HomeSpołeczeństwoBiałoruscy radni nie mogą mieć Karty Polaka

Białoruscy radni nie mogą mieć Karty Polaka

Członkowie lokalnych rad deputowanych na Białorusi nie będą mogli otrzymywać Karty Polaka. Odpowiednie zmiany w ustawodawstwie zostały opublikowane na Państwowym Portalu Prawnym.

Karta_Polaka_01

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o statusie deputowanego lokalnej rady deputowanych, nie może on „otrzymywać od innych państw dokumentów, przyznających prawa do ulg i preferencji w związku z poglądami politycznymi i religijnymi albo przynależnością narodową, a także korzystania z takich ulg i preferencji, jeśli co innego nie wynika z międzynarodowym umów Republiki Białoruś”. Dokument został opublikowany na Narodowym Portalu Prawnym.

Deputowany, który już posiada takie dokumenty, „jest zobowiązany zdać je na czas wypełniania swoich obowiązków do wspomnianego lokalnego organu władzy wykonawczej i administracyjnej”.

W czerwcu ubiegłego roku Białoruś zakazała korzystania z Karty Polaka żołnierzom i ratownikom. W październiku 2012 r. wszedł w życie podobny zakaz dotyczący członków parlamentu i urzędników.

Portal internetowy „TUT.BY” zwraca uwagę, że działania białoruskich władz mające na celu ograniczenie funkcjonowania Karty Polaka rozpoczęły się w 2011 roku. Wtedy białoruski Sąd Konstytucyjny uznał, że polska ustawa o Karcie Polaka jest niezgodna z prawem międzynarodowym. „Szereg prawników i polscy dyplomaci uznali decyzję Sądu Konstytucyjnego za bezprecedensową gdyż zgodnie z ogólnymi zasadami sądy jednego kraju nie mogą wypowiadać na temat prawodawstwa innego państwa” – pisze portal TUT.by.

Karta Polaka weszła w życie w marcu 2008 roku. Jest to dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego i przyznający jego posiadaczowi pewne przywileje dotyczące m.in. uzyskania wizy do Polski, podjęcia w Polsce pracy czy działalności gospodarczej. O Kartę mogą ubiegać się obywatele państw byłego ZSRR. Jak wyjaśnia ustawa, stanowi to spełnienie „moralnego obowiązku wobec Polaków na Wschodzie, którzy na skutek zmiennych losów naszej Ojczyzny utracili obywatelstwo polskie”.

Od dnia wejścia w życie ustawy o Karcie Polaka do 15 maja 2014 roku polskie urzędy konsularne przyjęły około 140 tys. wniosków o KP. Wnioskodawcy odebrali 110 tys. Kart Polaka. Najwięcej wniosków (ok. 63 tys.) złożono na Białorusi, na Ukrainie (ok. 60 tys.), w krajach bałtyckich (m.in. na Litwie 5 917, na Łotwie 1 562). Na terytorium Federacji Rosyjskiej złożono 3 665 wniosków, a w Kazachstanie – 1 828.

Znadniemna.pl za PAP/IAR/agkm

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content