HomeZiemia BrzeskaZwiązek zachował jedność

Związek zachował jedność

Działaczki polskiej mniejszości w Brześciu Alina Jaroszewicz i Hanna Paniszewa zostały zawieszone w prawach członków Związku Polaków na Białorusi.

Alina Jaroszewicz i Hanna Paniszewa

Alina Jaroszewicz i Hanna Paniszewa

Taką uchwałę przyjęłą Rada Naczelna Związku Polaków na Białorusi na posiedzeniu, które się odbyło w Grodnie 26 maja. Najwyższy organ organizacji między zjazdami postanowił uznać za nieważne i sprzeczne ze Statutem ZPB zainicjowane przez A. Jaroszewicz i H. Paniszewą zebranie członków ZPB z obwodu brzeskiego, do którego doszło 15 maja w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Brześciu. Postanowienia i uchwały wspomnianego zebrania w konsulacie w Brześciu Rada Naczelna ZPB uznała za niebyłe i sprzeczne ze Statutem Związku Polaków na Białorusi.

Zawieszenie w prawach członkowskich ZPB inicjatorek zebrania w konsulacie w Brześciu tłumaczy się tym, że Rada Naczelna ZPB zakłada, iż osoby te dopuściły się złamania Statutu Związku Polaków i, wprowadzając w błąd innych członków organizacji, dążyły do jej rozbicia, czyli działały na niekorzyść ZPB.

Przywrócenie praw członkowskich ZPB lub ostateczne wykłuczenie z organizacji A. Jaroszewicz i H. Paniszewej będzie możliwe po dogłębnym zbadaniu wszystkich okoliczności ich działań antyzwiązkowych przez komisję Związku Polaków na Białorusi, która została powołana przez Radę Naczelną ZPB na posiedzeniu z 26 maja. Wyniki swojej pracy komisja przedstawi na najbliższym posiedzeniu Rady Naczelnej ZPB.

zpb.org.pl

 

 

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content