HomeKulturaŁódź gości dzieła polskich malarzy z Grodna

Łódź gości dzieła polskich malarzy z Grodna

– Czy w trzecim tysiącleciu mesjasz nadejdzie również ze Wschodu? – takim pytaniem kończy recenzję, zamieszczoną w folderze, otwartej 16 października w łódzkiej Galerii Sztuki Kookaburra Studio wystawy „Transgraniczna Strefa Sztuki. Malarstwo Współczesnej Białorusi”, kulturoznawca Piotr-Bogusław Jędrzejczak.

Inicjatorzy wystawy Gennadiusz Picko i Renata Mosiołek

Inicjatorzy wystawy Gennadiusz Picko i Renata Mosiołek

Pytanie autora recenzji jest wynikiem przemyśleń nad twórczością malarzy z Grodna, stowarzyszonych w Towarzystwie Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi. Ponad 30 dzieł pędzla 11 twórców, wystawionych w łódzkiej Galerii Kookaburra, zdaniem recenzenta, w sposób organiczny łączą style, prądy, kierunki i programy z europejskiej skarbonki sztuki.

Malarze z Grodna Wacław Romaszko, Danuta Chilmanowicz i Andrzej Filipowicz

Malarze z Grodna Wacław Romaszko, Danuta Chilmanowicz i Andrzej Filipowicz

„Czy znajdziemy tu (w prezentowanych dziełach – red.) zapowiedzi rewolucji na miarę Picassa albo Duchampa? – Zapewne nie.” – pyta i odpowiada recenzent, przypominając, że „w dziedzinie sztuki Europa Wschodnia była w XX wieku dla Zachodniej dostarczycielką licznych objawień: Chagall, Malewicz, Kandinsky, Kobro – by wymienić choćby ich”. Wpływy wielokulturowości, charakterystycznej dla Europy Wschodniej i twórczości wybitnych, związanych z tym regionem twórców minionego stulecia, są charakterystyczne, zdaniem Piotra-Bogusława Jędrzejczaka, także dla warsztatu malarzy, wystawionych w Łodzi. Prezentowani artyści, jak zauważa, nie mają ambicji być postrzeganymi w kategoriach objawień w sztuce malarskiej. „Po prostu i zwyczajnie zapraszają do światów swojej imaginacji” – pisze.

Podczas otwarcia wystawy

Podczas otwarcia wystawy

Wystawa „Transgraniczna Strefa Sztuki. Malarstwo Współczesnej Białorusi” stała się zauważalnym wydarzeniem w życiu kulturalnym Łodzi, mającej bogate tradycje artystyczne. Często jest nazywana stolicą polskiej secesji (styl w sztuce europejskiej, zaliczany do modernizmu – red.). – Tym większym zaszczytem jest dla nas możliwość zaprezentowania swojej twórczości miejscowej publiczności – mówi działacz TPP przy ZPB Gennadiusz Picko, będący jednym z pomysłodawców zaprezentowania w Łodzi twórczości swojej i kolegów.

Wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem łódzkiej publiczności

Wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem łódzkiej publiczności

Wernisa?_16.10.2014

Wernisa?_16.10.2014

Wernisa?_16.10.2014

Wernisa?_16.10.2014

Gennadiusz Picko na zaproszenie Galerii Sztuki Kookaburra Studio brał w tym roku udział w plenerowej akcji malarskiej pod nazwą „Namaluję Wam Piotrkowską”, organizowanej na okoliczność Urodzin Miasta Łodzi. Wtedy też malarz z Grodna, wspólnie z właścicielką Kookabura Studio Renatą Mosiołek, zaplanowali wystawę, której druga odsłona w łódzkiej Galerii 87 jest zaplanowana na 2 – 15 listopada.

Zwieńczeniem prezentacji twórczości polskich artystów z Białorusi w Łodzi będzie zaplanowana na 4 grudnia licytacja dzieł Gennadiusza Picki z widokami reprezentacyjnej ulicy Łodzi – Piotrkowskiej, którą artysta namalował w ramach akcji plenerowej „Namaluję Wam Piotrkowską”.

Dochód z licytacji dzieł Gennadiusza Picki zostanie przeznaczony na rzecz utalentowanej łódzkiej młodzieży.

Znadniemna.pl, zdjęcia – Marek Kacprzak ([email protected])

Skomentuj

Skip to content