HomeBiałoruśDuchowni za kratami

Duchowni za kratami

Sześćdziesięciu duchownych, reprezentujących wszystkie działające na Białorusi wyznania chrześcijańskie, ucierpiało od prześladowań politycznych działającego w tym kraju reżimu Łukaszenki. Takie dane opublikowała inicjatywa „Chrześcijańska Wizja”, prowadząca monitoring politycznych prześladowań wśród białoruskich chrześcijan.

Po sfałszowanych przez dyktatora wyborach prezydenckich 2020 roku najliczniejszą grupę chrześcijan, prześladowanych na Białorusi, stanowią reprezentanci Kościoła Katolickiego – księża, alumni seminariów, katecheci itp.

Na opublikowanej przez „Chrześcijańską Wizję” liście katolików, prześladowanych za poglądy, dziewięcioro zostało ukaranych podczas sprawowania posługi na terenie największej w kraju archidiecezji mińsko-mohylewskiej, ośmioro w diecezji witebskiej, czworo – w grodzieńskiej i jeden w diecezji pińskiej.

Nieco mniej, bo dziewiętnaście, nazwisk figuruje na liście prześladowanych przez reżim duchownych prawosławnych. Rekordzistą pod względem liczby karanych za poglądy przedstawicieli tego wyznania jest mińska diecezja prawosławna – ośmioro duchownych, kolejni siedmioro zostali represjonowani podczas sprawowania posługi kapłańskiej w diecezji grodzieńskiej. Jeszcze dwoje w homelskiej i jeden w brzeskiej.

Trzecią grupą chrześcijan, pod względem liczebności prześladowanych duchownych, są na Białorusi protestanci. Od represji ze stronu reżimu w okresie trzech lat, które minęły po sfałszowanych przez Łukaszenkę wyborach prezydenckich, ucierpiało czternaścioro pastorów kościołów ewangelickich. Dziewięcioro z nich posługiwało w białoruskiej stolicy, a reszta w różnych miastach na wschodzie kraju.

Co najmniej czterej przedstawiciele kościołów chrześcijańskich przebywa w tej chwili za kratami. Troje z nich (prawosławni) usłyszało już wyroki i przebywa w białoruskich koloniach karnych. Jeszcze jeden to absolwent teologii i alumn seminarium duchownego, który czeka na proces i wyrok w areszcie śledczym.

Najsurowszy wyrok: 16 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze oraz grzywna 600 jednostek bazowych (ok. 25 tys. złotych – red.), usłyszał ojciec Sergiej Rezanowicz, były prawosławny proboszcz cerkwi pw. Św. Archanioła Michała we wsi Stepanki, rejonu żabinkowskiego w obwodzie brzeskim. Prawosławny duchowny został skazany z kilku artykułów Kodeksu Karnego, między innymi „za udział w organizacji przestępczej” oraz „za niekonstytucyjną próbę przejęcia władzy”. Wraz z ojcem Rezanowiczem drakońskie wyroki usłyszeli jego małżonka (wyrok – 15 lat kolonii karnej) oraz syn (19 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze).

Kolejny więziony obecnie prawosławny to zakrystian cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny we wsi Prybytki koło Homla Jewgienij Głuszkow. Usłyszał on wyrok 9 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za „zdradę państwa” oraz za „sprzyjanie działalności ekstremistycznej”. Zbrodnia prawosławnego miała polegać na fotografowaniu terenu lotniska wojskowego Ziabrouka, wykorzystywanego przez rosyjskich wojskowych do atakowania Ukrainy z terenu Białorusi.

Na proces i wyrok czeka w areszcie były alumn katolickiego seminarium duchownego Wiaczesław Biełodied. Toczy się przeciwko niemu postępowanie karne za rzekome „podżeganie do wrogości i nienawiści”. Lista prześladowanych na Białorusi przedstawicieli kościołów chrześcijańskich ze szczegółowym opisem zastosowanych wobec nich represji jest dostępna w języku rosyjskim pod LINKIEM.

Znadniemna.pl na podstawie belarus2020.churchby.info/spring96.org

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content