HomeZiemia GrodzieńskaPierwsza Rada Naczelna w nowym składzie

Pierwsza Rada Naczelna w nowym składzie

W dniu 26 maja w Grodnie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naczelnej ZPB w nowym składzie. Głównym tematem posiedzenia Rady była konfliktowa sytuacja zaistniała w obwodzie brzeskim. Poruszone zostały również inne aktualne kwestie.

Poszerzone posiedzenie Rady Naczelnej

Poszerzone posiedzenie Rady Naczelnej

Na poszerzone posiedzenie Rady licznie przybyli działacze z terenu, przede wszystkim prezesi nowopowstałych oddziałów organizacji. Ponieważ były to pierwsze obrady w nowym składzie na początku prezes Rady Naczelnej Alina Mickiewicz przedstawiła wszystkich decydentów.

Jako pierwszy głos zabrał prezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz, który złożył krótkie sprawozdanie z działalności za okres od listopada ubiegłego roku, gdy odbył się zjazd Związku i wybrano nowe władze organizacji, do chwili obecnej. Mieczysław Jaśkiewicz opowiedział o szeregu spotkań, które odbył z wysokiej rangi urzędnikami polskimi, przedstawił listę przedsięwzięć, zorganizowanych przez Związek w ostatnim półroczu, oraz poinformował o przeprowadzeniu wyborów w kilku oddziałach na Grodzieńszczyźnie i w Brzeskim Oddziale Miejskim.

Następnie członkowie Rady Naczelnej zatwierdzili na stanowiskach redaktorów naczelnych: „Magazynu Polskiego” – Irenę Waluś i „Głosu znad Niemna” – Grażynę Szałkiewicz.

Kolejnym punktem obrad była sytuacja, która powstała w obwodzie brzeskim po 15 maja, gdy uczestnicy konferencji w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Brześciu ogłosili o rozwiązaniu Brzeskiego Oddziału Związku Polaków. Z sytuacją zebranych zapoznały działaczki z Brześcia Waleria Denisiuk, prezes Komisji Rewizyjnej ZPB, oraz nowa prezes Oddziału Miejskiego ZPB w Brześciu Anna Bielawska-Adamczyk. Wywiązała się dyskusja, podczas której kilkanaście osób przedstawiło swoje racje, czesto bardzo odmienne od opinii przedmówców. Ostatecznie Rada Naczelna podjęła decyzję o zawieszeniu członkowstwa Aliny Jaroszewicz i Anny Paniszewej.

Prezes Mieczysław Jaskiewicz poprosił Radę rozważyć możliwość współpracy Mińskiego Oddziału ZPB z mińską organizacją „Poloniczka”, prezes której z taką propozycją zwróciła się do niego. Rada uznała, że decyzję powinni podejmować członkowie Mińskiego Oddziału ZPB. Również na tym posiedzeniu Rada Naczelna ZPB podjęła decyzję o wystosowaniu listu do Rady Miasta Lublina w sprawie likwidacji Domu Polonii w tym mieście. Na trwającym około pieciu godzin posiedzieniu omówiono jeszcze kilka kwestii.

Posiedzenie Rady Naczelnej ZPB tradycyjnie zakończyło się odśpiewaniem „Roty”.

IE

 

 

 

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content