HomeBiałoruśZawieszono członkostwo Białorusi w Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża

Zawieszono członkostwo Białorusi w Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) ogłosiła 1 grudnia zawieszenie członkostwa białoruskiego przedstawicielstwa w tej organizacji. Odpowiedni komunikat opublikowała  oficjalna strona internetowa Towarzystwa.

W komunikacie podano, że członkostwo zostaje zawieszone w związku z niezastosowaniem się Białoruskiego Czerwonego Krzyża do żądania odwołania Dmitrija Szewcowa, sekretarza generalnego białoruskiego Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża

Jest to następstwem decyzji Rady Gubernatorów IFRC z dnia 3 października 2023 r. w sprawie zbadania zarzutów wobec Sekretarza Generalnego Białoruskiego Czerwonego Krzyża za jego oświadczenia, między innymi tego, dotyczącego broni nuklearnej oraz przekazywania dzieci (ukraińskich – red.) na Białoruś, jak też za wizytę w Ługańsku i Doniecku” – czytamy w komunikacie.

Od tej chwili białoruskie przedstawicielstwo Czerwonego Krzyża utraci prawa członka IFRC, a także wstrzymane zostaną wszelkie nowe źródła finansowania białoruskiej organizacji. Ponadto Białoruski Czerwony Krzyż nie będzie mógł uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu MFOCK i KP, a także głosować ani być wybieranym na żadnych zgromadzeniach statutowych.

Jednocześnie działalność przedstawicielstwa może zostać wznowiona, ale dopiero po wykonaniu decyzji i zalecenia społeczności międzynarodowej.

Jak podała agencja Ukrinform, na początku października Międzynarodowy Czerwony Krzyż wezwał do usunięcia ze stanowiska szefa Białoruskiego Czerwonego Krzyża Dmitrija Szewcowa, który twierdził, że aktywnie przewoził ukraińskie dzieci z okupowanych przez Rosję terenów Ukrainy.

Szef Białoruskiego Czerwonego Krzyża Dmitrij Szewcow w rozmowie z białoruską agencją BiełTA  nazwał decyzję IFRC o zawieszeniu podległej mu organizacji w prawach członka międzynarodowej wspólnoty stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Półksiężyca, decyzją polityczną. Wyraził także zdumienie z powodu tego, że wśród wersji językowych, w których została, opublikowana niekorzystna dla niego decyzja, znalazła się wersja białoruskojęzyczna, ale zabrakło tekstu w języku rosyjskim.

 Znadniemna.pl na podstawie Ukrinform.net, fot.: ifrc.org

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content