HomeSpołeczeństwoRedakcja Znadniemna.pl wraz z kolegami z Ukrainy odwiedziła polskie redakcje Wilna (ZDJĘCIA)

Redakcja Znadniemna.pl wraz z kolegami z Ukrainy odwiedziła polskie redakcje Wilna (ZDJĘCIA)

Wyjazd do Wilna odbył się w dniach 20-23 listopada w ramach wizyty studyjnej, zorganizowanej dla redakcji partnerskich z Ukrainy i Białorusi przez Fundację Wolność i Demokracja.

Redakcje polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie reprezentowali  podczas wyjazdu do Wilna dziennikarze z Żytomierza, Iwano-Frankiwska (w II RP – Stanisławów), Równa, Odessy i innych ukraińskich miejscowości. Białoruś natomiast była reprezentowana przez redakcję „Głosu znad Niemna na uchodźstwie” oraz przedstawicielstwo naszego portalu.

W ramach zwiedzania polskiego dziennikarskiego Wilna, które poprowadził Łukasz Czunkiewicz, specjalista ds. PR i Komunikacji TVP Wilno, odwiedziliśmy macierzystą redakcję naszego przewodnika, czyli siedzibę miejscowej redakcji Telewizji Polskiej, pracującej z myślą o Polakach, mieszkających na Litwie (mniejszość polska na Litwie liczy ok. 200 tys. osób – red.).

Łukasz Czunkiewicz, specjalista ds. PR i Komunikacji w TVP Wilno

Ewelina Borkowska, kierownik redakcji mediów interaktywnych TVP Wilno i Łukasz Czunkiewicz, specjalista ds. PR i Komunikacji TVP Wilno

Odwiedziliśmy redakcję Radia znad Wilii, w której  gościł nas Kamil Zalewski, pochodzący z polskiego Augustowa dziennikarz Radia znad Wilii oraz Polskiego Radia.

Kamil Zalewski, dziennikarz Radia znad Wilii oraz Polskiego Radia

Kamil Zalewski rozmawia z Barbarą Kasperską z Fundacji Wolność i Demokracja

Redaktor naczelny portalu Znadniemna.pl opowiada o sytuacji polskich mediów na Białorusi

Wpadliśmy także do najstarszego medium polskojęzycznego na Litwie – gazety „Kurier Wileński”, gdzie odbyliśmy rozmowę z wydawcą „Kuriera” oraz mentorem polskiego środowiska dziennikarskiego Wilna Zygmuntem Klonowskim.

Zygmunt Klonowski, wydawca „Kuriera Wileńskiego”

„Kurier Wileński” jest gazetą, która powstała w 1990 roku na bazie wydawanego po polsku od 1953 roku w Wilnie dziennika „Czerwony Sztandar”. Przypomnijmy, że „Czerwony Sztandar” to gazeta, która w 1989 roku pomogła Polakom na Białorusi zorganizować wydawanie własnego tytułu prasowego – gazety „Głos znad Niemna”, ukazującej się obecnie jedynie w wersji pdf, jako Głos znad Niemna na uchodźstwie”.

Ostatnią wileńską redakcją, odwiedzoną przez polskich dziennikarzy z Ukrainy i Białorusi, była siedziba litewskiego publicznego nadawcy radiowo-telewizyjnego – LRT (lit.: Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija). Po ogromnym gmachu LRT, mieszczącym liczne studia telewizyjne, radiowe oraz newsroomy dziennikarzy, wypełniających treściami portal LRT.lt, oprowadziła nas Ewelina Mokrzecka, publicystka polskich mediów krajowych oraz redaktor naczelna redakcji mniejszości narodowych w LRT.

Ewelina Mokrzecka, redaktor naczelna redakcji mniejszości narodowych w LRT

W czasie wizyty studyjnej polscy dziennikarze z Ukrainy i Białorusi mieli okazję poznać model funkcjonowania mediów polskich poza granicami Polski, do którego powinni dążyć redakcje mediów polskich na Ukrainie oraz na Białorusi. W pierwszym przypadku będzie to możliwe po zwycięstwie Ukrainy w wojnie z Rosją, a w drugim – po upadku na Białorusi dyktatorskiego reżimu Łukaszenki.

Wileńska Wieża Telewizyjna jest najwyższym budynkiem na Litwie i jedną z najwyższych wież telewizyjnych na świecie. Pod względem wysokości zajmuje 8. miejsce w Europie i 26. miejsce na świecie. Jej wysokość wynosi 326,5 metrów. Obrotowy taras widokowy, znajdujący się w górnym odcinku wieży, położony jest na wysokości 165 metrów, na 19 piętrze wieży (na 55 piętrze w porównaniu z budynkami wielopiętrowymi). Wieża Telewizyjna mieści także wystawę muzealną upamiętniającą krwawą noc 13 stycznia 1991 roku, dzień, w którym w pobliżu wieży zginęło 12 osób – jest to Muzeum Walki o Wolność (Laisvės kovų muziejus).

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content