HomeBiałoruśBiałoruski episkopat zawierzył Kościół na Białorusi Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Białoruski episkopat zawierzył Kościół na Białorusi Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

6 lipca w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Budsławskiej podczas tegorocznego święta patronalnego dokonano zawierzenia Kościoła na Białorusi Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Odbyło się ono z inicjatywy przewodniczącego Konferencji Biskupów Katolickich Białorusi, arcybiskupa Józefa Staniewskiego, metropolity mińsko-mohylewskiego, z okazji 125. rocznicy intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kościele Powszechnym, która odbyło się na wezwanie papieża Leona XIII.

Akt ten został poprzedzony przygotowaniem duchowym w ciągu roku, który był jednocześnie Rokiem dziękczynienia Matce Bożej za 25. rocznicę koronacji cudownego obraz Budsławskiego koronami papieskimi.

Ołtarz główny z obrazem Matki Boskiej Budsławskiej, fot.: BlrTanya, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia

Arcybiskup Staniewski wyjaśnił duchowe znaczenie aktu zawierzenia Kościoła na Białorusi Sercu Jezusa. Uroczystość odbyła się na zakończenie popołudniowej Mszy Świętej, której przewodniczył nuncjusz apostolski abp Ante Jozić.

W homilii kończący swą posługę na Białorusi przedstawiciel Ojca Świętego dziękowali Matce Bożej Budsławskiej za otrzymane łaski. Wyraził wdzięczność biskupom, duchowieństwu i wiernym za ich świadectwo. „Dzięki Matce Bożej Budsławskiej poznałem odważną wiarę narodu białoruskiego, który potrafił zachować i nadal kultywować wiarę przekazaną przez waszych dziadków i pradziadków. Za tę wiarę, opartą na głębokim przekonaniu duchowym i wartościach ewangelicznych, wyrażam wdzięczność każdemu z Was tu obecnych, a także tym, którzy nie mogli przyjechać i zostali w domu” – powiedział nuncjusz apostolski. Przede wszystkim podziękował pielgrzymom, którzy „w drodze swojej podróży włączyli się w starożytną tradycję Kościoła pielgrzymującego”.

Zachęcił Białorusinów, by nadal przybywali do tego sanktuarium „Tutaj znajdziecie te wartości, które nigdy nie przemijają; wartości, które przyczyniają się do rozwoju i postępu ciała, duszy, rodziny i społeczeństwa” – wskazał przedstawiciel Papieża.  Nawiązał do niedawnych obchodów 80. rocznicy wyzwolenia Białorusi spod nazizmu podczas II wojny światowej, która przyniosła wiele zniszczeń i ofiar ludzkich. „Podczas tej Mszy Świętej modlę się za wszystkie ofiary, zwłaszcza za niewinne, które oddały życie za wolność i pomyślność kolejnych pokoleń Białorusinów”– powiedział.

Kończąc swoją posługę na Białorusi, abp Jozić wyznał: „Drodzy Białorusini, wasza historia nauczyła was, abyście zawsze zachowywali spokój i wierność swemu powołaniu. Bądźcie i nadal budowniczymi pokoju we współczesnym świecie, niosąc zawsze ze sobą radość i braterską jedność! Chrońcie swoją wiarę chrześcijańską, czerpiąc z różnych tradycji przekazanych wam przez waszych dziadków i pradziadków, zawsze szukając inspiracji i zbawienia dla siebie i swoich rodzin! Zawsze docierajcie do naszych braci i sióstr w potrzebie, jak uczyła nas Maryja podczas swego nawiedzenia św. Elżbiety. Dbajcie o wartości chrześcijańskie i rodzinne, oparte na słowie Chrystusa, które jest jedynym fundamentem naszego istnienia! Pozostańcie wiernymi świadkami Matki Bożej i naszej Matki, Panny Budsławskiej, do której co roku pielgrzymujecie, pokonując wiele kilometrów! Bądźcie blisko waszych biskupów i kapłanów, którzy zostali posłani, aby głosić wam Słowo Pańskie! Oni także będą się za Was modlić i hojnie pomagać Wam poprzez sakramenty Kościoła.

Drodzy Bracia Biskupi, drodzy Księża, Zakonnicy i Siostry, Seminarzyści i Katecheci, pozostańcie zawsze zjednoczeni i wierni swojemu powołaniu, wrażliwi na potrzeby braci i sióstr powierzonych Waszej pieczy. Okazujcie swoją konkretną miłość do innych i dawajcie świadectwo, że Jezus jest Zbawicielem świata” – wezwał nuncjusz apostolski.

Na zakończenie homilii abp Jozić szczególnie zachęcił do modlitwy o pokój „oparty na godności ludzkiej i jednakowym dla wszystkich prawie międzynarodowym”.

Słowa aktu zawierzenia d powstałym podczas II wojny światowej w jednej z wsi na terenie parafii budsławskiej, gdzie niemal wszyscy zostali ocaleni przed atakiem wojskowym wypowiedział przewodniczącego białoruskiego episkopatu katolickiego, arcybiskup Józef Staniewski: .

„Dziś przed Maryją, Twoją Matką, naszą troskliwą Opiekunką i Królową Białorusi, przed naszymi świętymi opiekunami powierzamy się całkowicie i poświęcamy się Twojemu Boskiemu Sercu, aby być Twoim ludem na zawsze. Jednocześnie uroczyście przyrzekamy dochować wierności świętej wierze katolickiej, bronić Twojego świętego Kościoła i kształtować nasze życie osobiste, rodzinne i społeczne według Twojej Ewangelii. Najświętsze Serce Jezusa, pokornie Cię prosimy, przyjmij nasze poświęcenie Tobie, otocz nas swoją miłością i prowadź przez teraźniejszość i przyszłość, aby Twoja cześć i chwała na zawsze rozbrzmiewały na naszej ziemi” – powiedział abp Staniewski.

Konsekracja odbyła się na ołtarzu polowym przed Narodowym Sanktuarium w obecności wszystkich biskupów katolickich Białorusi, administratora apostolskiego białoruskich grekokatolików archimandryty Jana Sergiusza Gajka, wielu księży, osób konsekrowanych i wiernych z całego kraju i zagranicy.

Po odczytaniu aktu zawierzenia odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem, kopią obrazu Matki Bożej Budsławskiej oraz obrazu Serca Jezusowego, przed którą odbyła się ceremonia konsekracji.

Na zakończenie uroczystości wypuszczono w niebo nad Budsławiem 125 czerwonych balonów na pamiątkę pierwszej intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, która miała miejsce w Kościele powszechnym 125 lat temu.

 Krytyczny głos pod adresem metropolity i biskupów

Białoruska inicjatywa „Chrześcijańska Wizja”,  monitorująca represję reżimu Łukaszenki wobec białoruskich chrześcijan, opublikowała  komentarz, krytykujący postawę zwierzchnika Kościoła Katolickiego na Białorusi – metropolity Mińsko-Mohylewskiego, arcybiskupa Józefa Staniewskiego – podczas uroczystości w Budsławiu.

abp Józef Staniewski, fot.: Catholic.by

Według „Chrześcijańskiej Wizji” w ostatnim okresie arcybiskup coraz bardziej stara się integrować Kościół na Białorusi z ideologicznym kursem panującego w tym kraju reżimu politycznego.  Dowodem na to  jest według „Chrześcijańskiej Wizji” coraz częstsza obecność kościelnego hierarchy na reżimowych uroczystościach państwowych, choćby obecność abpa Staniewskiego na defiladzie wojskowej z okazji Dnia Wyzwolenia Mińska spod okupacji niemieckiej i widoczna na jego sutannie podczas tego wydarzenia czerwono-zielona wstęga, symbolizująca poparcie dla panującego w kraju dyktatorskiego reżimu Aleksandra Łukaszenki.

Także podczas uroczystości w Budsławiu metropolita aż trzykrotnie wspomniał publicznie o 80-leciu wyzwolenia Białorusi od nazistów. Ani razu natomiast, ani on, ani inni obecni w Budsławiu kościelni hierarchowie, nawet w zawoalowanej formie, nie wezwali do modlitwy za cierpiących obecnie od dyktatorskiego reżimu chrześcijan, między innymi  za przebywających za kratami księży – ojca Andrzeja Juchniewicza OMI, proboszcza Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szumilinie koło Witebska, który przebywa w witebskim areszcie śledczym i trzymanego za kratami w Mińsku od listopada zeszłego roku proboszcza parafii w Wołożynie, księdza Henryka Okołotowiczowa, prawdopodobnie oskarżanego przez KGB o „zdradę stanu”.

 Znadniemna.pl za Misyjne.pl/KAI oraz Belarus2020.churchby.info, fot.: Catholic.by

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content