HomeSpołeczeństwoPolacy z Europy Wschodniej obradowali w Krakowie

Polacy z Europy Wschodniej obradowali w Krakowie

„Jeden naród ponad granicami” – ta idea, propagowana przez organizację Wileńska Młodzież Patriotyczna, działającą przy Związku Polaków na Litwie – najlepiej oddaje atmosferę trzydniowej konferencji, która odbyła się w dniach 9 – 11 października w auli Akademii Ignatianum w Krakowie.

Krakow_Odra_Niemen16

Panel dyskusyjny pt. „Polscy kombatanci na Kresach – polityka państwa, możliwości i wsparcie tej grupy przez Trzeci Sektor”

Na spotkanie, zorganizowane przez wrocławskie Stowarzyszenie „Odra-Niemen” we współpracy z Akademią Ignatianum, przybyli Rodacy z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rumunii, Mołdawii i Naddniestrza.

Krakow_Odra_Niemen12

Panel dyskusyjny pt. „Sytuacja polskiej kultury w krajach Europy Wschodniej”

Konferencja pt. „Trzeci sektor w Europie Wschodniej” była końcowym etapem, zrealizowanego w tym roku przez „Odrę-Niemen” przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych projektu szkoleniowego dla organizacji polskich, działających na wschodzie Europy.

Krakow_Odra_Niemen17

Eugeniusz Gosiewski ze Stowarzyszenia „Odra-Niemen”

Krakow_Odra_Niemen22

Ilona Gosiewska, prezes Zarządu Stowarzyszenia „Odra-Niemen”

Białoruś na konferencji reprezentowali: delegacja Oddziału ZPB w Iwieńcu na czele z prezes Teresą Sobol, Maria Tiszkowska, prezes Oddziału ZPB w Wołkowysku, Jerzy Czupreta, członek zarządu wołkowyskiego oddziału ZPB, rzecznik ZPB Andrzej Pisalnik oraz redaktor naczelna „Głosu znad Niemna na uchodźstwie” Iness Todryk-Pisalnik.

Krakow_Odra_Niemen11

Przemawia Jerzy Czupreta

Krakow_Odra_Niemen21

Andrzej Pisalnik

Krakow_Odra_Niemen14

Przemawia Teresa Sobol

Krakow_Odra_Niemen20

Maria Tiszkowska

W ciągu trzech dni obrad Polacy z Białorusi mieli okazję nie tylko poznać Rodaków z różnych krajów, lecz także dowiedzieć się, w jakich warunkach działają, jakie realizują zadania i jakie mają potrzeby.

Krakow_Odra_Niemen8

Prezentacja sytuacji Polaków w Naddniestrzu

Mimo podobieństwa celów i zadań, realizowanych przez Polaków w różnych krajach, specyfika działalności oraz pokonywane w jej trakcie przeszkody bardzo się różnią. Na Litwie, na przykład, dochodzi do sytuacji kuriozalnych, jak chociażby rzucane przez grupę Polaków o skrajnie lewicowych poglądach oskarżenia o propagandę idei faszystowskich pod adresem polskiej młodzieży patriotycznej. – Takie absurdalne oskarżenie sformułowali, gdyż wydało im się, że piosenka jednego z zaproszonych przez nas na koncert zespołów wychwala Adolfa Hitlera. A chodziło o piosenkę „Czterdzieści i cztery”, nawiązującą do III części „Dziadów” Adama Mickiewicza. Tylko, że nasi krytycy stwierdzili, że jeśli zawartą w nazwie liczbę pomnożyć przez dwa, to wychodzi „osiemdziesiąt osiem”, a to już oznacza „Adolf Hitler” – opowiedział, budząc na sali wybuch śmiechu, działacz Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej Rajmund Klonowski.

Krakow_Odra_Niemen18

Rajmund Klonowski

Krakow_Odra_Niemen13

Przemawia Elżbieta Wieruszewska-Calistru ze Związku Polaków w Rumunii

Przedstawiciele Białorusi podzielili się z uczestnikami konferencji doświadczeniami prawie dziesięcioletniej działalności Związku Polaków na Białorusi w warunkach podziemia i narażania się na represje ze strony władz białoruskich.

Krakow_Odra_Niemen9

Przemawia Jerzy Czupreta

Krakow_Odra_Niemen15

Przemawia Andrzej Pisalnik

Myślą wspólną, wypowiadaną przez wszystkich uczestników konferencji, było spostrzeżenie, że tak naprawdę – niezależnie od miejsca zamieszkania – tworzymy wspólnotę. Posługujemy się bowiem jednym językiem, wyznajemy wspólne wartości, czcimy tych samych bohaterów, a nawet kochamy te same polskie piosenki. – Łączy nas patriotyzm w najlepszym sensie tego słowa – mówiła Halina Pomazan z Krzywego Rogu (Ukraina).

Krakow_Odra_Niemen10

O tym, że patriotyzm może być wartością, jednoczącą ludzi o różnych zainteresowaniach, mówili także obecni na konferencji i współpracujący ze Stowarzyszeniem „Odra-Niemen” przy realizacji projektów, adresowanych do Polaków na Wschodzie, przedstawiciele środowisk kibicowskich. W ostatnich latach, dzięki przywracaniu społeczeństwu wiedzy o żołnierzach Armii Krajowej, na trybunach stadionów piłkarskich coraz częściej można spotkać kibiców, których łączy nie tylko zainteresowanie futbolem i chęć kibicowania ulubionej drużynie, lecz – pragnienie czczenia bohaterów na przykład polskiego podziemia niepodległościowego z czasów II wojny światowej i okupacji zarówno niemieckiej, jak i radzieckiej.

Krakow_Odra_Niemen12

Krakow_Odra_Niemen5

Krakow_Odra_Niemen6

Zdjęcie pamiątkowe uczestników konferencji

Trzy dni dyskusji, wymiany doświadczeń i zorganizowanego przez gospodarzy konferencji zwiedzania zabytków Krakowa, pozwoliły Polakom z Ukrainy, Litwy Mołdawii, Naddniestrza, Białorusi i Macierzy nie tylko poznać się nawzajem, lecz także zaplanować wspólne przedsięwzięcia.

Krakow_Odra_Niemen7

Przy kościele archiprezbiterialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zwanym także kościołem Mariackim

Krakow_Odra_Niemen3

Na Wawelu

Krakow_Odra_Niemen2

Przy Dzwonie Zygmunta na Wawelu

Krakow_Odra_Niemen1

Przy grobie Adama Mickiewicza

Krakow_Odra_Niemen

Grób pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich

Krakow_Odra_Niemen4

Na krakowskim Kazimierzu

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content