HomeHistoriaIPN zachęca do zgłaszania kandydatów do nagrody „Semper Fidelis”. Zgłoszenia do 24 lipca 2024 r.

IPN zachęca do zgłaszania kandydatów do nagrody „Semper Fidelis”. Zgłoszenia do 24 lipca 2024 r.

Kandydatów do nagrody „Semper Fidelis” mogą zgłaszać instytucje, organizacje pozarządowe i indywidualne osoby. Później laureatów wyłoni Kapituła, której przewodniczącym jest prezes IPN, dr Karol Nawrocki.

Wyróżnienie mogą otrzymać organizacje i osoby, które popularyzują historię Kresów w kraju i działają na rzecz Polaków mieszkających na Wschodzie. Co roku Kapituła może przyznać do pięciu nagród, w tym jedną pośmiertną.

Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN, Adam Siwek, wskazuje, że uhonorowanie zasłużonych działaczy jest obowiązkiem i wyrazem wdzięczności za ich trud i wierność ideałom Rzeczypospolitej.

 Dbają o pamięć o polskim dziedzictwie na Kresach, dbają o materialne ślady polskiej kultury, historii, która na Kresach pozostała. Nagroda kierowana jest do wszystkich, którzy taką działalnością się parają (…). Bardzo wiele osób poświęca swój czas, swoją energię, niejednokrotnie środki finansowe na rzecz tego, aby to polskie dziedzictwo chronić – powiedział Adam Siwek.

Kandydatów można zgłaszać do 24 lipca br. wysyłając wniosek za pomocą formularza elektronicznego:

Wniosek o przyznanie nagrody „Semper Fidelis

Uhonorowanie tych, którzy poświęcają swój czas i wkładają wysiłek w ratowanie polskich śladów i pielęgnowanie pamięci o historii Kresów Wschodnich jest naszym obowiązkiem i wyrazem wdzięczności za ich trud i wierność ideałom Rzeczypospolitej.

Znadniemna.pl za IPN

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content