HomeBiałoruśAbp Józef Staniewski nowym przewodniczącym episkopatu Białorusi

Abp Józef Staniewski nowym przewodniczącym episkopatu Białorusi

Podczas 91. Nadzwyczajnej Sesji Plenarnej Konferencji Biskupów Katolickich Białorusi, która odbyła się 7 maja w Mińsku, nowym przewodniczącym episkopatu został wybrany metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup Józef Staniewski – poinformował portal catholic.by.

W związku z wygaśnięciem kadencji dotychczasowego przewodniczącego, biskupa witebskiego Olega Butkiewicza nowym przewodniczącym Konferencji Biskupów Katolickich  Białorusi został wybrany metropolita mińsko-mohylewski abp Józef Staniewski. Natomiast wiceprzewodniczącym — biskup witebski Oleg Butkiewicz. Sekretarzem Generalnym jest biskup Jerzy Kosobucki. Od dziesięciu lat jest on biskupem pomocniczym archidiecezji mińsko-mohylewskiej.

Podczas spotkania poruszono także inne aktualne kwestie z życia Kościoła na Białorusi. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą – czytamy w komunikacie opublikowanym w Mińsku.

Józef Staniewski urodził się 4 kwietnia 1969 roku we wsi Zaniewicze pod Grodnem w polskiej rodzinie Romualda i Heleny Staniewskich. W 1986 roku poszedł do szkoły wojskowo-technicznej, w latach 1987-1989 służył w armii.

W 1990 roku został jednym z pierwszych kleryków katolickiego seminarium duchownego w Grodnie. Święcenia diakońskie przyjął 8 grudnia 1994 roku, a prezbiterskie 17 czerwca 1995 roku z rąk biskupa grodzieńskiego Aleksandra Kaszkiewicza. Został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii św. Wacława w Wołkowysku, gdzie w latach 1995-1996 był wikarym.

Od 1996 do 1999 roku ks. Józef Staniewski studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie zdobył tytuł magistra prawa kanonicznego. W 1999 roku został prefektem i wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie. W 2000 roku został sędzią sądu biskupiego w Grodnie, a w kwietniu 2005 roku wiceoficjałem tegoż sądu.

W 2001 roku duchowny został członkiem Rady Kapłańskiej diecezji grodzieńskiej. W czerwcu 2005 roku objął kierownictwo Wyższym Seminarium Duchownym w Grodnie. W latach 2007-2013 był odpowiedzialny za przysposobienie duszpasterskie młodych kapłanów na Grodzieńszczyźnie. 12 marca 2012 roku papież Benedykt XVI podniósł go do rangi prałata.

29 listopada 2013 roku papież Franciszek wybrał księdza prałata Józefa Staniewskiego na biskupa pomocniczego diecezji grodzieńskiej i biskupa tytularnego Tabaikary. Święcenia biskupie przyjął 1 lutego 2014 roku. 3 czerwca 2015 roku Konferencja Katolickich Biskupów Białorusi wybrała go na swojego sekretarza generalnego.

14 września 2021 roku papież Franciszek wybrał biskupa Józefa Staniewskiego na arcybiskupa, metropolitę mińsko-mohylewskiego.

Znadniemna.pl/catholic.by/fot.: catholic.by

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content