HomeOświataDziś Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego!

Dziś Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego!

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzimy corocznie 21 lutego. To doskonała okazja, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na temat języka polskiego, ale także języków na całym świecie. Hasło tegorocznej edycji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego brzmi: „Edukacja wielojęzyczna: filar uczenia się i uczenia się międzypokoleniowego”.

Dlaczego obchodzimy go 21 lutego?

Na datę obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego wybrany został 21 lutego. Chodziło upamiętnienie wydarzenia 1952 roku, kiedy to w Dhace (Bangladesz) doszło do demonstracji, a następnie zamordowania pięciu studentów, domagających się uznania ich języka ojczystego – bengalskiego – za jeden z dwóch urzędowych języków ówczesnego państwa Pakistan. Święto ustanowiono w 1999 roku, a rok później obchodzono je po raz pierwszy.

Dzień Języka Ojczystego ma zwracać uwagę na wagę zachowania różnorodności językowej świata, ponieważ wymieranie języków przybrało niepokojące tempo. Co dwa, trzy tygodnie znika bezpowrotnie jeden język, a wraz z nim całe jego bogactwo kulturowe.

Hasło tegorocznego Dnia Języka Ojczystego

Temat tegorocznych obchodów to „Edukacja wielojęzyczna: filar uczenia się i uczenia się międzypokoleniowego”. Na stronie UNESCO wskazano, że „250 milionów dzieci i młodzieży nadal nie uczęszcza do szkoły a 763 miliony dorosłych nie opanowało podstawowych umiejętności czytania i pisania”.

UNESCO zwraca uwagę także na to, że edukacja w zakresie języka ojczystego wspiera uczenie się, umiejętność czytania i pisania oraz naukę dodatkowych języków.

– Przedmiotem tegorocznej dyskusji będą sposoby wdrażania polityk i praktyk w zakresie edukacji wielojęzycznej dla zapewnienia wszystkim włączającej, wysokiej jakości edukacji, która przyczyni się do poprawy nie tylko wyników w nauce, ale także do przekazywania międzypokoleniowej wiedzy, języków, kultury i dziedzictwa niematerialnego – przekazał polski komitet UNESCO.

Jak świętuje się Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego na świecie?

W ramach wydarzenia organizowanego przez UNESCO 21 lutego w Paryżu odbędą się dwie dyskusje panelowe dotyczące edukacji wielojęzycznej.

Dyskusje będą toczyć się wokół dwóch tematów:

  • edukacji wielojęzycznej jako kluczowego elementu wysokiej jakości uczenia się,
  • edukacji wielojęzycznej jako filaru uczenia się międzypokoleniowego.

Na stronie Polskiego Komitetu ds. UNESCO oceniono, że „niedopasowanie języka (języków) ojczystego i języków szkolnych od dawna negatywnie wpływa na systemy edukacji we wszystkich regionach świata. Przez dziesięciolecia wyłączne stosowanie języków dominujących w nauczaniu było krytykowane jako wpływające na jakość nauczania.

Wpłynęło ono również na prawidłowość oceniania wyników kształcenia i szerzej na przyszłe możliwości uczniów w zakresie edukacji i pracy. Jak zauważyło wielu naukowców, samo używanie języka obcego jako środka dydaktycznego nie gwarantuje skutecznej nauki tego języka”.

Dzień Języka Ojczystego w Polsce

Podobnie jak w latach ubiegłych, 21 lutego Rada Języka Polskiego, we współpracy z Miastem Poznań, organizuje debatę. W tym roku będzie ona zatytułowaną „Język w debacie publicznej. Wolność i jej granice”.

– W ramach tegorocznej odsłony uczestnicy będą dyskutować między innymi o wolności słowa i jej granicach, sposobach komunikowania się w dyskursie publicznym i zmianach w publicznych zwyczajach nie tylko językowych – przekazał polski komitet UNESCO.

Więcej informacji na temat Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego znajduje się na stronie UNESCO.

Znadniemna.pl za PAP

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content