HomeSpołeczeństwoRodakom na Ukrainie udało się przeprowadzić IX Kongres sprawozdawczo-wyborczy ZPU

Rodakom na Ukrainie udało się przeprowadzić IX Kongres sprawozdawczo-wyborczy ZPU

W dniach 28-29 czerwca w Kijowie odbył się IX Kongres Związku Polaków Ukrainy. Jedno z największych i najważniejszych wydarzeń, organizowanych przez polską społeczność na Ukrainie raz na 4 lata. Nową prezes ZPU została Lesia Jermak nauczycielka z Kijowa.

Nowa prezes Związku Polaków Ukrainy Lesia Jermak, fot.: facebook.com

Poprzedni VIII Kongres ZPU obradował w grudniu 2016 roku. Ostatnie lata okazały się dla ZPU i zarządu organizacji niezwykle trudne. Najpierw normalny trym życia i działalności zakłóciła pandemia, która uniemożliwiła organizację przeprowadzenia w ustawowym terminie kolejnego Kongresu ZPU. W tak nietypowej sytuacji, Zarządu Glówny ZPU przedłużył kadencję wybranego w 2016 roku zarządu do polepszenia sytuacji epidemiologicznej. Potem , w lutym 2022 roku działalność ZPU chwilowo została sparaliżowana przez zbrojną inwazję rosyjską i wybuch na ukraińskiej ziemi pełnoskalowej wojny. Sytuacja ta znowu zmusiła do przesunięcia terminu zwołania kolejnego Kongresu ZPU.

Delegaci IX Kongresu ZPU, fot.: facebook.com

Dopiero po upłynięciu  8-miu lat od poprzedniego forum w Kijowie licznie spotkali się Delegaci IX Kongresu ZPU. Spotkanie stało się okazją do omówienia strategii rozwoju organizacji i wybory jej nowych władz przez reprezentacje większości regionów Ukrainy, w których zamieszkuje polska  mniejszość narodowa zrzeszona w ZPU. Na forum do Kijowa przybyli delegaci z obwodów :

 • Charkowskiego
 • Chersońskiego
 • Chmielnickiego
 • Czerkaskiego
 • Czernihowskiego
 • Dniprowskiego
 • Donieckiego
 • Kirowogradzkiego
 • Kijowskiego
 • Ługańskiego
 • Lwowskiego
 • Mikołajowskiego
 • Odeskiego
 • Połtawskiego
 • Rówieńskiego
 • Tarnopolskiego
 • Winnickiego
 • Zaporoskiego
 • Żytomierskiego.

Na kongres przybyli także przedstawiciele MSZ RP, reprezentowani przez korpus dyplomatyczny Ambasady RP w Kijowie:

Konsul Jacek Gocłowski,

Wicekonsulowie Anna Babaik-Owad , Paweł Owad.

Kongres Oświaty Polonijnej z życzeniami owocnych obrad reprezentowała Prezes Wiktoria Laskowska.

Władze ukraińskie współpracujące z mniejszościami narodowymi reprezentowali m.in. Wołodymyr Kondur z Sekretariatu Pełnomocnika Rady Najwyższej Ukrainy ds. Praw Człowieka oraz Aszot Awaniesian, przewodniczący Rady Wspólnot Narodowych Ukrainy.

Na początku Kongresu odczytano listy powitalne skierowane przez:

Biuro Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

Fundację Wolność i Demokracja oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Wyświetlono ponadto nagrania z udziałem przedstawicieli polskiego parlamentu, a także resortów, wspierających oraz współpracujących z Polonią i Polakami za Granicą:

Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych reprezentowała Pani Minister Henryka Mościcka-Dendys;

Komisję Łączności z Polakami za Granicą w  Sejmie RP reprezentował jej wiceprzewodniczący poseł na Sejm RP Jan Dziedziczak,

Europejską Unię Wspólnot Polonijnych  – Edward Trusiewicz z Litwy.

Delegaci Kongresu mieli też okazję podziękować za pracę ustępującemu prezesowi ZPU  Antoniemu Stefanowiczowi.

Po prezentacji sprawozdania Zarządu Głównego ZPU swoje autoprezentacje, oraz program rozwoju przedstawiły kandydatki na stanowisko prezesa organizacji Lesia Jermak i Natalia Szumlańska.

Oba wystąpienia, jak też przedstawione w ich ramach programy były bardzo ciekawe pod względem merytorycznym, a także wykazały się ciekawymi nowotarskimi pomysłami, dotyczącymi przyszłości organizacji.

W wyniku  transparentnego głosowania 76  delegatów oddali głosy na Lesię Jermak, a 19 –na Natalię Szumlańską.

W ten sposób prezesem Związku Polaków Ukrainy na następną kadencję większością głosów wybrano Lesię Jermak.

 Znadniemna.pl za DziennikKijowski/Związek Polaków Ukrainy

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content