy pod kierownictwem Kazimierza Cichonia, zespół folklorystyczny „Podolski Kwiat” z Koziatynia na Podolu (Ukraina), Zespół Tańca Ludowego z UMCS w Lublinie oraz zespół estradowy VOX.

Tancerze z ”Białych skrzydeł” zaprezentowali publiczności tańce różnych narodów. Zatańczyli między innymi poloneza, greckie sirtaki, taniec cygański oraz białoruską lawonichę. Prawdziwym wydarzeniem stało się wykonanie przez zespół wokalny „Nuty życia” piosenki „Polsko moja”, autorstwa Heleny Abramowicz z Mińska.

Polonez w wykonaniu "Białych skrzydeł"

Polonez w wykonaniu „Białych skrzydeł”

sirtaki

Sirtaki w wykonaniu „Białych skrzydeł”

"Białe skrzydła" w tańcu cygańskim

„Białe skrzydła” w tańcu cygańskim

"Białe skrzydła" tańczą białoruską lawonichę

„Białe skrzydła” tańczą białoruską lawonichę

Społeczność polską z Białorusi reprezentowali w Sycowie nie tylko działacze ZPB z Mołodeczna, lecz także z Mińska i Iwieńca. Gorąco witana była prezes Oddziału ZPB w Iwieńcu Teresa Sobol, której, podobnie jak nieobecnemu niestety w Sycowie Wiktorowi Baranowiczowi, przyznano dyplom za krzewienie kultury polskiej na Kresach.

Teresa Sobol odbiera dyplom za krzewienie kultury polskiej na Kresach

Teresa Sobol odbiera dyplom za krzewienie kultury polskiej na Kresach

XII Ogólnopolski Koncert Charytatywny w Sycowie stał się okazją do uroczystego zakończenia niezwykle popularnej akcji społecznej „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, realizowanej z inicjatywy redaktor Grażyny Orłowskiej-Sondej z TVP Wrocław pod patronatem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Podczas kwesty, prowadzonej przez harcerzy na rzecz rodaków na Wschodzie, zebrano 11 tysięcy złotych. 150 paczek z żywnością przekazał na rzecz polskich rodzin na Kresach w ramach akcji „ Polacy – Rodakom” obecny na koncercie senator RP Stanisław Gogacz.

Ludmiła Burlewicz z Sycowa, zdjęcia autorki i Pawła Kucharskiego

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content