HomeKulturaTarnogórzanie pamiętają o rodakach z Kresów

Tarnogórzanie pamiętają o rodakach z Kresów

Charytatywny koncert pt. „Tarnogórzanie dla świata” odbył się pod koniec stycznia, niedługo przed rozpoczęciem Wielkiego Postu, w mieście Tarnowskie Góry na Śląsku. To była już czwarta edycja lokalnego wydarzenia kulturalnego, które co roku organizowane jest w innej intencji.

Dwie pierwsze edycje koncertów „Tarnogórzanie dla świata” były poświęcone Syrii, trzecia – Ukrainie.  W tym roku natomiast w Tarnowskich Górach śpiewano w intencji Polaków, mieszkających na dawnych Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej, a gwiazdą koncertu była znana polska piosenkarka Krystyna Giżowska.

Śpiewa Krystyna Giżowska

Tradycję organizowania koncertów charytatywnych tarnogórzanie zawdzięczają parafialnemu zespołowi Caritas z parafii pw. Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w Tarnowskich Górach.

– We współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” pragniemy mieszkańcom naszego województwa przybliżyć problemy, troski i zmartwienia naszych rodaków i pomóc im – mówił dziennikarzom organizator wydarzenia Łukasz Robak, będący prezesem Caritas Parafii Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w Tarnowskich Górach.

– To wydarzenie jest już niestety za nami. Pozostają z nami wspomnienia, przeżycia i radość, którą zostaliśmy obdarowani w trakcie koncertu. Bez wątpienia czwarta edycja koncertu kolędowego „Tarnogórzanie dla świata” pozostanie na długo w naszej pamięci – podsumowali koncert po jego zakończeniu  wolontariusze z Caritasu.

Kościół w trakcie koncertu był wypełniony po brzegi

Przed zjawieniem się na scenie muzyków publiczność miała okazję podziwiać pokaz świetlny, którego pomysłodawcą był Łukasz Robak, a wykonawcą Art Studio Oho.

Przed zjawieniem się na scenie muzyków publiczność miała okazję podziwiać pokaz świetlny

O trudnej sytuacji Polaków na Białorusi opowiadała zgromadzonym pochodząca z Mińska pani Marta, a rodaków z mołdawskiego Raszkowa reprezentowała pani Natalia (nazwiska obu kresowianek są znane redakcji, ale nie ujawniamy ich ze względów bezpieczeństwa, zwłaszcza w przypadku Polki z Mińska, która uciekła do Polski przed represjami reżimu Łukaszenki – red.).

Spotkania Polaków z Kresów z mieszkańcami miasta odbywały się nie tylko podczas koncertu, ale również w trakcie Mszy świętych, których w tym dniu odprawiono aż sześć. Podczas każdego takiego spotkania pani Marta z Mińska opowiadała o zamkniętych przez reżim Łukaszenki polskich szkołach, o niszczeniu na Białorusi polskich cmentarzy i pomników, o prześladowaniach niezależnych dziennikarzy, na przykładzie między innymi tragicznego losu, jaki spotkał naszego kolegę Andrzeja Poczobuta. Mieszkańcy  i goście Tarnowskich Gór z niedowierzaniem słuchali  historii o prześladowaniach na Białorusi posiadaczy Karty Polaka, z nieskrywanym smutkiem dowiadywali się także o zamkniętym przez władze kościele św. Szymona i Heleny (Czerwonym), będącym architektoniczną wizytówką białoruskiej stolicy.

Łzy w oczach można było zobaczyć kiedy słuchali wiersz o tym kościele, recytowany przez Polkę z Mińska::

Już ponad rok

w sercu mojego miasta

tkwi opuszczona świątynia.

Wcześniej ją wypełniały śpiew, głosy dzieci i modły.

Krzyże na wieżach stuwiecznych, jak gwiazdy,

wskazywały drogę wszystkim

spragnionym ciepła, wiary, nadziei i prawdy

Wyspa polskości w burzliwym morzu historii

Te mury przeżyły wojny i rewolucje,

zmiany rządzących, każdy z których

pragnął je zniszczyć lub usunąć z pamięci.

Milczą organy i dzwony

Drzwi są opieczętowane

Jak miejsce przestępstwa

Bo słowo wsparcia

dla wszystkich skrzywdzonych

jest poza prawem,

a Bóg mówiący po polsku –

personą non grata.

I każdy z tych, kto musiał opuścić

nieszczęsny kraj naszych przodków,

zabrał ze sobą w sercu

obraz kościoła w śniegu,

Czerwony na białym – kolory zakazane.

Lecz nawet zamknięty, nasz kościół

uczy przetrwania i wiary,

że wrócą tu ludzie. I prawda

Organizatorem tegorocznego koncertu „Tarnogórzanie dla świata” obok Caritas Parafii Matki Bożej Uzdrowienie Chorych, były: Urząd Miasta Tarnowskie Góry i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Honorowym patronatem objął wydarzenie Marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

Wszystkie uzbierane  w ramach koncertu środki zostaną przekazane Stowarzyszeniu Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy”, które następnie przekaże je Rodakom na Kresach. Obecny na wydarzeniu Prezes Stowarzyszenia Piotr Caban deklarował, że mimo trudnej sytuacji znajdzie możliwość dostarczyć pomoc  także Polakom na Białorusi.

Powstałe w Krakowie w 1996 roku Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” to organizacja pożytku publicznego, której misją jest niesienie pomocy Rodakom, żyjącym za wschodnią granicą Polski,. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Stowarzyszenie „Kresy” stara się stale poszerzać zakres działalności oraz nieść pomoc dostosowaną do zmieniających się realiów i adekwatną do aktualnych potrzeb mieszkających na Wschodzie Rodaków .

Marta Tyszkiewicz z Tarnowskich Gór, zdjęcia autorki, której pióru należy także cytowany w tekście wiersz

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content